Izlash

Kengaytirilgan qidiruv

 

 
 

 
 
 

Hujjat nomi

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ БУЙРУҒИ Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”ни тасдиқлаш тўғрисида

Hujjat turiStandart
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotO`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
Hujjat muallifiO`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
Muhokama boshlanishi (sana)18.06.2018 20:33
Muhokama yakunlanishi (sana)03.07.2018 23:59
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama yakunlangan
Обоснования необходимости принятия проектаМазкур Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси” Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонунига мувофиқ бюджет ҳисобини норматив тартибга солиш тизимининг элементи сифатида ишлаб чиқилди. Мазкур стандарт бюджет ҳисобининг бошқа стандартлари билан биргаликда қўлланилади. Молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органларида Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси ҳамда бюджет ташкилотларида молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби мазкур стандартнинг 1-иловасида келтирилган ягона счётлар режасига мувофиқ ташкил этади.
Kuchga kirgan rejalashtirilgan sana01.01.2019
Kelishuv uchun yuborilgan xatining raqami(not set)
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi bilan kelishish xatining tartib raqami va sanasi (not set)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ БУЙРУҒИ

Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”ни тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ ва бюджет ҳисобини давлат секторида молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари билан мувофиқлаштириш мақсадида буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур буйруқ 2019 йил 1 январдан кучга киради.

Вазир

Д. Кучкаров

Тошкент ш.,
2018 йил “___”____________,
___ – сонЎзбекистон Республикасимолия вазирининг 2018 йил “___” ________ даги
____ - сон буйруғига

ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти

Мазкур Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти
(3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси” (бундан буён матнда Стандарт деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонунига мувофиқ бюджет ҳисобини норматив тартибга солиш тизимининг элементи ҳисобланади. Мазкур Стандарт бюджет ҳисобининг бошқа стандартлари билан биргаликда қўлланилади.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органларида Ўзбекистон Республикасининг
бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси ҳамда бюджет ташкилотларида молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби мазкур Стандартнинг
1-иловасида келтирилган ягона счётлар режасига мувофиқ ташкил этилади.

Ягона счётлар режаси молиявий ҳисобот элементларига мувофиқ гуруҳлаштирилган активлар, мажбуриятлар, даромадлар, харажатлар, капитал
ва молиявий натижани ўзида акс эттирувчи счётлардан иборат.

2. Ягона счётлар режаси даромадларни турлари бўйича ҳисоблаш, тушумини юритиш, харажатларни эса моддалари бўйича ҳисоблаш, амалга ошириш ҳамда даромадлар ва харажатлар бўйича бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларини амалга оширишда маълумотларни тўлиқ акс эттириш мақсадида даромадларнинг турлари ва харажатларнинг иқтисодий таснифи (қўшимча аналитик счётлар) билан қуйидаги кўринишда юритилади:

Счётлар режаси

Даромадларнинг турлари ёки харажатларнинг моддалари

Синтетик счёт

Аналитик счёт

ХХХ

ХХХ

ХХ ХХ ХХХ

3. Мазкур Стандарт талабларига асосан:

Молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлари Ўзбекистон Республикасининг
бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида ягона счётлар режасини қўллаш тартиби (мазкур Стандартга 2-илова)га мувофиқ;

Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисобида ягона счётлар режасини қўллаш тартиби (мазкур Стандартга 3-илова)га мувофиқ амалга оширади.

4. Ушбу Стандартда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланади:

бухгалтерия счёти – Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари ижросининг ҳамда бюджет ташкилотлари иқтисодий ресурсларининг ҳолати
ва ҳаракати ҳақидаги бухгалтерия ахборотларини қайд этиш ва сақлаш услуби
ва уларга бўлган талаблар;

доимий счётлар - бу ҳисобот даври охирига сальдога эга бўлиб, бухгалтерия балансида акс эттириладиган активлар, мажбуриятлар, сармоялар счётларидир. Доимий счётлар актив, пассив, контр-актив ва контр-пассивларга бўлинади;

актив счёт (А) - бу активларни акс эттиришга мўлжалланган счёт бўлиб, унда иқтисодий ресурсларнинг қолдиғи ва кўпайиши счётнинг дебетида, камайиши эса кредит бўйича акс эттирилади;

пассив счёт (П) - бу мажбурият ва сармояни акс эттиришга мўлжалланган счёт бўлиб, унда мажбурият ва сармоянинг қолдиғи ва кўпайиши счётнинг кредити бўйича, камайиши эса дебет бўйича акс эттирилади;

контр-актив счёт (КА) - бу у билан боғлиқ бўлган актив счётнинг сальдосидан чегириладиган молиявий ҳисоботда активнинг соф қийматини акс эттирувчи счётдир;

контр-пассив счёт (КП) - бу у билан боғлиқ бўлган пассив счётнинг сальдосидан чегириладиган молиявий ҳисоботда мажбурият ёки сармоянинг соф қийматини акс эттирувчи счётдир;

транзит счётлар (Т) - бу ҳисобот даврида фойдаланиладиган, лекин ёпиладиган Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттириладиган
ҳисобот даври охирига қолдиққа эга бўлмайдиган даромадлар ва харажатларнинг вақтинчалик счётларидир;

балансдан ташқари счётлар (З) - бу корхонага қарашли бўлмаган, лекин вақтинчалик тасарруфида бўлган, активларнинг мавжудлиги ва ҳаракати, шартли ҳуқуқлар ва мажбуриятлар ҳақидаги ахборотни умумлаштиришга мўлжалланган счётлар. Бу счётлар бошқа счётлар билан ўзаро боғланмайди ва корхонанинг ҳисоботида акс эттирилмайди;

актив ҳисобварақ – актив маблағларни ифодалайди. Активларнинг қолдиғи ва ортиши унинг дебетида уларнинг камайиши эса унинг кредитида акс эттирилади;

пассив ҳисобварақ - маблағлар манбаи ва мажбуриятларни ифодалайди. Маблағлар манбаи ва мажбуриятларнинг қолдиғи ҳамда ортиши унинг кредитида, уларнинг камайиши эса ҳисобварақнинг дебетида акс эттирилади;

электрон тўлов маркази – ягона ғазна ҳисобварағига кирим қилинган маблағларни Давлат молиясини бошқаришни ахборот тизимига қабул қилиш, уларни меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан тегишли ғазна ҳисобварақларига тақсимлаш, қайтариш, даромадларни бир даромад туридан бошқа даромад турига ўтказиш ҳамда шахсий ғазна ҳисобварақлари орқали ягона ғазна ҳисобварағидан харажатларни амалга оширишда тегишли дастурий функцияларни амалга оширувчи модул;

ҳисобланган даромадлар - Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси, бошқа мажбурий тўловларни ундириш вазифасини амалга оширувчи давлат органлари (ташкилотлар) ҳамда бюджет ташкилотлари (бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича) томонидан молия органларига даромадлар таснифи кодлари бўйича тақдим этилган тегишли бюджетлар ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига ўтказиб берилиши ҳисобга олинган даромадлар тўғрисидаги маълумотлар;

ҳисобланган харажатлар - бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар томонидан давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳисобидан олинган молиявий мажбуриятлар;

даромадлар бўйича мажбуриятлар - давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига даромадларни ҳисобланишини ва уларни бажарилишини ифодалайди;

харажатлар бўйича мажбуриятлар – давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳисобидан харажатларнинг ҳисобланиши ва уларни бажарилишини ифодалайди;

транзит ҳисобварақ – пул маблағларини вақтинчалик ҳисобга олувчи ҳисобварақ;

даромадлар тушуми – давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа даромадлар сифатида ўтказилган пул маблағлари;

харажатлар - давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари пул маблағлари ҳисобидан амалга оширилган харажатлар;

2-боб. Стандартнинг қўлланиш соҳаси

5. Мазкур Стандарт молия органлари, ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлари ва барча бюджет ташкилотларига қўлланилади.

3-боб. Кучга кириш санаси

6. Стандарт 2019 йил 1 январдан кучга киради.


Ўзбекистон Республикаси бюджетҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС)“Ягона счётлар режаси”га

ЯГОНА СЧЁТЛАР РЕЖАСИ

Счётлар режаси

Ҳисобварақ номланиши

синтетик счёт

аналитик счёт

I БОБ. Жорий активлар

100

000

Тўлов марказидаги пул маблағлари

100

100

Тўлов марказидаги пул маблағлари

100

900

Тўлов марказидаги аниқланмаган тушумлар

101

000

Ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

100

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

110

Республика бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

120

Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

121

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

122

Туманлар ва шаҳарлар бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

200

Давлат мақсадли жамғармаларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

201

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

202

Ўзбекистон Республикасининг Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

203

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика йўл жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

204

Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

300

Бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги маблағлари

101

301

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг давлат хариди ва қишлоқ хўжалигини техника билан жиҳозлашни мақсадли молиялаштириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

303

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

304

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика мақсадли китоб жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

305

Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

306

Ипотека кредити беришни қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

307

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

308

Болалар спортини ривожлантириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

310

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузурида Оролбўйи минтақасини ривожлантириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

311

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги «Соф ичимлик суви» жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

312

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалиги йўналишидаги олий таълим муассасаларини қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

313

Ички истеъмол бозорида нарх-навони барқарорлаштиришга кўмаклашиш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

314

ЎзбекистонРеспубликаси Бандликва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Жамоат ишлари жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

315

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

316

Ўзбекистон ёшлар иттифоқини қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

317

Ўзбекистон Касаба уюшмалар федерацияси жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

318

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузурида “Обод қишлоқ” жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

319

Янги иш ўринларини яратишни рағбатлантириш ҳудудий жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

320

Маҳаллаларни комплекс ривожлантириш жамғармаси

101

380

Бюджетдан ташқари бошқа давлат жамғармаларининг маблағлари бўйича депозитларнинг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

400

Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги бюджетдан ташқари маблағлари

101

401

Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари

101

402

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасидан давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун кирим бўлган маблағлар

101

403

Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари

101

404

Ташкилотларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари

101

405

Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари

101

406

Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари

101

407

Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушган маблағлари

101

408

Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари

101

409

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар

101

410

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари

101

411

Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган маблағлари

101

412

Капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар маблағлари

101

413

Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар маблағлари

101

414

Тақсимланиши назарда тутилган тушумлар

101

415

Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови маблағлари

101

416

Бошқа маблағлар бўйича депозитларнинг маблағлари

101

428

Божхона тўловларини тўлашдан тушган тушумлар бўйича ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

500

Грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари бўйича ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

600

Кредитлар бўйича ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

102

000

Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

102

100

Давлат бюджетининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

102

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

103

000

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

103

100

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бошка (банк) ҳисобрақамларидаги бюджет маблағлари

103

200

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги бюджетдан ташқари маблағлари

104

000

Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари

104

100

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари

104

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги хорижий валютадаги маблағлари

104

300

Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги хорижий валютадаги бюджетдан ташқари маблағлари

104

900

Ягона ғазна ҳисобварағининг хорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари

105

000

Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари

105

100

Давлат бюджетининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари

105

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари

106

000

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари

106

100

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бошка (банк) ҳисобрақамларидаги хорижий валютадаги бюджет маблағлари

106

200

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги бюджетдан ташқари маблағлари

108

000

Миллий валютадаги нақд пул маблағлари

109

000

Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари

Berilgan takliflar

Hech nima topilmadi

Izohlar va ularga berilgan javoblar

2018-06-19 18:02:27

Бобохолов Сайфиддин Холмуродович

2018-06-26 21:56:52

Qabul qilindi

110

000

Бошқа пул маблағлари

111

000

Йўлдаги пул маблағлари

111

100

Бюджет маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111

400

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами (блок-счёт)

111

900

Йўлдаги бошқа пул маблағлари

112

000

Аккредитивлар

113

000

Пул эквивалентлари

113

100

Дам олиш уйлари, санаторийлар, туристик базалар учун берилган пули тўланган йўлланмаларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

200

Почта орқали жўнатилган пуллар учун хабарномаларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

300

Почта маркаларини ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

400

Меҳнат дафтарчалари бланкалари ҳамда уларга илова қилинган варақларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

500

Қатъий ҳисобдаги бланкаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақ

113

900

Бошқа эквивалентларни ҳисобга олувчи ҳисобварақ

120

000

Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар

121

000

Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121

100

Бюджет маблағларидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

122

000

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари

123

000

Қисқа муддатли депозитлар бўйича мажбуриятлар

123

100

Қисқа муддатли ички депозитлар бўйича мажбуриятлар

123

110

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

120

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

130

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

200

Қисқа муддатли ташқи депозитлар бўйича мажбуриятлар

123

210

Давлат бюджетининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

220

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

230

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

124

000

Берилган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

100

Берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

110

Номолиявий давлат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

120

Нодавлат нотижорат ташкилотларга берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

130

Молиявий ташкилотларга берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

190

Бошқа берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

200

Берилган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

125

000

Олинган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

125

100

Олинган қисқа муддатли ички қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

125

200

Олинган қисқа муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

130

000

Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар

131

000

Берилган ссудалар бўйича дебиторликлар

131

100

Бюджет маблағларидан берилган ссудалар бўйича дебиторликлар

131

110

Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга берилган бюджет ссудалари

131

120

Маҳаллий бюджетларда юқори бюджетдан қуйи бюджетларга берилган бюджет ссудалари

131

130

Республика бюджетидан резидент юридик шахсларга берилган қисқа муддатли бюджет ссудалари

131

140

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган ссудалар

131

200

Давлат мақсадли жамғармаларидан мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган ссудалар

132

000

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

132

100

Республика бюджети билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

132

200

Маҳаллий бюджетлар билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

132

300

Давлат бюджети бажарилиши жараёнида юзага келадиган бошқа ўзаро-ҳисоб китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

133

000

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

133

100

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси Ижро этувчи аппарати билан ўзаро ҳисоб-китоблар

133

110

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

120

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

200

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси худудий бошқармалари билан ўзаро ҳисоб-китоблар

133

210

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

220

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

230

Бошқа маблағлар ҳисобидан тўланадиган конпенсациялар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

140

000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141

000

Давлат бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

100

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

200

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

210

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

220

Туманлар ва шаҳарлар бюджетларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

142

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

143

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

144

000

Бюджет ташқилотларинининг пенсия ва нафақаларни тўлаш учун ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

145

000

Тақсимланадиган даромадлар бўйича дебитор қарздорликлар

146

000

Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича ҳисобланган даромадларнинг дебитор қарздорликлари

149

000

Аниқланмаган тушум

150

000

Бюджет ташкилотларнинг дебиторликлари

151

000

Бюджет ташкилотларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан дебиторликлари

151

100

Бюджет ташкилотларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари

151

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар

151

120

Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар

151

130

Суғурта бўйича тўловлар

151

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан дебиторликлар

151

200

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлари

151

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар

151

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича дебиторликлар

151

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебиторликлар

151

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар

151

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар

151

300

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан дебиторликлари

151

310

Камомадларга доир дебиторликлар

151

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебиторликлар

151

330

Ҳисобдор шахслар билан дебиторликлар

151

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар

151

350

Стипендия олувчилар билан дебиторликлар

151

360

Талабалар билан бошқа дебиторликлар

151

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар

151

380

Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар

151

390

Ходимлар билан бошқа дебиторликлар

152

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан дебиторликлар

152

100

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари

152

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар

152

120

Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар

152

130

Суғурта бўйича тўловлар

152

140

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар

152

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан дебиторликлар

152

200

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлари

152

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар

152

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича дебиторликлар

152

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебиторликлар

152

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар

152

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар

152

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан дебиторликлари

152

310

Камомадларга доир дебиторликлар

152

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебиторликлар

152

330

Ҳисобдор шахслар билан дебиторликлар

152

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар

152

350

Стипендия олувчилар билан дебиторликлар

152

360

Талабалар билан бошқа дебиторликлар

152

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар

152

380

Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар

152

390

Ходимлар билан бошқа дебиторликлар

160

000

Моддий захиралар ва моддий захираларга харажатлар

161

000

Товар-моддий захиралар

161

100

Стратегик захиралар

161

110

Давлат захиралари

161

120

Озиқ-овқат захиралари

161

190

Бошқа стратегик захиралар

161

200

Бошқа товар-моддий захиралар

161

210

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари

161

211

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (қоғоз ва бошқа матбаа маҳсулотларидан ташқари)

161

212

Қоғоз

161

213

Бошқа матбаа маҳсулотларини сотиб олиш

161

220

Кийим-кечак, пойабзал ва чойшаб-ғилофлар

161

230

Озиқ-овқат маҳсулотлари

161

231

Жорий озиқ-овқат маҳсулотлари

161

232

Қиш-баҳор мавсумига ғамланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари

161

240

Дори-дармонлар, тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва бактериологик препаратлар

161

241

Дори-дармонлар ва тиббиётда фойдаланиладиган воситалар

161

242

Вакциналар ва бактериологик препаратлар

161

243

Амбулатория шароитида даволанувчи имтиёзли беморлар контингентига рецепт асосида бепул берилувчи дори-дармонлар

161

244

Ижтимоий аҳамиятга эга бўлган дори воситалари ва тиббиёт буюмлари

161

250

Ёнилғи ва ЁММ

161

251

Ёқилғи нефть маҳсулотлари

161

252

Суюлтирилган газ

161

253

Кўмир

161

260

Қурилиш материаллари

161

270

Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари, бутловчи буюмлар ва сотиб олинадиган ярим тайёр маҳсулотлар

161

290

Моддий воситаларнинг бошқа захиралари

161

291

Ўстиришдаги ҳайвонлар

161

292

Боқувдаги ҳайвонлар

161

293

Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш

161

294

Материаллар қийматидаги четга чиқишлар

161

300

Тайёр маҳсулот

161

310

Омбордаги тайёр маҳсулот

161

320

Кўргазмадаги тайёр маҳсулот

161

330

Комиссияга берилган тайёр маҳсулот

161

400

Тугалланмаган ишлаб чиқариш

161

410

Асосий ишлаб чиқариш

161

420

Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотлар

161

430

Ёрдамчи ишлаб чиқариш

161

440

Умумишлаб чиқариш харажатлари

161

450

Ишлаб чиқаришдаги яроқсиз маҳсулот

161

460

Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар

161

500

Қайта сотиш учун товарлар

161

510

Омбордаги товарлар

161

520

Чакана савдодаги товарлар

161

530

Кўргазмадаги товарлар

161

540

Прокат буюмлари

161

550

Товарлар билан банд ва бўш таралар

161

560

Комиссияга берилган товарлар

161

570

Йўлдаги товарлар

161

580

Савдо устамаси

161

590

Бошқа товарлар

162

000

Моддий захираларга харажатлар

162

100

Моддий захираларга харажатлар

162

200

Моддий захираларга бошқа харажатлар

II БОБ. Узоқ муддатли активлар

210

000

Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар

211

000

Узоқ муддатли депозитлар

211

100

Узоқ муддатли ички депозитлар бўйича мажбуриятлар

211

110

Давлат бюджетининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари

211

120

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари

211

130

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари

211

200

Узоқ муддатли ташқи депозитлар

211

210

Давлат бюджетининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари

211

220

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари

211

230

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари

212

000

Берилган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар

212

100

Берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

110

Номолиявий давлат ташкилотларига берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

120

Нодавлат нотижорат ташкилотларга берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

130

Молиявий ташкилотларга берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

190

Бошқа берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

200

Берилган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар

213

000

Акция ва капиталда иштирок этиш

213

100

Ички акция ва капиталда иштирок этиш

213

200

Ташқи акция ва капиталда иштирок этиш

214

000

Олинган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно)

214

100

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ички қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно)

214

200

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно)

215

000

Берилган узоқ муддатли бюджет ссудалари

215

100

Бюджет маблағларидан берилган узоқ муддатли ссудалар

215

110

Республика бюджетидан резидент юридик шахсларга берилган қисқа муддатли бюджет ссудалари

215

120

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган узоқ муддатли ссудалар

215

200

Давлат мақсадли жамғармаларидан мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган узоқ муддатли ссудалар

220

000

Бино, иншоот ва асосий воситалар ҳамда уларга қўйилмалар

221

000

Бино, иншоот ва асосий воситалар

221

100

Бино ва иншоот

221

110

Тураржой бинолари

221

111

Хусусий тураржой бинолари

221

112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тураржой бинолари

221

113

Консервация қилинган тураржой бинолари

221

120

Нотурар жой бинолари

221

121

Хусусий нотураржой бинолари

221

122

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган нотураржой бинолари

221

123

Консервация қилинган нотураржой бинолари

221

130

Иншоот

221

131

Хусусий иншоот

221

132

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иншоот

221

133

Консервация қилинган иншоот

221

200

Машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

210

Иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

211

Хусусий иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

213

Консервация қилинган иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

220

Ўлчов асбоблари

221

221

Хусусий ўлчов асбоблари

221

222

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўлчов асбоблари

221

223

Консервация қилинган ўлчов асбоблари

221

230

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

231

Хусусий тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

232

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

233

Консервация қилинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

240

Лаборатория жиҳозлари

221

241

Хусусий лаборатория жиҳозлари

221

242

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган лаборатория жиҳозлари

221

243

Консервация қилинган лаборатория жиҳозлари

221

250

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

251

Хусусий компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

252

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

253

Консервация қилинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

260

Медицина жиҳозлари

221

261

Хусусий медицина жиҳозлари

221

262

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган медицина жиҳозлари

221

263

Консервация қилинган медицина жиҳозлари

221

270

Асбоб-ускуналар

221

271

Хусусий асбоб-ускуналар

221

272

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асбоб-ускуналар

221

273

Консервация қилинган асбоб-ускуналар

221

280

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

281

Хусусий хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

282

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

283

Консервация қилинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

290

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларлар

221

291

Хусусий бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

292

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

293

Консервация қилинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

300

Транспорт воситалари

221

310

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

311

Хусусий темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

312

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

313

Консервация қилинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

320

Ҳаво транспорт воситалари

221

321

Хусусий ҳаво транспорт воситалари

221

322

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳаво транспорт воситалари

221

323

Консервация қилинган ҳаво транспорт воситалари

221

330

От-аравалар

221

331

Хусусий от-аравалар

221

332

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган от-аравалар

221

333

Консервация қилинган от-аравалар

221

340

Ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

341

Хусусий ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

342

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

343

Консервация қилинган ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

350

Спорт транспорти воситалари

221

351

Хусусий спорт транспорти воситалари

221

352

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган спорт транспорти воситалари

221

353

Консервация қилинган спорт транспорти воситалари

221

400

Кутубхона фонди

221

410

Дарсликлар фонди

221

411

Хусусий дарсликлар фонди

221

412

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган дарсликлар фонди

221

420

Бадиий китоблар фонди

221

421

Хусусий бадиий китоблар фонди

221

422

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бадиий китоблар фонди

221

490

Бошқа турдаги кутубхона фонди

221

491

Хусусий бошқа турдаги кутубхона фонди

221

492

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги кутубхона фонди

221

900

Бошқа турдаги асосий воситалар

221

910

Кўп йиллик дарахтлар ва экинлар

221

910

Хусусий кўп йиллик дарахтлар ва экинлар

221

920

Музей қимматликлари

221

921

Хусусий музей қимматликлари

221

922

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган музей қимматликлари

221

923

Консервация қилинган музей қимматликлари

221

930

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

931

Хусусий ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

932

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

933

Консервация қилинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

940

Саҳна воситалари

221

941

Хусусий саҳна воситалари

221

942

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган саҳна воситалари

221

943

Консервация қилинган саҳна воситалари

221

950

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

951

Хусусий ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

952

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

953

Консервация қилинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

960

Иш ҳайвонлари

221

961

Хусусий иш ҳайвонлари

221

962

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иш ҳайвонлари

221

963

Консервация қилинган иш ҳайвонлари

221

970

Маҳсулдор ва зотдор моллар

221

971

Хусусий маҳсулдор ва зотдор моллар

221

972

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган маҳсулдор ва зотдор моллар

221

980

Бошқа инвентарлар

221

981

Хусусий бошқа инвентарлар

221

982

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа инвентарлар

221

983

Консервация қилинган бошқа инвентарлар

221

990

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

221

991

Хусусий бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

221

992

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

221

993

Консервация қилинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

222

000

Бино ва асосий воситаларнинг эскириши

222

100

Биноларнинг эскириши

222

110

Тураржой биноларини эскириши

222

111

Хусусий тураржой биноларни эскириши

222

112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тураржой биноларни эскириши

222

120

Нотурар жой биноларини эскириши

222

121

Хусусий нотураржой биноларни эскириши

222

122

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган нотураржой биноларни эскириши

222

130

Иншоотни эскириши

222

131

Хусусий иншоотларни эскириши

222

132

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иншоотларни эскириши

222

200

Машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

210

Машина ва жиҳозларни эскириши

222

211

Хусусий машина ва жиҳозларни эскириши

222

212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган машина ва жиҳозларни эскириши

222

220

Ўлчов асбобларини эскириши

222

221

Хусусий ўлчов асбобларини эскириши

222

222

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўлчов асбобларини эскириши

222

230

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларни эскириши

222

231

Хусусий тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар эскириши

222

232

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар эскириши

222

240

Лаборатория жиҳозлари эскириши

222

241

Хусусий лаборатория жиҳозлари эскириши

222

242

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган лаборатория жиҳозлари эскириши

222

250

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши

222

251

Хусусий компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши

222

252

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши

222

260

Медицина жиҳозлари эскириши

222

261

Хусусий медицина жиҳозлари эскириши

222

262

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган медицина жиҳозлари эскириши

222

270

Асбоб-ускуналар эскириши

222

271

Хусусий асбоб-ускуналар эскириши

222

272

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асбоб-ускуналар эскириши

222

280

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши

222

281

Хусусий хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши

222

282

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши

222

290

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

291

Хусусий бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

292

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

300

Транспорт воситаларини эскириши

222

310

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши

222

311

Хусусий темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши

222

312

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши

222

320

Ҳаво транспорт воситаларини эскириши

222

321

Хусусий ҳаво транспорт воситаларини эскириши

222

322

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳаво транспорт воситаларини эскириши

222

330

От-араваларни эскириши

222

331

Хусусий от-араваларни эскириши

222

332

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган от-араваларни эскириши

222

340

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши

222

341

Хусусий ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши

222

342

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши

222

350

Спорт транспорти воситаларини эскириши

222

351

Хусусий спорт транспорти воситаларини эскириши

222

352

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган спорт транспорти воситаларини эскириши

222

900

Бошқа турдаги асосий воситаларни эскириши

222

910

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларни эскириши

222

910

Хусусий кўп йиллик дарахтлар ва экинларни эскириши

222

920

Музей қимматликларини эскириши

222

921

Хусусий музей қимматликларини эскириши

222

922

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган музей қимматликларини эскириши

222

923

Консервация қилинган музей қимматликларини эскириши

222

930

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

931

Хусусий ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

932

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

933

Консервация қилинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

940

Саҳна воситаларини эскириши

222

941

Хусусий саҳна воситаларини эскириши

222

942

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган саҳна воситаларини эскириши

222

943

Консервация қилинган саҳна воситаларини эскириши

222

950

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

951

Хусусий ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

952

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

953

Консервация қилинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

960

Иш ҳайвонларини эскириши

222

961

Хусусий иш ҳайвонларини эскириши

222

962

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иш ҳайвонларини эскириши

222

963

Консервация қилинган иш ҳайвонларини эскириши

222

970

Маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши

222

971

Хусусий маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши

222

972

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши

222

980

Бошқа инвентарларни эскириши

222

981

Хусусий бошқа инвентарларни эскириши

222

982

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа инвентарларни эскириши

222

983

Консервация қилинган бошқа инвентарларни эскириши

222

990

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

222

991

Хусусий бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

222

992

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

222

993

Консервация қилинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

223

000

Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар

223

100

Биноларга қўйилмалар

223

110

Тураржой биноларига қўйилмалар

223

111

Тураржой биноларини харид ёки қабул қилиш

223

112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тураржой биноларига капитал қўйилмалар

223

113

Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари

223

119

Тураржой биноларига бошқа харажатлар

223

120

Нотурар жой биноларига қўйилмаларлар

223

121

Нотураржой биноларини харид ёки қабул қилиш

223

122

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган нотураржой биноларига капитал қўйилмалар

223

123

Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари

223

129

Нотураржой биноларига бошқа харажатлар

223

130

Иншоотларга қўйилмалар

223

131

Иншоотларни харид қилиш

223

132

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иншоотларга капитал қўйилмалар

223

133

Қурилиши тугалланмаган иншоотлар

223

139

Иншоотларга бошқа капитал қўйилмалар

223

200

Машиналар, жиҳозлар ва техникаларга қўйилмалар

223

210

Машина ва жиҳозларга капитал қўйилмалар

223

211

Машина ва жиҳозларни харид ёки қабул қилиш

223

212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган машина ва жиҳозларга капитал қўйилмалар

223

219

Машина ва жиҳозларга бошқа харажатлар

223

220

Ўлчов асбобларига капитал қўйилмалар

223

221

Ўлчов асбобларини харид ёки қабул қилиш

223

222

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўлчов асбобларига капитал қўйилмалар

223

229

Ўлчов асбобларига бошқа харажатлар

223

230

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга капитал қўйилмалар

223

231

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларни харид ёки қабул қилиш

223

232

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга капитал қўйилмалар

223

239

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга бошқа харажатлар

223

240

Лаборатория жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

241

Лаборатория жиҳозларини харид ёки қабул қилиш

223

242

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган лаборатория жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

249

Лаборатория жиҳозларига бошқа харажатлар

223

250

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга капитал қўйилмалар

223

251

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни харид ёки қабул қилиш

223

252

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга капитал қўйилмалар

223

259

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга бошқа харажатлар

223

260

Медицина жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

261

Медицина жиҳозларини харид ёки қабул қилиш

223

262

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган медицина жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

269

Медицина жиҳозларига бошқа харажатлар

223

270

Асбоб-ускуналарга капитал қўйилмалар

223

271

Асбоб-ускуналарни харид ёки қабул қилиш

223

272

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асбоб-ускуналарга капитал қўйилмалар

223

273

Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар

223

279

Асбоб-ускуналарга бошқа харажатлар

223

280

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига капитал қўйилмалар

223

281

Хусусий хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларини харид ёки қабул қилиш

223

282

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига капитал қўйилмалар

223

283

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига бошқа харажатлар

223

290

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга капитал қўйилмалар

223

291

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни харид ёки қабул қилиш

223

292

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга капитал қўйилмалар

223

299

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга бошқа харажатлар

223

300

Транспорт воситаларига қўйилмалар

223

310

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

311

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

312

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

319

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига бошқа харажатлар

223

320

Ҳаво транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

321

Ҳаво транспорт воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

322

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳаво транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

329

Ҳаво транспорт воситаларига бошқа харажатлар

223

330

От-араваларга капитал қўйилмалар

223

331

От-араваларни харид ёки қабул қилиш

223

332

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган от-араваларга капитал қўйилмалар

223

339

От-араваларга бошқа харажатлар

223

340

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

341

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

342

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ишлаб чиқариш транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

349

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларига бошқа харажатлар

223

350

Спорт транспорти воситаларига капитал қўйилмалар

223

351

Спорт транспорти воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

352

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган спорт транспорти воситаларига капитал қўйилмалар

223

359

Спорт транспорти воситаларига бошқа харажатлар

223

400

Кутубхона фондига капитал қўйилмалар

223

410

Дарсликлар фондига капитал қўйилмалар

223

411

Дарсликлар фондини харид ёки қабул қилиш

223

412

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган дарсликлар фондига капитал қўйилмалар

223

419

Дарсликлар фондига бошқа харажатлар

223

420

Бадиий китоблар фондига капитал қўйилмалар

223

421

Бадиий китоблар фондини харид ёки қабул қилиш

223

422

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бадиий китоблар фондига капитал қўйилмалар

223

429

Бадиий китоблар фондига бошқа харажатлар

223

490

Бошқа турдаги кутубхона фондига капитал қўйилмалар

223

491

Бошқа турдаги кутубхона фондини харид ёки қабул қилиш

223

492

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги кутубхона фондига капитал қўйилмалар

223

499

Бошқа турдаги кутубхона фондига бошқа харажатлар

223

900

Бошқа турдаги асосий воситаларга капитал қўйилмалар

223

910

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларга капитал қўйилмалар

223

911

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларни харид ёки қабул қилиш

223

912

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган кўп йиллик дарахтлар ва экинларга харажатлар

223

919

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларга бошқа харажатлар

223

920

Музей қимматликларига капитал қўйилмалар

223

921

Музей қимматликларини харид ёки қабул қилиш

223

922

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган музей қимматликларига харажатлар

223

929

Музей қимматликларига бошқа харажатлар

223

930

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига капитал қўйилмалар

223

931

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини харид ёки қабул қилиш

223

932

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига харажатлар

223

939

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига бошқа харажатлар

223

940

Саҳна воситаларига капитал қўйилмалар

223

941

Саҳна воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

942

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Саҳна воситаларига харажатлар

223

943

Саҳна воситаларига бошқа харажатлар

223

950

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга капитал қўйилмалар

223

951

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни харид ёки қабул қилиш

223

952

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга харажатлар

223

959

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга бошқа харажатлар

223

960

Иш ҳайвонларига капитал қўйилмалар

223

961

Иш ҳайвонларини харид ёки қабул қилиш

223

962

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Иш ҳайвонларига харажатлар

223

969

Иш ҳайвонларига бошқа харажатлар

223

970

Маҳсулдор ва зотдор молларга капитал қўйилмалар

223

971

Маҳсулдор ва зотдор молларни харид ёки қабул қилиш

223

972

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Маҳсулдор ва зотдор молларга харажатлар

223

979

Маҳсулдор ва зотдор молларга бошқа харажатлар

223

980

Бошқа инвентарларга капитал қўйилмалар

223

981

Бошқа инвентарларни харид ёки қабул қилиш

223

982

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Бошқа инвентарларга харажатлар

223

989

Бошқа инвентарларга бошқа харажатлар

223

990

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга капитал қўйилмалар

223

991

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни харид ёки қабул қилиш

223

992

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга харажатлар

223

999

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга бошқа харажатлар

230

000

Ноишлаб чиқариш активлари

230

100

Хусусий ер

230

200

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ер

230

300

Хусусий ерни ободонлаштириш

230

400

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ерларни ободонлаштириш

240

000

Номоддий активлар ва уларга қўйилмалар

241

000

Номоддий ноишлаб чиқариш активлари

241

100

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хау

241

200

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналари

241

300

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқлари

241

400

Ташкилий харажатлар

241

500

Франчайз

241

600

Муаллифлик ҳуқуқлари

241

700

Гудвилл

241

900

Бошқа номоддий активлар

242

000

Номоддий ноишлаб чиқариш активларининг амортизацияси

242

100

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хаунинг амортизацияси

242

200

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарининг амортизацияси

242

300

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларининг амортизацияси

242

400

Ташкилий харажатларнинг амортизацияси

242

500

Франчайзнинг амортизацияси

242

600

Муаллифлик ҳуқуқларининг амортизацияси

242

700

Гудвиллнинг амортизацияси

242

900

Бошқа номоддий активларнинг амортизацияси

243

000

Номоддий активларга қўйилмалар

243

100

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хауга харажатлар

243

200

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарига харажатлар

243

300

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларига харажатлар

243

400

Ташкилий харажатларга харажатлар

243

500

Франчайзга харажатлар

243

600

Муаллифлик ҳуқуқларига харажатлар

243

700

Гудвиллга харажатлар

243

900

Бошқа номоддий активларга харажатлар

III БОБ. Жорий мажбуриятлар

310

000

Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар

311

000

Олинган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

100

Олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

110

Номолиявий давлат ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

120

Нодавлат нотижорат ташкилотлардан олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

130

Молиявий ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

190

Бошқа олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

200

Олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

210

Хорижий ҳукуматлардан олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

220

Халқаро ташкилотлардан олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

230

Молиявий ташкилотлардан (халқаро ташкилотлар бундан мустасно) олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

312

000

Чиқарилган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

312

100

Чиқарилган қисқа муддатли ички қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

312

200

Чиқарилган қисқа муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

320

000

Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар

321

000

Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

321

100

Бюджет маблағларидан олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

321

110

Республика бюджетидан олинган бюджет ссудалари бўйича мажбуриятлар

321

120

Юқори маҳаллий бюджетдан олинган бюджет ссудалари

321

140

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига бюджет маблағлари ҳисобидан олинган ссудалар

321

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига Давлат мақсадли жамғармалари ҳисобидан олинган ссудалар

322

000

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322

100

Республика бюджети билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322

200

Маҳаллий бюджетлар билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322

300

Давлат бюджети бажарилиши жараёнида юзага келадиган бошқа ўзаро-ҳисоб китоблар бўйича мажбуриятлар

323

000

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси юқори ва қуйи бўлинмаларининг ўзаро ҳисоб-китоблари

323

100

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси Ижро этувчи аппарати билан ўзаро ҳисоб-китоблар

323

110

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

120

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

200

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси худудий бошқармалари билан ўзаро ҳисоб-китоблар

323

210

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

220

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

230

Бошқа маблағлар ҳисобидан тўланадиган компенсациялар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

330

000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331

000

Давлат бюджетининг харажатлари мажбуриятлари

331

100

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетининг харажатлари мажбуриятлари

331

200

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг харажатлари мажбуриятлари

331

210

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетининг харажатлари мажбуриятлари

331

220

Туманлар ва шаҳарлар бюджетларининг харажатлари мажбуриятлари

332

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари

333

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг харажатлари мажбуриятлари

334

000

Давлат божхона қўмитасининг ғазначиликда миллий валютадаги депозит шахсий ҳисобварағи маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари

335

000

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари

336

000

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари бўйича харажатлари мажбуриятлари

340

000

Бюджет ташкилотларнинг кредиторликлари

341

000

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан кредиторликлари

341

100

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари

341

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар

341

120

Харидор ва буюртмачилар билан кредиторликлар

341

130

Суғурта бўйича тўловлар

341

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан кредиторликлар

341

200

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлари

341

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар

341

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича кредиторликлар

341

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича кредиторликлар

341

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар

341

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлар

341

300

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан кредиторликлари

341

310

Камомадларга доир кредиторликлар

341

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар

341

330

Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар

341

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича кредиторликлар

341

350

Стипендия олувчилар билан кредиторликлар

341

360

Талабалар билан бошқа кредиторликлар

341

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича кредиторликлар

341

380

Депонентланган тўловлар бўйича кредиторликлар

341

390

Ходимлар билан бошқа кредиторликлар

341

400

Бюджет Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар

342

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан кредиторликлари

342

100

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари

342

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар

342

120

Харидор ва буюртмачилар билан кредиторликлар

342

130

Суғурта бўйича тўловлар

342

140

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар

342

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан кредиторликлар

342

200

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлари

342

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар

342

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича кредиторликлар

342

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича кредиторликлар

342

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар

342

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлар

342

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан кредиторликлари

342

310

Камомадларга доир кредиторликлар

342

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар

342

330

Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар

342

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича кредиторликлар

342

350

Стипендия олувчилар билан кредиторликлар

342

360

Талабалар билан бошқа кредиторликлар

342

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича кредиторликлар

342

380

Депонентланган тўловлар бўйича кредиторликлар

342

390

Ходимлар билан бошқа кредиторликлар

IV БОБ. Узоқ муддатли мажбуриятлар

410

000

Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар

411

000

Олинган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

100

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

110

Номолиявий давлат ташкилотларидан олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

120

Нодавлат нотижорат ташкилотлардан олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

130

Молиявий ташкилотларидан олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

190

Бошқа олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

200

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

210

Хорижий ҳукуматлардан олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

220

Халқаро ташкилотлардан олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

230

Молиявий ташкилотлардан (халқаро ташкилотлар бундан мустасно) олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

412

000

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

412

100

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли ички қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

412

200

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

V БОБ. Ҳисобланган даромадлар

500

000

Ҳисобланган даромадлар

501

000

Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетининг ҳисобланган даромадлари

501

100

Умумдавлат солиқлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

110

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

120

Ягона солиқ тўлови бўйича ҳисобланган даромадлар

501

130

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

140

Қўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

150

Акциз солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

160

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисобланган даромадлар

501

200

Божхона божлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

300

Қўшимча фойда солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

400

Маҳсулот тақсимотига оид битимлар бўйича фойда келтирадиган маҳсулотдаги давлат улуши бўйича ҳисобланган даромадлар

501

900

Бошқа ҳисобланган даромадлар

501

901

Имзоли бонус ва тижоратбоп топилма бонус тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

902

Давлат божлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

903

Йиғимлар бўйича ҳисобланган даромадлар

501

904

Товон пуллари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

905

Компенсация тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

906

Жарима санкциялари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

907

Давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилиш бўйича ҳисобланган даромадлар

501

908

Давлат активларини жойлаштириш бўйича ҳисобланган даромадлар

501

909

Давлат активларини фойдаланишга бериш бўйича ҳисобланган даромадлар

501

910

Давлат активларини сотишдан ҳисобланган даромадлар

501

911

Мерос, ҳадя ҳуқуқи бўйича давлат мулкига ўтказиладиган пул маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

912

Юридик шахслардан тушадиган қайтарилмайдиган пул тушумлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

913

Жисмоний шахслардан тушадиган қайтарилмайдиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

501

914

Чет давлатлардан тушадиган қайтарилмайдиган пул тушумлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

915

Резидент-юридик шахсларга берилган бюджет ссудаларининг тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

916

Чет давлатларга берилган кредитларнинг тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

917

Акцияларнинг давлат улуши (пайи) бўйича дивидендлар (бундан маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг улуши бўйича дивидендлар мустасно) бўйича ҳисобланган даромадлар

501

918

Мобиль алоқа хизматлари кўрсатувчи юридик шахслар (уяли алоқа компаниялари) томонидан абонент рақамидан фойдаланганлик учун тўлов бўйича ҳисобланган даромадлар

501

919

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг фойдаси бўйича ҳисобланган даромадлар

501

999

Бошқа ҳисобланган даромадлар

502

000

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг ҳисобланган даромадлари

502

100

Умумдавлат солиқлари бўйича ҳисобланган даромадлар

502

110

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

120

Ягона солиқ тўлови бўйича ҳисобланган даромадлар

502

130

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

140

Тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқ бўйича ҳисобланган даромадлар

502

150

Қўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

160

Акциз солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

170

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисобланган даромадлар

502

180

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисобланган даромадлар

502

200

Маҳаллий солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар

502

210

Бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ бўйича ҳисобланган даромадлар

502

220

Мол-мулк солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

230

Ер солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

240

Ягона ер солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

502

250

Айрим турдаги товарлар билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи ва айрим турдаги хизматларни кўрсатиш учун йиғим бўйича ҳисобланган даромадлар

502

300

Юридик ва жисмоний шахслардан, шунингдек чет давлатлардан тушадиган қайтарилмайдиган пул маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлар

502

400

Бозорлардан тушадиган даромадлар бўйича ҳисобланган даромадлар

502

900

Бошқа ҳисобланган даромадлар

502

901

Давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан ҳисобланган даромадлар

502

902

Давлат активларини жойлаштиришдан белгиланган нормативлар бўйича олинадиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

502

903

Давлат активларини фойдаланишга беришдан белгиланган нормативлар бўйича олинадиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

502

904

Давлат активларини сотишдан белгиланган нормативлар бўйича олинадиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

502

905

Давлат божлари бўйича ҳисобланган даромадлар

502

906

Йиғимлар бўйича ҳисобланган даромадлар

502

907

Товон пуллари бўйича ҳисобланган даромадлар

502

908

Жарима санкциялари бўйича ҳисобланган даромадлар

502

909

Эгасиз мол-мулкни, мерос ҳуқуқи бўйича давлат ихтиёрига ўтган мол-мулкни, ҳуқуқ бўйича давлат даромадига ўтказилиши лозим бўлган хазиналарни реализация қилиш бўйича ҳисобланган даромадлар

502

910

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг улушидан дивидендлар (даромадлар) бўйича ҳисобланган даромадлар

502

999

Бошқа ҳисобланган даромадлар

503

000

Бюджетдан молиялаштириш

510

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари

510

100

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

110

Ягона ижтимоий тўловнинг белгиланган миқдори бўйича ҳисобланган даромадлар

510

120

Фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари бўйича ҳисобланган даромадлар

510

130

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар бўйича ҳисобланган даромадлар

510

190

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига бошқа даромадлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

191

Меҳнатда майиб бўлганлик ёки касб касаллигига чалинганлик туфайли тайинланган ногиронлик пенсияларини тўлаш харажатларининг ўрнини қоплаш учун тақдим этиладиган регресс талаблар (даъволар) бўйича иш берувчилар ва фуқаролар томонидан ўрни қопланадиган маблағлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

192

Ўзбекистон Республикаси Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасининг муддатидан олдин тайинланган ёшга доир пенсияларни тўлаш харажатларини қоплаш ҳисобидан киритиладиган маблағлари ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

193

Юридик шахсларнинг имтиёзли пенсияларни тўлаш харажатларини қоплаш ҳисобидан киритиладиган маблағлари ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

194

Фуқароларнинг ихтиёрий тартибда тўланадиган суғурта бадаллари ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

195

Мажбурий тўловлар, бадаллар ўз вақтида тўланмаганлиги учун ҳисобланган жарималар ва пенялар суммасининг бир қисми ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

196

Меҳнат вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳолда майиб бўлган, касб касаллигига чалинган ёхуд соғлиғига бошқача шикаст етказилган ходимга юридик шахс тугатилганда, қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги), фермер ва деҳқон хўжалиги қайта ташкил этилганда ёки тугатилганда зарарнинг ўрнини қоплаш учун тўланиши назарда тутилган маблағлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

197

Вақтинчалик бўш турган маблағларни жойлаштиришдан олинган даромадлар ҳисобланган даромадлар

510

199

Бошқа даромадлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

200

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика йўл жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

210

Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

220

Республика йўл жамғармасига йиғимлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

230

Вақтинчалик бўш турган маблағларни жойлаштиришдан олинадиган даромадлар ҳисобланган даромадлар

510

290

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика йўл жамғармасининг бошқа даромадлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

300

Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳузуридаги Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

310

Давлат мулки бўлган корхоналарни, хўжалик жамиятларининг устав жамғармаларидаги акцияларни (улушларни), ер участкалари ва бошқа мол-мулкни реализация қилиш ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

320

Устав жамғармаларида давлат улуши бўлган хўжалик жамиятларини тугатишдан маблағлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

330

Давлат мулки ижарасидан тушадиган маблағлар, ижара тўловини кечиктирганлик учун пеня ва шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жарима суммалари ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

390

Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳузуридаги Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш жамғармасининг бошқа даромадлари ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

400

Ўзбекистон Республикаси Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

410

Ягона ижтимоий тўловнинг белгиланган миқдори бўйича ҳисобланган даромадлар

510

420

Вақтинча бўш турган маблағларни жойлаштиришдан олинган даромадлар бўйича ҳисобланган даромадлар

510

490

Ўзбекистон Республикаси Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасининг бошқа даромадлари бўйича ҳисобланган даромадлар

510

500

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

510

Таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармасига мажбурий ажратмалар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

520

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

530

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармасининг бошқа даромадлари ҳисобидан ҳисобланган даромадлари

510

600

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

610

Ҳар йили тасдиқланадиган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармасининг асосий параметрлари доирасида қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари томонидан тўланадиган ягона ер солиғи бўйича тушумларга мувофиқ бюджетдан ажратиладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

510

620

Бюджетдан ажратиладиган мақсадли маблағлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

690

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармасининг бошқа даромадлари бўйича ҳисобланган даромадлар

510

700

Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг ҳисобланган даромадлари

510

710

Асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнози ва Давлат бюджети параметрларини тасдиқлашда Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари билан стратегик ресурсларга белгиланадиган чегара нархидан жаҳон нархининг ошиши натижасида тушадиган тушумлар ҳисобидан ҳисобланган даромадлар

510

720

Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг активларини бошқаришдан, шу жумладан Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағларининг бўш турган қолдиқларини жойлаштиришдан олинадиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлари

510

790

Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг бошқа даромадлари бўйича ҳисобланган даромадлари

510

900

Бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари

520

000

Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари

520

100

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар

520

110

Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

120

Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

130

Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

140

Бюджет ташкилотлари томонидан ўқувчилар болалар мусиқа ва санъат мактаблари ҳамда мактабдан ташқари таълим муассасаларида таълим олганлиги учун ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

200

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар

520

300

Бюджет ташкилотини бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлари

520

310

Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси бўйича ҳисобланган даромадлари

520

311

Ҳисобот чорагининг сўнгги иш куни охирида харажатлар сметаси бўйича тежалган маблағлар (капитал қўйилмаларни молиялаштириш учун назарда тутилган маблағлар бундан мустасно) бўйича ҳисобланган даромадлар

520

312

Фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинган ҳисобланган даромадлар

520

313

Бюджет ташкилоти балансида турган мол-мулкни ижарага беришдан олинган маблағларнинг бир қисми бўйича ҳисобланган даромадлар

520

314

Белгиланган тартибда бюджет ташкилотлари тасарруфида қолдириладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

315

Ҳомийликдан олинадиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

320

Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари

520

321

Ҳисобот чорагининг сўнгги иш куни охирида харажатлар сметаси бўйича тежалган маблағлар (капитал қўйилмаларни молиялаштириш учун назарда тутилган маблағлар бундан мустасно) бўйича ҳисобланган даромадлар

520

322

Фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинган даромадлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

323

Тиббиёт ташкилоти балансида турган мол-мулкни ижарага беришдан олинган маблағларнинг бир қисми бўйича ҳисобланган даромадлар

520

324

Белгиланган тартибда бюджет ташкилотлари тасарруфида қолдириладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

325

Ҳомийликдан олинган маблағлар ҳисобидан шакллантириладиган ҳисобланган даромадлар

520

326

Тиббиёт ташкилотига ажратиладиган бюджет маблағлари умумий ҳажмининг 5 фоизигача бўлган миқдорда бюджетдан ажратиладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

400

Бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари ҳисобланган даромадлари

520

404

Тақсимланиши назарда тутилган тушумлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

407

Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушадиган тушумлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

410

Ажратмалар ҳисобига шаклланадиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича ҳисобланган даромадлар

520

411

Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлар

520

413

Бюджет ташкилотлари томонидан стационар даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётганлар таркиби овқатланиши учун ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар

520

490

Бюджет ташкилотларининг қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа турдаги ундириладиган тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

520

491

Капитал қўйилма маблағларининг депозитлари бўйича ҳисобланган даромадлар

520

492

Бошқа маблағлар бўйича ҳисобланган депозитлар

520

493

Бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлар

530

000

Божхона депозит тушумлари бўйича ҳисобланган даромадлар

540

000

Бюджет ташкилотларининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари

540

100

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ишловчи пенсионерларга 50 фоиз миқдорида пенсия тўлови учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

540

200

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ишловчи пенсионерларга 100 фоиз миқдорида пенсия тўлови учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

540

300

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан бола туғилганда бериладиган бир марталик нафақа тўловлари учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

540

400

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан уй-жой-коммунал хизматлар ҳақини тўлаш бўйича компенсация пул тўловлари учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

540

500

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан 16 ёшгача бўлган ногирон болаларнинг ота-оналаридан бирига қўшимча дам олиш кунлари ҳақининг тўлови учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

540

500

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан 16 ёшгача бўлган ногирон болаларнинг ота-оналаридан бирига қўшимча дам олиш кунлари ҳақининг тўлови учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

540

600

Бюджет ташкилотларинининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан меҳнатда майибланиш ёки касб касаллигига чалиниш оқибатида ногиронлик пенсияси тўлови учун бериладиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлари

550

000

Ўтган йилги дебиторлик қарздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлари

VI БОБ. Ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича олинган ва берилган маблағлар

610

000

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

611

000

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан олинган ва берилган маблағлар

611

100

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан даромадлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

611

200

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан харажатлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

612

000

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан олинган ва берилган маблағлар

612

100

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан даромадлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

612

200

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан харажатлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

620

000

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

621

000

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси худудий бошқармалари томонидан олинган ва берилган

621

100

Ижтимоий нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

621

200

Ишламайдиган пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

621

300

Ишловчи пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

621

400

Почта хизматлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

000

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси туман (шаҳар) бўлимлари томонидан олинган ва берилган маблағлар

622

100

Ишламайдиган пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

622

200

Ишловчи пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

622

300

Болаликдан ногиронларга бериладиган нафақа учун олинган ва берилган маблағлар

622

400

Ишламайдиган фуқароларга уй-жой-коммунал хизматлар ҳақини тўлаш бўйича компенсация пул тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

500

Ишловчи фуқароларга уй-жой-коммунал хизматлар ҳақини тўлаш бўйича компенсация пул тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

600

Ишламайдиган фуқароларга бола туғилганда бериладиган бир марталик нафақа тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

700

Ишловчи фуқароларга бола туғилганда бериладиган бир марталик нафақа тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

800

"Ўзнефтмаҳсулот" акциядорлик компаниясининг унитар корхоналари (нефть базалари) томонидан автомобиль бензини сотиб олиш бўйича шахсларнинг айрим тоифаларига бериладиган ойлик пул компенсациялар учун олинган ва берилган маблағлар

VII БОБ. Ҳисобланган ҳақиқий ҳаражатлар

700

000

Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар

710

000

Бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар

720

000

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар

730

000

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар

740

000

Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар

750

000

Бошқа даромадлар бўйича ҳақиқий харажатлар

VIII БОБ. Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

800

000

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

810

000

Давлат бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлар

820

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари

830

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари

840

000

Божхона тўловларини тўлашдан тушган депозит маблағлар ҳисобидан ҳисобланган харажатлар

850

000

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича ҳисобланган харажатлари

860

000

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари

IX БОБ. Капитал ва молиявий натижалар

900

000

Капитал ва молиявий натижалар

901

000

Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган моддий қийматликлар

901

100

Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган асосий воситалар

901

200

Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган товар-моддий захиралар

902

000

Беғараз (бепул) олинган ёки берилган моддий қийматликлар

902

100

Беғараз (бепул) олинган ёки берилган бино, иншоот ваасосий воситалар

902

200

Беғараз (бепул) олинган ёки берилган товар-моддий захиралар

903

000

Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар

909

000

Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш

910

000

Реализация ва харажатлар

911

000

Моддий қийматликларнинг реализацияси

911

100

Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси

911

200

Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси

912

000

Бошқа харажатлар

912

100

Тақсимланмаган харажатлар

912

200

Давр харажатлари

920

000

Курс фарқи бўйича фойда ёки зарарлар

921

100

Курс фарқидан фойда

922

200

Курс фарқидан зарар

980

000

Бюджет ташкилотларининг жорий йилга якуний молиявий натижалари

981

000

Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа

982

000

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа

983

000

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа

984

000

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа

985

000

Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа

986

000

Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар

990

000

Бюджет ижросининг молиявий натижалари

991

000

Давлат бюджети молиявий натижалари

991

100

Давлат бюджети маблағлари тушумининг молиявий натижалари

991

200

Давлат бюджети маблағлари бўйича харажатларнинг молиявий натижалари

992

000

Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича молиявий натижалари

992

100

Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағлари тушумининг молиявий натижалари

992

200

Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

993

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари бўйича молиявий натижалари

993

100

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари маблағлари тушумининг молиявий натижалари

993

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

994

000

Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағларининг молиявий натижалари

994

100

Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағлари тушуми бўйича молиявий натижалари

994

200

Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

995

000

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича молиявий натижалари

995

100

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари тушумининг молиявий натижалари

995

200

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

996

000

Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича молиявий натижалари

996

100

Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра миллий валютадаги тўловлар тушуми бўйича молиявий натижаси

996

200

Ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра бюджетга ўтказилиши лозим бўлган маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

VI БОБ. Ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича олинган ва берилган маблағлар

610

000

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

611

000

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан олинган ва берилган маблағлар

611

100

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан даромадлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

611

200

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан харажатлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

612

000

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан олинган ва берилган маблағлар

612

100

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан даромадлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

612

200

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан харажатлар бўйича олинган ва берилган маблағлар

620

000

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

621

000

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси худудий бошқармалари томонидан олинган ва берилган

621

100

Ижтимоий нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

621

200

Ишламайдиган пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

621

300

Ишловчи пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

621

400

Почта хизматлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

000

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси туман (шаҳар) бўлимлари томонидан олинган ва берилган маблағлар

622

100

Ишламайдиган пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

622

200

Ишловчи пенсионерларга пенсия ва нафақалар учун олинган ва берилган маблағлар

622

300

Болаликдан ногиронларга бериладиган нафақа учун олинган ва берилган маблағлар

622

400

Ишламайдиган фуқароларга уй-жой-коммунал хизматлар ҳақини тўлаш бўйича компенсация пул тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

500

Ишловчи фуқароларга уй-жой-коммунал хизматлар ҳақини тўлаш бўйича компенсация пул тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

600

Ишламайдиган фуқароларга бола туғилганда бериладиган бир марталик нафақа тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

700

Ишловчи фуқароларга бола туғилганда бериладиган бир марталик нафақа тўловлари учун олинган ва берилган маблағлар

622

800

"Ўзнефтмаҳсулот" акциядорлик компаниясининг унитар корхоналари (нефть базалари) томонидан автомобиль бензини сотиб олиш бўйича шахсларнинг айрим тоифаларига бериладиган ойлик пул компенсациялар учун олинган ва берилган маблағлар

VII БОБ. Ҳисобланган ҳақиқий ҳаражатлар

700

000

Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар

710

000

Бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар

720

000

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар

730

000

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар

740

000

Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар

750

000

Бошқа даромадлар бўйича ҳақиқий харажатлар

VIII БОБ. Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

800

000

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

810

000

Давлат бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлар

820

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари

830

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари

840

000

Божхона тўловларини тўлашдан тушган депозит маблағлар ҳисобидан ҳисобланган харажатлар

850

000

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича ҳисобланган харажатлари

860

000

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари

IX БОБ. Капитал ва молиявий натижалар

900

000

Капитал ва молиявий натижалар

901

000

Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган моддий қийматликлар

901

100

Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган асосий воситалар

901

200

Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган товар-моддий захиралар

902

000

Беғараз (бепул) олинган ёки берилган моддий қийматликлар

902

100

Беғараз (бепул) олинган ёки берилган бино, иншоот ваасосий воситалар

902

200

Беғараз (бепул) олинган ёки берилган товар-моддий захиралар

903

000

Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар

909

000

Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш

910

000

Реализация ва харажатлар

911

000

Моддий қийматликларнинг реализацияси

911

100

Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси

911

200

Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси

912

000

Бошқа харажатлар

912

100

Тақсимланмаган харажатлар

912

200

Давр харажатлари

920

000

Курс фарқи бўйича фойда ёки зарарлар

921

100

Курс фарқидан фойда

922

200

Курс фарқидан зарар

980

000

Бюджет ташкилотларининг жорий йилга якуний молиявий натижалари

981

000

Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа

982

000

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа

983

000

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа

984

000

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа

985

000

Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа

986

000

Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар

990

000

Бюджет ижросининг молиявий натижалари

991

000

Давлат бюджети молиявий натижалари

991

100

Давлат бюджети маблағлари тушумининг молиявий натижалари

991

200

Давлат бюджети маблағлари бўйича харажатларнинг молиявий натижалари

992

000

Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича молиявий натижалари

992

100

Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағлари тушумининг молиявий натижалари

992

200

Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

993

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари бўйича молиявий натижалари

993

100

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари маблағлари тушумининг молиявий натижалари

993

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

994

000

Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағларининг молиявий натижалари

994

100

Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағлари тушуми бўйича молиявий натижалари

994

200

Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

995

000

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича молиявий натижалари

995

100

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари тушумининг молиявий натижалари

995

200

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

996

000

Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича молиявий натижалари

996

100

Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра миллий валютадаги тўловлар тушуми бўйича молиявий натижаси

996

200

Ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра бюджетга ўтказилиши лозим бўлган маблағлари бўйича харажатларининг молиявий натижалари

10 боб. Балансдан ташқари счётлар

Ижарага олинган асосий воситалар

01

Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар

02

Қатъий ҳисобот бланклари

04

Ишончсиз дебиторларнинг қарзларини харажатга чиқазилиши

05

Марказлаштирилган таъминот бўйича тўланган моддий қимматликлар

06

Ўқувчилар ва талабаларнинг қайтарилмаган моддий қимматликлар бўйича қарзлари

07

Кўчма спорт совринлари ва кубоклари

08

Тўланмаган йўлланмалар

09

Ҳарбий техникаларнинг ўқув предметлари

11

Эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг эҳтиёт қисмлари

12

Ўзбекистон Республикаси
бюджет ҳисобининг стандарти
(3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”га 2-илова

Молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлари Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида ягона счётлар режасини қўллаш

ТАРТИБИ

1-боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Тартиб Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, Халқаро валюта жамғармасининг Давлат молияси статистикаси бўйича қўлланмаси асосида ишлаб чиқилган бўлиб, миллий бюджет ҳисобини давлат секторида молиявий ҳисоб ва ҳисоботларнинг халқаро стандартлари билан уйғунлаштиришни кўзда тутади шунингдек, молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлари Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими бюджетларининг (бундан буён матнда бюджет тизими бюджетлари деб юритилади) ғазна ижросида ягона счётлар режасини қўллаш тартибини белгилайди.

2-боб. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида қўлланиладиган

2. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида ягона счётлар режасининг қуйидаги бобларидан фойдаланилади:

а) Жорий активлар;

б) Узоқ муддатли активлар;

в) Жорий мажбуриятлар;

г) Узоқ муддатли мажбуриятлар;

д) Ҳисобланган даромадлар;

е) Ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича олинган ва берилган маблағлар;

ж) Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият);

з) Капитал ва молиявий натижалар.

3. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси жорий активлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

а) 100 “Тўлов марказидаги пул маблағлари”;

б) 101“Ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари”;

в) 102 “Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари”;

г) 103 “Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари”;

д) 104 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари;

е) 105 “Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари”;

ё) 106 “Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари”;

ж) 110 “Бошқа пул маблағлари”:

111 “Йўлдаги пул маблағлари”;

з) 120 “Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар”:

121 “Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари”;

122 “Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари”;

123 “Қисқа муддатли депозитлар бўйича мажбуриятлар”;

124 “Берилган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар”;

125 “Олинган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар”;

и) 130 “Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар”:

131 “Берилган ссудалар бўйича дебиторликлар”;

132 “Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар”;

133 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари”;

й) 140 “Даромадлар бўйича дебиторликлар”:

141 “Давлат бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари”;

142 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари”;

143 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари”;

144 “Бюджет ташқилотларинининг пенсия ва нафақаларни тўлаш учун ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари”;

145 “Тақсимланадиган даромадлар бўйича дебитор қарздорликлар”;

146 “Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича ҳисобланган даромадларнинг дебитор қарздорликлари”;

149 “Аниқланмаган тушум”.

4. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси узоқ муддатли активлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

210 “Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар”:

211 “Узоқ муддатли депозитлар бўйича мажбуриятлар”;

212 “Берилган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар”;

213 “Акция ва капиталда иштирок этиш бўйича мажбуриятлар”;

214 “Олинган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар”;

215 “Берилган узоқ муддатли бюджет ссудалари бўйича мажбуриятлар”.

5. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси жорий мажбуриятлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

а) 310 “Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар”:

311 “Олинган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар”;

312 “Чиқарилган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар”;

б) 320 “Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар”:

321 “Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар”;

322 “Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар”;

323 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси юқори ва қуйи бўлинмаларининг ўзаро ҳисоб-китоблари”;

в) 330 “Харажатлар бўйича мажбуриятлар”:

331 “Давлат бюджетининг харажатлари мажбуриятлари”;

332 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари”;

333 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг харажатлари мажбуриятлари”;

334 “Давлат божхона қўмитасининг ғазначиликда миллий валютадаги депозит шахсий ҳисобварағи маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари”;

335 “Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари”;

336 “Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари бўйича харажатлари мажбуриятлари”;

6. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси узоқ муддатли мажбурият бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

410 “Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар”:

411 “Олинган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар”;

412 “Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар”.

7. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси ҳисобланган даромадлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

а) 501 “Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетининг ҳисобланган даромадлари”;

б) 502 “Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг ҳисобланган даромадлари”;

в) 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари”;

г) 530 “Божхона депозит тушумлари бўйича ҳисобланган даромадлар”;

д) 540 “Бюджет ташкилотларининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари”;

е) 550 “Ўтган йилги дебиторлик қарздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлари”.

8. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича олинган ва берилган маблағлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

а) 610 “Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган
ва берилган маблағлар”:

611 “Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан олинган ва берилган маблағлар”;

612 “Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан олинган ва берилган маблағлар”;

б) 620 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар”:

621 “Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси худудий бошқармалари томонидан олинган ва берилган”;

622 “Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси туман (шаҳар) бўлимлари томонидан олинган ва берилган маблағлар”.

9. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият) бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

а) 810 “Давлат бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлар”;

б) 820 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари”;

в) 830 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари”;

г) 840 “Божхона тўловларини тўлашдан тушган депозит маблағлар ҳисобидан ҳисобланган харажатлар”;

д) 850 “Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича ҳисобланган харажатлари”;

е) 860 “Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари ҳисобидан ҳисобланган харажатлари”.

10. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси жараёнида ягона счётлар режаси капитал ва молиявий натижалар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётларидан фойдаланилади:

а) 920 “Курс фарқи бўйича фойда ёки зарарлар”;

б) 990 “Бюджет ижросининг молиявий натижалари”:

991 “Давлат бюджети молиявий натижалари”;

992 “Бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича молиявий натижалари”;

993 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари бўйича молиявий натижалари”.

994 “Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағларининг молиявий натижалари”;

995 “Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари бўйича молиявий натижалари”;

996 “Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича молиявий натижалари”.
3-боб. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида

11. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида ягона счётлар режасини қўллаш мазкур боб ҳамда ушбу Тартибнинг иловасидаги наъмунавий ўтказмалар асосида амалга оширилади.

1-§. Жорий активлар

12. 100100 “Тўлов марказидаги пул маблағлари” счётига келиб тушган маблағлар манбаи, валюта тури ва бюджетлар даражаларига мансублиги бўйича 101000 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари” (101900 “Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари” счёти бундан мустасно)
ва 104000 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги ҳорижий валютадаги пул маблағлари” счётларининг (104900 “Ягона ғазна ҳисобварағининг хорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари” счёти бундан мустасно) тегишли счётларига йўналтирилади.

13. Аниқланмаган тушумлар электрон тўлов марказининг 100900 “Тўлов марказидаги аниқланмаган тушумлар” счётидан валюта тури бўйича 101900 “Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари” ва 104900 “Ягона ғазна ҳисобварағининг хорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари” счётларига кирим қилинади.

101900 “Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари”
ва 104900 “Ягона ғазна ҳисобварағининг хорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари” счётларида Ягона ғазна ҳисобрақамга кирим қилинган аммо тегишли бюджетларга ўтказиш учун етарли асос (маълумотлар) мавжуд бўлмаган тўлов вақтинчалик ҳисобга олинади. Ушбу маблағлар 149000 “Аниқланмаган тушум” счётининг кредитида акс эттирилиб, юқоридаги актив счётлардаги қолдиқлардан харажатлар (аниқланмаган тушумларни қайтаришдан ташқари) амалга оширилмайди.

14. 111 “Йўлдаги пул маблағлари” синтетик счёти таркибидаги счётларда ҳисоб рақамдан чиқиб кетган, аммо мўлжалланган жойига етиб бормаган пул маблағлари (инкассаторга берилган ташкилотларнинг нақд пул маблағлари, конвертация учун ўтказиб берилган маблағлар, пул ўтказмалари ва бошқалар) ҳисобга олинади.

111100 “Бюджет маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари”, 111200 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари”, 111300 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари” счётларида нақд пул олиш учун ўтказиб берилган ва тегишли банкка чек билан мажбурият юкланмаган маблағлар акс эттирилади.

111400 “Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами (блок-счёт)” счётидаги маблағлар тегишли банкнинг банк кўчирма хужжатига асосан 122000 “Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари” счётига конвертацияни амалга ошириш учун йўналтирилади.

Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари хорижий валютадаги маблағлари тўлиқ ғазна ижроси билан қамраб олингунига қадар, конвертация қилинган валюта маблағларининг харажати 122000 “Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари” счёти орқали амалга оширилиб, тегишли бухгалтерия проводкалари берилади.

111900 “Йўлдаги бошқа пул маблағлари” счётида инкассаторга берилган ташкилотларнинг нақд пул маблағлари, бошқа турдаги пул ўтказмалари юритилади.

15. 120 “Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар” синтетик счёти ўзиданақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлариги маблағлар юзасидан, ёзилган чеклар орқали банклар томонидан қабул қилинган мажбуриятларни, банклар томонидан қабул қилинган конвертация мажбуриятларини, давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан жойлаштирилган қисқа муддатли депозит мажбуриятларини, берилган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятларни ҳамда олинган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятларни акс эттирувчи счётларни қамраб олади.

16. 131 “Берилган ссудалар бўйича дебиторликлар” синтетик счёти таркибидаги счётларда қайтариш шарти билан юқори турувчи бюджетдан қуйи турувчи бюджетга, бюджет маблағларидан резидент-юридик шахсга, Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига ҳамда давлат мақсадли жамғармаларидан бошқа давлат мақсадли ва бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига ажратиладиган пул маблағлари ҳисоби юритилади.

17. 132 “Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар” синтетик счёти таркибидаги счётларда бюджет жараёнида юзага келадиган юқори ва қуйи бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар маблағларининг дебити акс эттирилса, ўз навбатида дебиторликни юзага келтирувчи даромад ва харажатларга берилган ўзгаришлар 610 “Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида акс эттирилади.

18. 133 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари” синтетик счёти таркибидаги счётларда Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси Ижро этувчи аппарати ва худудий бошқармаларидан пенсия ва нафақаларни тўлаш учун маблағларга талабномалар бериш ҳамда йил якуни бўйича тўланмаган маблағларни қайтариш бўйича тегишли проводкалар берилади.

Пенсия ва нафақаларни тўлаш учун талабнома маблағларининг турлари 620 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида акс эттирилади.

19. 140 “Даромадлар бўйича дебиторликлар” синтетик счёти ўз ичига давлат бюджетининг, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг, бюджет ташқилотларинининг пенсия ва нафақаларни тўлаш учун, тақсимланадиган даромадлар бўйича ҳамда ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича ҳисобланган даромадларнинг дебитор қарздорликларини ҳамда аниқланмаган тушумларнинг миқдорини ҳисобини юритади.

140“Даромадлар бўйича дебиторликлар” синтетик счётининг тегишли счётларнинг ҳисоби Стандартнинг 2-бандида қўрсатилган тартибда 13 та рақамда юритилади.

140“Даромадлар бўйича дебиторликлар” синтетик счёти таркибий счётларининг (149000 “Аниқланмаган тушум” счёти бундан мустасно)дебитида ваколатли органларнинг маълумотлари асосида ҳисобланган даромадлардан бўлган ҳақдорликлар, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ва бошқа турдаги тушумларнинг ҳисобланган миқдорлари бўйича дебиторликлар акс эттирилса, 500 “Ҳисобланган даромадлар” синтетик счётининг тегишли счётларида ушбу маблағларнинг кредити юритилади.

140“Даромадлар бўйича дебиторликлар” синтетик счётининг тегишли счётларнинг кредитида маблағлар ҳисоби келиб тушган даромадларнинг, дебитида эса қайтарилган маблағларнинг ҳисоби акс эттирилади.

2-§. Узоқ муддатли активлар счётлари

20. 210 “Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар” синтетик счётининг счётларида давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан жойлаштирилган узоқ муддатли депозит мажбуриятларини, берилган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятларни, акция ва капиталда иштирок этиш бўйича мажбуриятларни, олинган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятларни ҳамда берилган узоқ муддатли ссудалар бўйича мажбуриятларни қамраб олади.

3-§. Жорий мажбуриятлар счётлари

21. 310 “Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар” синтетик счёти ўзида олинган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятларни ҳамда чиқарилган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятларни акс эттирувчи счётларни қамраб олади.

22. 320 “Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар” синтетик счёти ўз таркибига олинган ссудалар ва бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятларни ҳамда Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси юқори ва қуйи бўлинмаларининг ўзаро ҳисоб-китобларини аск эттирувчи счётларни қамраб олади.

23. 321 “Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар” синтетик счёти таркибидаги счётларда қайтариш шарти билан юқори турувчи бюджетдан олинган, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига олинган ҳамда давлат мақсадли жамғармаларидан бошқа давлат мақсадли ва бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига олинган пул маблағлари ҳисоби юритилади.

24. 322 “Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар” синтетик счёти таркибидаги счётларда бюджет жараёнида юзага келадиган юқори ва қуйи бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар маблағларининг кредити акс эттирилса, ўз навбатида кредиторликни юзага келтирувчи даромад ва харажатларга берилган ўзгаришлар 610 “Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида акс эттирилади.

25. 323 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари” синтетик счёти таркибидаги счётларда Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси Ижро этувчи аппарати ва худудий бошқармаларидан пенсия
ва нафақаларни тўлаш учун маблағларга талабномалар олиш ҳамда йил якуни бўйича тўланмаган маблағларни қайтариш бўйича тегишли проводкалар берилади.

Пенсия ва нафақаларни тўлаш учун қабул қилинган талабнома маблағларининг турлари 620 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида акс эттирилади.

26. 330 “Харажатлар бўйича мажбуриятлар” синтетик счётининг таркибий счётлари давлат бюджети, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг, Давлат божхона қўмитасининг ғазначиликда миллий валютадаги депозит шахсий ҳисобварағи маблағлари бўйича, бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари ҳисобидан ҳамда бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари бўйича ҳисобланган харажатлари мажбуриятлари ўз ичига олади.

330 “Харажатлар бўйича мажбуриятлар” синтетик счётининг тегишли счётларнинг ҳисоби ушбу Йўриқноманинг 11-бандида қўрсатилган тартибда 13 та рақамда юритилади.

330 “Харажатлар бўйича мажбуриятлар” синтетик счётининг тегишли счётларнинг кредитида акс эттирилган маблағларнинг дебити 800 “Ҳисобланган харажатлар” синтетик счётининг тегишли счётларида юритилади.

330 “Харажатлар бўйича мажбуриятлар” синтетик счётининг тегишли счётларнинг дебитида амалга оширилган харажатлар, кредитида эса тикланган харажатларнинг ҳисоби акс эттирилади.
4-§. Узоқ муддатли мажбуриятлар

27. 410 “Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар” синтетик счёти ўзида олинган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятларни ҳамда чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятларни акс эттирувчи счётларни қамраб олади.

5-§. Ҳисобланган даромадлар

28. 500 “Ҳисобланган даромадлар” синтетик счётининг тегишли счётларида давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотлари бюджетдан ташқари жамғармаларига
ва бошқа турдаги даромадлар бўйича ваколатли органлар томонидан ҳисобланган даромадлар акс эттирилади. Ушбу ҳисобварақлар пассив ҳисобварақ ҳисобланди.

Ҳисобланган даромадлар бўйича маълумотлар - давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари даромадлар қисми ижроси бўйича маълумотларни ўзида ифодалайди ҳамда масъул ваколатли органлар томонидан ҳисобланган даромадлар бўйича маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва ҳудудий молия органларига электрон шаклда дастурий таъминот орқали тақдим қилинади. Ушбу ҳужжатларда ҳар бир даромад тури бўйича ҳисобланган даромадлар маълумотлари келтирилади.

Ҳисобланган даромадлар бўйича маълумотларни шакллантириш ва тақдим этиш меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган тартибда амалга оширилади.

Бюджет ташкилотлари томонидан ҳисобланган даромад ва бошқа турдаги тушумлар бўйича маълумотлари UzASBO ДМ орқали бюджет ижроси жараёнида ҳисобланган даромадларга акс эттириш учун электрон тақдим этилади. Ҳисобланган даромад ва бошқа турдаги тушумлар бўйича маълумотлар бюджет ташкилотлари томонидан бир кун давомида электрон жўнатилиши лозим. Бир кун давомида электрон жўнатилганмаган ҳисобланган даромад ва бошқа турдаги тушумлар бўйича маълумотлар UzASBO ДМ дан автомат тарзда ўчириб юборилади.

Ушбу ҳисобланган даромад ва бошқа турдаги тушумларни 140 “Даромадлар бўйича дебиторликлар” синтетик счёти таркибий счётларининг (149000 “Аниқланмаган тушум” счёти бундан мустасно) дебитлаш ҳамда 500 “Ҳисобланган даромадлар” синтетик счётининг тегишли счётларини кредитлаш орқали қабул қилинади.

29. Солиқ органининг хулосалари давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармаларига ортиқча тўланган маблағларни қайтариш ёки келиб тушган даромадларни бир туридан бошқа турига ўтказиш учун тўлов ҳужжатларини расмийлаштирилишига асос бўлади. Ушбу қайтарилган маблағлар навбатдаги ой учун солиқ органлари томонидан тақдим этиладиган даромадларни ҳисоблаш маълумотларида назарда тутилади.

Солиқ органи хулосаларини расмийлаштириш шартлари ва тартиби ҳамда уни ижро этиш меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган тартибда амалга оширилади.

6-§. Ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича олинган ва берилган маблағлар

30. 610 “Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган
ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида молия йили мобайнида бюджетлар параметрлари ўзгарганда юқори ва қуйи турувчи бюджетлар ўртасида юзага келадиган ўзаро пул муносабатларини акс эттиради.

610 “Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган
ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларининг ҳисоби Стандартнинг 2-бандида қўрсатилган тартибда 13 та рақамда юритилади.

Ушбу счётлар бюджет даражаларига мувофиқ тарзда Ўзбекистон Республикаси республика бюджети ва Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар вилоят бюджетлари ва Тошкент шаҳри шаҳар бюджети ўртасидаги шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар вилоят бюджетлари ва Тошкент шаҳри шаҳар бюджети билан туманлар ва шаҳарлар бюджетлари ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларни ҳисобга олади.

31. 611 “Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан олинган
ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар вилоят бюджетлари ва Тошкент шаҳри шаҳар бюджетига Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан берилган ёки улардан олинадиган маблағлар ҳисобга олинади.

32. 612 “Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетидан олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети, вилоятлар вилоят бюджетлари ва Тошкент шаҳри шаҳар бюджетидан Ўзбекистон Республикаси республика бюджетига ҳамда тегишли туманлар ва шаҳарлар бюджетларига берилиши ёки улардан олиниши лозим бўлган маблағлар ҳисоби юритилади.

33. 620 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларида пенсия ва нафақаларни тўлаш учун талабномаларда кўрсатилган харажат турлари бўйича акс эттирилиб, қонунчилик талабларига асосан ҳисоб-китобларни амалга ошириш проводкалари пенсия ва нафақалар тўлови бўйича талабномаларни тақдим этиш муддатида дастурий таъминот орқали тегишли Пенсия жамғармалари орқали киритилади.

620 “Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар” синтетик счётининг тегишли счётларига йил якуни бўйича тўланмаган маблағларни қайтариш бўйича тегишли проводкалар берилиши ҳисобот йилининг декабрь ойи пенсия ва нафақалар тўлови якуни бўйича амалга оширилади.

7-§. Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

34. 800 “Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)” синтетик счётининг тегишли счётлари давлат бюджети, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг, Давлат божхона қўмитасининг ғазначиликда миллий валютадаги депозит шахсий ҳисобварағи маблағлари бўйича, бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари ҳисобидан ҳамда бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари бўйича ҳисобланган харажатлари ўз ичига олади.

8-§. Молиявий натижалар

35. 920 “Курс фарқи бўйича фойда ёки зарарлар” синтектик счётининг тегишли счётларида ғазначилик томонидан қамраб олинган валюта счётларининг, давлат бюджети, давлат мақсадли жамғармалари ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағларининг курс фарқи бўйича ҳисобланган зарар ва фойдаларини акс эттиради.

36. 990 “Бюджет ижросининг молиявий натижалари” синтетик счётининг тегишли счётларида давлат бюджети, бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари жамғармалари, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари, Божхона қўмитасининг ғазначиликдаги депозит маблағлари, бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан ижтимоий нафақаларни тўлаш учун ўтказиб берган пул маблағлари ҳамда ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича молиявий натижаларининг ҳисоби юритилади.

ЎТКАЗМАЛАР МАЗМУНИ

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

I БОБ. Жорий активлар

1

Даромадларнинг тушиши

Тўлов марказига даромадларнинг тушиши

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

Тўлов марказида пул маблағлари

100100

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

Тўлов марказидан даромад тушумларини тегишли бюджетларининг даромадларига йўналтирилишива тегишли бюджетлар томонидан (ғазначиликнинг тегишли филиалида)
даромадларни қабул қилиниши

Ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

100100

Тўлов марказида пул маблағлари

2

Ваколатли орган хулосаси ҳамда тегишли ҳужжатларга асосан солиқ ва бошқа тушумларни қайтарилишида

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
ваколатли орган хулосаси ҳамда тегишли ҳужжатларга асосан солиқ ва бошқа тушумларни қайтарилишида

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

Тўлов марказида пул маблағлари

100100

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

Ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

Тўлов марказида (тегишли бюджетлар бўйича) ваколатли орган хулосаси ҳамда
тегишли ҳужжатларга асосан солиқ ва бошқа тушумларни қайтарилишида

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

100100

Тўлов марказида пул маблағлари

3

Тўлов марказида аниқланмаган тушумни қабул қилиниши

Тўлов марказида пул маблағлари

100900

149000

Аниқланмаган тушум

4

Ғазначиликнинг тегишли филиалида бюджетлар ўртасидаўзаро ҳисоб-китоб маблағи олиниши, берилиши ва қайтарилиши

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**

132***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322***

1011**

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

5

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) ссуда маблағи олиниши ва қайтарилиши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**

321***

Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

321***

1011**/1012** 1013**

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

6

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқариПенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнингўзаро ҳисоб-китоб маблағи олиниши, берилиши ва қайтарилиши

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101201

133***

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

323***

101201

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

7

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
транзит ҳисобрақамидан маблағ асосий ғазна ҳисобварағига қабул қилинишида

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

111100/111200 111300

Нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

8

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
депозитга жойлаштирилган маблағлар қайтарилганда

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

123***/211***

Депозитлар бўйича мажбуриятлар

9

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) аниқланмаган тушумни қабул қилиниши

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

101900/104900

149000

Аниқланмаган тушум

10

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
транзит ҳисобрақамига маблағ ўтказилганида

Нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111100/111200 111300

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

11

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
кредит, қимматли қоғоз, акция учун маблағ ўтказилган маблағлар қайтарилганда

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

124***

Берилган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

125***

Олинган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар
12

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан
ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи қабул қилиниши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

99****

Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи

13

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
маблағни касса харажатига тикланишида (возврат)

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

14

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
конвертация қилинадиган маблағларни банкнинг махсус счётига чиқарилиши

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами(блок-счёт)

111400

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларин махсус ҳисоб рақамдан (блок-счёт) конвертацияҳисоб рақамига ўтказилганда

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари

122000

111400

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами(блок-счёт)

Маблағлар конвертацияланиб ҳисоб рақамга ўтказилиши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

122000

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари

Маблағлар конвертациялангандан сўнг қолдиқ маблағлар қайтарилганда

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

111400

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами(блок-счёт)

15

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
депозитга маблағ жойлаштирилган (ўтказилган)да

Йўлдаги бошқа пул маблағлари

111900

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Депозитлар бўйича мажбуриятлар

123***/211***

111900

Йўлдаги бошқа пул маблағлари

16

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
транзит ҳисобрақамидан нақд пул олиш учун банкка чек хужжати ёзилганда

Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121100/121200 121300

111100/111200 111300

Нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

17

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
кредит, қимматли қоғоз, акция учун маблағ ўтказилганда

Берилган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

124***

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Олинган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

125***

18

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ссудани ўзаро ҳисоб-китоб қарздорлиги ҳисобига ёпилиши

Ссуда

131***

322***

Ўзаро ҳисоб-китоб

19

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса даромадини (дотация, субвен...) ссуда билан ёпилиши

Ссуда

131***/321***

141100/141210 141220/142000 143000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

20

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) ссуда маблағи берилиши ва қайтарилиши

Бюджет маблағларидан берилган ссудалар бўйича дебиторликлар

131***

1011**/1012** 1013**

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**

131***

Берилган ссудалар бўйича мажбуриятлар

21

Ғазначиликнинг тегишли филиалида касса даромадини
(дотация, субвен...) ўзаро ҳисоб-китоб билан ёпилиши

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади
(мажбурият олувчи даромад ҳисобварағи бўлса)

Ўзаро ҳисоб-китоб

132***/322***

141100/141210 141220

Даромадлар бўйича дебиторликлар

22

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китобни ссуда қарздорлиги ҳисобига ёпилиши

Ўзаро ҳисоб-китоб

132***

321***

Ссуда

23

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китоб асосидадаромадлар ва харажатлар режасига ўзгартириш киритилганида

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

132***

61****

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

61****

322***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

24

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқариПенсия жамғармаси маблағлари бўйича ўзгартириш киритилганида

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

133***

62****

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

62****

323***

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

25

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китобни (дотация, субвен...) касса даромади билан ёпилиши

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади (мажбурият олувчи даромад ҳисобварағи бўлса)

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220

132***/322***

Ўзаро ҳисоб-китоб

26

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) касса даромади
ҳисобварағини йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220/142000 143000

99*100

Маблағлари тушумининг молиявий натижалари27

Тўлов марказида даромадларнинг ҳисобланиши

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

501***/502*** 510***/520*** 530***/540*** 550***

Ҳисобланган даромад

28

Тўлов марказида (тегишли бюджетлар бўйича)
даромадларни бир даромад туридан бошқа даромад турига ўтказилишида

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

29

Тўлов марказида аниқланмаган тушумни қайтарилиши,
шу билан биргаликда Ғазначиликнинг тегишли филиалига (тегишли бюджетлар бўйича) ўтказилиши

Аниқланмаган тушум

149000

100100

Тўлов марказида пул маблағлари

30

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумни қайтарилиши

Аниқланмаган тушум

149000

101900/104900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

31

Ғазначиликнинг тегишли филиалига (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумни ссуда ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушумни ссуда ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушум

149000

131***

Берилган ссудалар бўйича мажбуриятлар

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади

Аниқланмаган тушум ҳисобварағидан асосий маблағни
ҳисобга олувчи ҳисобварағига олиб борилиши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/102*** 103***

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

32

Ғазначиликнинг тегишли филиалига (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумни ўзаро ҳисоб-китоб ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушумни ўзаро ҳисоб-китоб ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушум

149000

132***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

133***

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади

Аниқланмаган тушум ҳисобварағидан асосий маблағни ҳисобга олувчи ҳисобварағига олиб борилиши

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101201

33

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумни тегишли даромад турига ўтказилишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 1015**/1016**

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

34

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумни тегишли ҳорижий валютадаги даромад турига ўтказилишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги ҳорижий валютадаги пул маблағлари

104100/104200 104300

104900

Ягона ғазна ҳисобварағининг ҳорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари

35

Тўлов марказида аниқланмаган тушумни тегишли даромад турига ўтказилишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

Тўлов марказида пул маблағлари

100100

100900

Тўлов марказида аниқланмаган тушумлар

36

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумдан харажат тикланишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 1015**/1016**

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

37

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумдан ҳорижий валютадаги харажат тикланишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги ҳорижий валютадаги пул маблағлари

104100/104200 104300

104900

Ягона ғазна ҳисобварағининг ҳорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари

38

Ғазначиликнинг тегишли филиалига (тегишли бюджетлар бўйича) аниқланмаган тушумни Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушумни Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари
жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушум

149000

99****

Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади

Аниқланмаган тушум ҳисобварағидан асосий маблағни
ҳисобга олувчи ҳисобварағига олиб борилиши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

39

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса харажатини амалга оширилиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

40

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг
бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи олиниши, берилиши ёки қайтарилишида

Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи

9*****

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

41

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
транзит ҳисобрақамидан чек тўланиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/335000

121100/121200 121300

Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

42

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) конвертация учун чиқарилганмаблағлардан амалга оширилган харажатларни қабул қилиниши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

122000

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари

43

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса харажатини (дотация, субвен...) ссуда билан ёпилиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000

131***/321***

Ссуда

44

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса харажатини (дотация, субвен...) ўзаро ҳисоб-китоб билан ёпилиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220

132***/322***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар

132***/322***

331100/331210 3311220

Харажатлар бўйича мажбуриятлар


45

Тўлов марказида жорий йилда ҳисобланган даромадни бекор қилиниши

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

Ҳисобланган даромад

501***/502*** 510***/520*** 530***/540*** 550***

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

46

Тўлов марказида жорий йилдан олдинги йилларда
ҳисобланган даромад мажбуриятини бекор қилинганида

Молиявий натижалар ТМ

99*100

141***/142*** 143***/144*** 145***/146***

Даромадлар бўйича дебиторликлар

47

Тўлов марказида жорий йилдан олдинги йилларда ҳисобланган даромад мажбуриятини бекор қилинганида

Молиявий натижалар ТМ

99*100

141***/142*** 143***

Даромадлар бўйича дебиторликлар

II БОБ. Узоқ муддатли активлар

48

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
кредит, қимматли қоғоз, акция учун маблағ ўтказилганда

Берилган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

212***

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Акция ва капиталда иштирок этиш бўйича мажбуриятлар

213***

Олинган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

214***

49

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
кредит, қимматли қоғоз, акция учун маблағ ўтказилган маблағлар қайтарилганда

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

212***

Берилган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

213***

Акция ва капиталда иштирок этиш бўйича мажбуриятлар

214***

Олинган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

50

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
депозитга маблағ жойлаштирилган (ўтказилган)да

Йўлдаги бошқа пул маблағлари

111900

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Депозитлар бўйича мажбуриятлар

123***/211***

111900

Йўлдаги бошқа пул маблағлари

51

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
депозитга жойлаштирилган маблағлар қайтарилганда

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

123***/211***

Депозитлар бўйича мажбуриятлар

III БОБ. Жорий мажбуриятлар

52

Тўлов марказида жорий йилда ҳисобланган харажат ва мажбуриятни бекор қилиниши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

8*****

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

53

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса харажатини амалга оширилиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

54

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
транзит ҳисобрақамидан чек тўланиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/335000

121100/121200 121300

Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

55

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) конвертация учун чиқарилганмаблағлардан амалга оширилган харажатларни қабул қилиниши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

122000

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари

56

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса харажатини (дотация, субвен...) ссуда билан ёпилиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000

131***/321***

Ссуда

57

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
касса харажатини (дотация, субвен...) ўзаро ҳисоб-китоб билан ёпилиши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220

132***/322***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар

132***/322***

331100/331210 3311220

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

58

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқариПенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнингўзаро ҳисоб-китоб маблағи олиниши, берилиши ва қайтарилиши

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101201

133***

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

323***

101201

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

59

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китобни ссуда қарздорлиги ҳисобига ёпилиши

Ўзаро ҳисоб-китоб

132***

321***

Ссуда

60

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ссудани ўзаро ҳисоб-китоб қарздорлиги ҳисобига ёпилиши

Ссуда

131***

322***

Ўзаро ҳисоб-китоб

61

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китоб асосидадаромадлар ва харажатлар режасига ўзгартириш киритилганида

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

132***

61****

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

61****

322***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

62

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китобни (дотация, субвен...) касса даромади билан ёпилиши

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади (мажбурият олувчи даромад ҳисобварағи бўлса)

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220

132***/322***

Ўзаро ҳисоб-китоб

63

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича ўзгартириш киритилганида

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

133***

62****

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

62****

323***

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

64

Тўлов марказида жорий йилдан олдинги йилларда
ҳисобланган харажат мажбуриятини бекор қилинганида

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

33****

99****

Молиявий натижалар ТМ

65

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
харажат ҳисобварақларини йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Бюджет ижросининг молиявий натижалари

99*200

331100/331210 3311220/332000 333000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

66

Тўлов марказида ҳисобланган харажатларни ҳисобга олувчи ўтказмалар

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

8*****

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар
67

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
маблағни касса харажатига тикланишида (возврат)

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

68

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
маблағни касса харажатига тикланишида (возврат)

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

69

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумдан харажат тикланишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 1015**/1016**

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

70

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
аниқланмаган тушумдан ҳорижий валютадаги харажат тикланишида

Ушбу ўтказмалар бир вақтнинг ўзида берилади

Аниқланмаган тушум

149000

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги ҳорижий валютадаги пул маблағлари

104100/104200 104300

104900

Ягона ғазна ҳисобварағининг ҳорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари

71

Ғазначиликнинг тегишли филиалида бюджетлар ўртасидаўзаро ҳисоб-китоб маблағи олиниши, берилиши ва қайтарилиши

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**

132***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322***

1011**

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

72

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) ссуда маблағи олиниши ва қайтарилиши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**

321***

Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

321***

1011**/1012** 1013**

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

IV БОБ. Узоқ муддатли мажбуриятлар

73

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
кредит, қимматли қоғоз учун маблағ ўтказилганда

Олинган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

411***

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

412***

74

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
кредит, қимматли қоғоздан маблағлар олинганда

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

411***

Олинган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

412***

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

V БОБ. Ҳисобланган даромадлар

75

Тўлов марказида ҳисобланган даромадни йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Даромад ҳисобланиши

501***/502*** 510***/520*** 530***/540*** 550***

99*100

Маблағлари тушумининг молиявий натижалари

76

Тўлов марказида даромадларнинг ҳисобланиши

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

501***/502*** 510***/520*** 530***/540*** 550***

Ҳисобланган даромад

77

Тўлов марказида жорий йилда ҳисобланган даромадни бекор қилиниши

Дебит ҳисобварақ номи

Дебит

Кредит

Кредит ҳисобварақ номи

Ҳисобланган даромад

501***/502*** 510***/520*** 530***/540*** 550***

141100/141210 141220/142000 143000/144000 145000/146000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

VI БОБ. Ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича олинган ва берилган маблағлар

78

Ғазначиликнинг тегишли филиалида ўзаро ҳисоб-китоб асосидадаромадлар ва харажатлар режасига ўзгартириш киритилганида

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

132***

61****

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бюджетлараро олинган ва берилган маблағлар

61****

322***

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

79

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқариПенсия жамғармаси маблағлари бўйича ўзгартириш киритилганида

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

133***

62****

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмалари томонидан олинган ва берилган маблағлар

62****

323***

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

80

Ғазначиликнинг тегишли филиалида олинган ва берилган маблағлар
йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Олинган ва берилган маблағлар

6*****

991***/993***

Молиявий натижалар ғазна

Молиявий натижалар ғазна

991***/993***

6*****

Олинган ва берилган маблағлар

VIII БОБ. Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

81

Тўлов марказида жорий йилда ҳисобланган харажат ва мажбуриятни бекор қилиниши

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

8*****

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)
82

Тўлов марказида ҳисобланган харажатларни ҳисобга олувчи ўтказмалар

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

8*****

331100/331210 3311220/332000 333000/334000 335000/336000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

IX БОБ. Капитал ва молиявий натижалар

83

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг
бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи олиниши, берилиши ёки қайтарилишида

Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи

9*****

101***/104***

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

84

Тўлов марказида жорий йилдан олдинги йилларда ҳисобланган даромад мажбуриятини бекор қилинганида

Молиявий натижалар ТМ

99*100

141***/142*** 143***

Даромадлар бўйича дебиторликлар

85

Тўлов марказида ҳисобланган харажатни йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Бюджет ижросининг молиявий натижалари

99*200

8*****

Ҳисобланган харажатлар (молиявий мажбурият)

86

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича)
харажат ҳисобварақларини йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Бюджет ижросининг молиявий натижалари

99*200

331100/331210 3311220/332000 333000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

87

Ғазначиликнинг тегишли филиалига (тегишли бюджетлар бўйича) аниқланмаган тушумни Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушумни Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари
жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи ҳисобварағига олиб борилиши

Аниқланмаган тушум

149000

99****

Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи

Бир вақтнинг ўзида ушбу ўтказмалар берилади

Аниқланмаган тушум ҳисобварағидан асосий маблағни
ҳисобга олувчи ҳисобварағига олиб борилиши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

1011**/1012** 1013**/1014** 101500/101600 104100/104200 104300

101900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

88

Тўлов марказида жорий йилдан олдинги йилларда
ҳисобланган харажат мажбуриятини бекор қилинганида

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

33****

99****

Молиявий натижалар ТМ

89

Ғазначиликнинг тегишли филиалида Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан
ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи қабул қилиниши

Бюджет тизими бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101***/104***

99****

Эркин қолдиқ ва бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари йил бошидаги маблағ қолдиғи

90

Ғазначиликнинг тегишли филиалида (тегишли бюджетлар бўйича) касса даромади
ҳисобварағини йил якунида молиявий натижага олиб борилиши

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141100/141210 141220/142000 143000

99*100

Маблағлари тушумининг молиявий натижалари
Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”га
3-ИЛОВА

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг
ягона счётлар режасини қўллаш

ТАРТИБИ

1 - боб. Умумий қоидалар

1.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисобини Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”га (бундан буён матнда ягона счётлар режаси деб юритилади) асосан юритадилар.

2.Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишилмаган ҳолда ушбу счётлар режасини ўзгартирилишига ёки счётлар режасида келтирилмаган счётларни ёки субсчётларни қўллаган ҳолда бухгалтерия ҳисобининг юритилиши тақиқланади.

2-боб. Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида қўлланиладиган

3.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисобида ягона счётлар режасининг қуйидаги бобларидан фойдаланилади:

а) Жорий активлар;

б) Узоқ муддатли активлар;

в) Жорий мажбуриятлар;

г) Ҳисобланган даромадлар;

д) Ҳисобланган ҳақиқий ҳаражатлар

е) Капитал ва молиявий натижалар.

4.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби жараёнида ягона счётлар
режаси жорий активлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётлариданфойдаланилади:

а) 101 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари”:

101400 “Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги бюджетдан ташқари маблағлари”;

б) 103 “Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари”;

в) 104 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари”:

104300 “Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги хорижий валютадаги бюджетдан ташқари маблағлари”;

г) 106 “Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари”;

д) 108 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари”;

е) 109 “Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари”;

ё) 110 “Бошқа пул маблағлари”:

111 “Йўлдаги пул маблағлари” (111200 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари” бундан мустасно);

112 “Аккредитивлар”;

113 “Пул эквивалентлари”;

ж) 120 “Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар”:

121 “Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари” (121200 “Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари” бундан мустасно);

122 “Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари”;

123 “Қисқа муддатли депозитлар бўйича мажбуриятлар”:

123130 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар”;

123230 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар”;

з) 150 “Бюджет ташкилотларнинг дебиторликлари”:

151 “Бюджет ташкилотларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан дебиторликлари”;

152 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан дебиторликлар”;

и) 160 “Моддий захиралар ва моддий захираларга харажатлар”

161 “Моддий захиралар”;

162 “Моддий захираларга харажатлар”.

5.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби жараёнида ягона счётлар
режаси узоқ муддатли активлар бобининг қуйидаги cчёт ва субсчётлариданфойдаланилади:

а) 210 “Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар”:

211130 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар”

211230 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар”;

б) 220 “Бино, асосий воситалар ва уларга қўйилмалар”:

221 “Бино ва асосий воситалар”;

222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши”;

223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар”;

в) 230 “Ер, иншоотлар, бошқа ноишлаб чиқариш активлари ва уларга қўйилмалар”:

231 “Ер, иншоотлар ва бошқа ноишлаб чиқариш активлари”;

232 “Ерни ободонлаштириш ва иншоотларнинг эскириши”;

233 “Ер, иншоотлар, бошқа ноишлаб чиқариш активлари ва уларга қўйилмалар”;

г) 240 “Номоддий активлар ва уларга қўйилмалар”:

241 “Номоддий ноишлаб чиқариш активлари”;

242 “Номоддий ноишлаб чиқариш активларининг амортизацияси”;

243 “Номоддий активларга қўйилмалар”.

6.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби жараёнида ягона счётлар
режаси жорий мажбуриятлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётлариданфойдаланилади:

340 “Бюджет ташкилотларнинг кредиторликлари”:

341 “Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан кредиторликлари”;

342 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан кредиторликлари”.

7.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби жараёнида ягона счётлар
режаси ҳисобланган даромадлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётлариданфойдаланилади:

а) 503 “Бюджетдан молиялаштириш”;

б) 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари”

в) 540 “Бюджет ташкилотларининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари”.

8.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби жараёнида ягона счётлар
режаси ҳисобланган ҳақиқий харажатлар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётлариданфойдаланилади:

а) 710 “Давлат бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар”;

б) 720 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар”;

в) 730 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар”;

г) 740 “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар;

д) 750 “Бошқа даромадлар бўйича ҳақиқий харажатлар”.

9.Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби жараёнида ягона счётлар
режаси капитал ва молиявий натижалар бобининг қуйидаги синтетик ва таркибий счётлариданфойдаланилади:

а) 901 “Марказлашган ҳолда олинган ёки берилган моддий қийматликлар”;

б) 902 “Беғараз (бепул) олинган ёки берилган моддий қийматликлар”;

в) 903 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар”;

г) 909 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш”;

д) 910 “Реализация ва харажатлар”:

911 “Моддий қийматликларнинг реализацияси”;

912 “Бошқа харажатлар”;

е) 920 “Курс фарқи бўйича фойда ёки зарарлар”;

ё) 980 “Бюджет ташкилотларининг жорий йилга якуний молиявий натижалари”:

981 “Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа”;

982 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа”;

983 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа”;

984 “Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа”;

985 “Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа”;

986 “Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар”.

3-боб. Активлар

1. Ташкилотлар бу параграф счётларида бюджет бўйича (тасдиқланган харажатлар сметасига асосан) молиялаштирилган маблағларни, касса ва бюджет (бюджетдан ташқари) ҳисобварақларидаги пул маблағларининг ҳаракатини ҳамда аккредитивлар, пул эквивалентларини, чет эл валютасидаги ва бошқа пул маблағларини ҳисобга оладилар.

2.Ушбу параграфда келтирилган счётларда чет эл валютасидаги пул маблағлари ва уларга тегишли операциялар миллий валютада – сўмда, чет эл валютасини операция амалга оширилган санадаги (тегишли банк кўчирмаси ва бошқа тасдиқловчи ҳужжатларда кўрсатилган санадаги) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича қайта ҳисоблаш орқали ҳисобга олинади.

3.Молиявий активларни ҳисоби қуйидаги счётларда акс эттирилади:

101 “Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги бюджетдан ташқари маблағлари”;

103 “Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари”;

104 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари”;

106 “Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари”;

108 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари”

109 “Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари”

111 “Йўлдаги пул маблағлари”

112 “Аккредитивлар”

113 “Пул эквивалентлари”

4.Ташкилотларнинг 101 “Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги бюджетдан ташқари маблағлари” счёти қуйида субсчётларга бўлинади:

101 401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари”;

101 402 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг тўловлари бўйича харажатларни тўлаш учун маблағлар”;

101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари”;

101 404 “Ташкилотларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари”;

101 405 “Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари”;

101 406 “Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари”;

101 407 “Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушган маблағлари”;

101 408 “Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари”;

101 409 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар”;

101 410 “Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнин ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари”;

101 411 “Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган маблағлари”;

101 412 “Капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар маблағлари”;

101 413 “Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар маблағлари”;

101 414 “Тақсимланиши назарда тутилган тушумлар”;

101 415 “Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови маблағлари”;

101 416 “Бошқа маблағлар бўйича депозитларнинг маблағлари”.

5.101 401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётида қонунчиликда белгиланган тартибда ташкилотларнинг ривожлантириш жамғармаси бўйича даромадлар ва тушумлари ҳисоби юритилади.

Юқоридаги маблағларнинг келиб тушиши 101 401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг дебетида ва 108, 341, 503 ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади.

Маблағларнинг сарфланиши эса, 101 401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг кредитида ва ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида акс эттирилади.

6.101 402 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасидан давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун кирим бўлган маблағлар” субсчётида ташкилотларнинг ҳисобварақларига давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун Пенсия жамғармасининг ҳудудий бўлинмаларидан кирим қилинган маблағлар ва бошқа пул маблағлари ҳисобга олинади.

Ушбу маблағларнинг келиб тушиши 101 402 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасидан давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун кирим бўлган маблағлар” субсчётининг дебетида ва 342 240 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар” субсчётининг кредитида акс эттирилади, харажати эса, 101 402 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасидан давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун кирим бўлган маблағлар” субсчётининг кредитида ва 111, 341 ёки бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари дебетида акс эттирилади.

7.101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётида қонунчиликда белгиланган тартибда тиббиёт муассасаларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича даромадлар ва тушумлари ҳисоби юритилади. Юқоридаги маблағларнинг келиб тушиши 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг дебетида ва 108, 341, 503 ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади. Маблағларнинг сарфланиши эса, 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг кредитида ва ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида акс эттирилади.

8.101 404 “Ташкилотларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари”;

9.101 405 “Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун
ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётида ташкилотларнинг ҳисобварақларига кирим қилинган таълим муассасаларидаги болаларнинг ота-оналари томонидан тўланадиган бадаллари ҳисобга олинади.

Маблағларни ота-оналардан кирим қилиниши 101 405 “Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётининг дебетида ва 342 140 “Тўловнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётининг кредитида, белгиланган мақсадларга харажати эса, ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида ва 101 405 “Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

10.101 406 “Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётида ташкилотларнинг ҳисобварақларига кирим қилинган таълим муассасаларидаги болаларнинг ота-оналари томонидан тўланадиган бадаллари ҳисобга олинади.

Маблағларни ота-оналардан кирим қилиниши 101 406 “Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётининг дебетида ва 342 140 “Тўловнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётининг кредитида, белгиланган мақсадларга харажати эса, ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида ва 101 406 “Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

11.101 407 “Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушган маблағлари” субсчётида ташкилотларнинг ҳисобварақларига овқатланганлиги учун ходимлардан тушган маблағлари ҳисобга олинади.

Маблағларни овқатланганлиги учун ходимлардан кирим қилиниши 101 407 “Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушган маблағлари” субсчётининг дебетида ва 342 140 “Тўловнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётининг кредитида, белгиланган мақсадларга харажати эса, ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида ва 101 407 “Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушган маблағлари” субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

12.101 408 “Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётида ташкилотларнинг ҳисобварақларига кирим қилинган таълим муассасаларидаги болаларнинг ота-оналари томонидан тўланадиган бадаллари ҳисобга олинади.

Маблағларни ота-оналардан кирим қилиниши 101 408 “Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётининг дебетида ва 342 140 “Тўловнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётининг кредитида, белгиланган мақсадларга харажати эса, ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида ва 101 408 “Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

13.101 409 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар” субсчётида ташкилотлар томонидан ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобга олинади.

Ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобда 101 409 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар” субсчётнинг дебетида ва 342 360 “Талабалар билан бошқа кредиторликлар” субсчётининг кредитида акс эттирилади. Мазкур маблағларнинг ишлатилиши ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетига ва 101 409 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар” субсчётининг кредитига ёзилади.;

14.101 410 “Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари” субсчётида вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳамда бошқа қонунчиликда тақиқланмаган тушумлар бўйича маблағлари ҳисобга олинади.

Мазкур субсчётга келиб тушган суммалар 101 410 “Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари” субсчётининг дебетига ва 111, 342, 520 ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади. 101 410 “Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари” субсчётининг кредитига ҳисобварақдан нақд пул тўламасдан қилинадиган ҳисоб-китоблар йўли билан тўланган суммалар, ҳамда ташкилот кассасига нақд олинган суммалар акс эттирилади. Бунда 111, 342, 520 ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари дебетланади.

15.101 413 “Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар маблағлари” субсчётида тиббиёт муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳамда бошқа қонунчиликда тақиқланмаган тушумлар бўйича маблағлари ҳисобга олинади.

Мазкур субсчётга келиб тушган суммалар 101 413 “Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар маблағлари” субсчётининг дебетига ва 111, 342, 520 ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади. 101 413 “Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар маблағлари” субсчётининг кредитига ҳисобварақдан нақд пул тўламасдан қилинадиган ҳисоб-китоблар йўли билан тўланган суммалар, ҳамда ташкилот кассасига нақд олинган суммалар акс эттирилади. Бунда 111, 342, 520 ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари дебетланади.

16.101 415 “Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови маблағлари” субсчётида ташкилотларнинг ҳисобварақларига кирим қилинган таълим муассасаларидаги болаларнинг ота-оналари томонидан тўланадиган бадаллари ҳисобга олинади.

Маблағларни ота-оналардан кирим қилиниши 101 415 “Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови маблағлари” субсчётининг дебетида ва 342 140 “Тўловнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётининг кредитида, белгиланган мақсадларга харажати эса, ҳисоб-китоблар ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида ва 101 415 “Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови маблағлари” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

17.104 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари” субсчётида чет эл валютаси бўйича операцияларнинг ҳисоби олиб борилади. Ушбу субсчётнинг дебет томонида чет эл валюталарининг кирими, кредит томонида эса, чет эл валюталарининг чиқими акс эттирилади.

Ташкилот томонидан бюджет ёки бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан чет эл валютасини сотиб олишда 104 000 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари” субсчётининг дебети ва 101, 503 счётларнинг тегишли субсчётлари ва бошқа пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредити бўйича бухгалтерия проводкаси билан расмийлаштирадилар. Аксинча, чет эл валютасини миллий валютага сотишда эса, 101 ва 503 счётларнинг тегишли субсчётлари ва бошқа пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар дебети ва 104 000 “Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари” субсчёт кредити бўйича бухгалтерия проводкаси билан расмийлаштирилади;

18.108 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” счёти ва 109 “Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари” счётида тегишинча 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” ва 109 000 “Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчётларидан иборат бўлиб, мазкур субсчётларда ташкилот кассасидаги нақд пул маблағларининг (миллий ва хорижий валютада) мавжудлиги ва уларнинг ҳаракати ҳисобга олинади. Касса операцияларининг ҳисобини юритиш қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

19.108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” ва 109 000 “Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчётлар кассага келиб тушган суммаларга дебетланади ва кассадан берилган суммаларга кредитланади. Агар хизмат кўрсатиладиган ташкилотнинг узоқда жойлашганлиги сабабли тўлов ёки ҳисоб-китоб тўлов ведомостини уч кун муддат ичида ташкилот кассасига қайтариш имкони бўлмаса, унда иш ҳақи тўлаш ҳисобдор шахс орқали амалга оширилиши мумкин. Бундай ҳолларда иш ҳақи тўлаш учун зарур бўлган сумма ҳисобдор шахсга кассадан касса чиқим ордери бўйича берилади ва 341 330 “Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар” ёки 342 330 “Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар” субсчётига ўтказилади.

20.111 “Йўлдаги пул маблағлари” счётида 111 100 “Бюджет маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари”, 111 300 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари”, 111 400 “Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами (блок-счёт)” ва 111 900 “Йўлдаги бошқа пул маблағлари” субсчётлари юритилади.

111 “Йўлдаги пул маблағлари” счётида тегишли субсчётида сақлаш жойидан чиқиб кетган, аммо мўлжалланган жойига етиб бормаган пул маблағлари (инкассаторга берилган ташкилотларнинг нақд пул маблағлари, пул ўтказмалари ва бошқалар) ҳисобга олинади.

Ушбу субсчёт транзит субсчёт ҳисобланади ва пул маблағларининг ҳаракати устидан узлуксиз назоратни ўрнатиш учун боғловчи вазифасини бажаради.

Пулни инкассаторларга топшириш, пул ўтказмалари ва бошқа ҳоллар 111 “Йўлдаги пул маблағлари” счётининг тегишли субсчёти дебетида пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар билан боғланган ҳолда акс эттирилади. Пул маблағлари кирим қилингандан кейин 131 “Йўлдаги пул маблағлари” счёти тегишли субсчёти кредитланиб, пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар дебетланади.

21.112 “Аккредитивлар” счётининг 112 000“Аккредитивлар” субсчёти моддий қимматликлар етказиб берганликлари, шунингдек ишлар, хизматлар бажарилганлиги учун бошқа шаҳарлардаги мол етказиб берувчилар ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро тузилган шартномалар асосида қўйилган аккредитивлар суммаси ҳисобга олинади.

Аккредитивлар бюджет маблағлари ҳисобидан ҳам, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан ҳам қўйилиши мумкин. Аккредитивларни расмийлаштириш ва уларнинг амал қилиш муддатлари қонунчиликка мувофиқ тартибга солинади.

Аккредитив қўйилганда 112 000 “Аккредитивлар” субсчёти дебетланади ҳамда пул маблағларини ҳисобга олувчи счётларнинг тегишли субсчётлар кредитланади. Фойдаланилган аккредитивлар суммаси 151 110 (152 110) “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар ва бошқа субсчётларнинг тегишлисини дебетига ҳамда 112 000 “Аккредитивлар” субсчётининг кредитига ёзилади. Аккредитивларнинг фойдаланилмаган суммалари пул маблағларини ҳисобга олувчи счётларнинг тегишли субсчётлари дебетига ҳамда 112 000 “Аккредитивлар” субсчётининг кредитига ёзилади.

22.113 “Пул эквивалентлари” счётида 113 100 “Дам олиш уйлари, санаторийлар, туристик базалар учун берилган пули тўланган йўлланмаларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ”, 113 200 “Почта орқали жўнатилган пуллар учун хабарномаларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ”, 113 300 “Почта маркаларини ҳисобга олиш учун ҳисобварақ”, 113 400 “Меҳнат дафтарчалари бланкалари ҳамда уларга илова қилинган варақларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ”, 113 500 “Қатъий ҳисобдаги бланкаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақ” ва 113 900 “Бошқа эквивалентларни ҳисобга олувчи ҳисобварақ” субсчётларидан иборат бўлиб, дам олиш уйлари, санаторийлар, туристик базалар учун берилган пули тўланган йўлланмалар, почта орқали жўнатилган пуллар учун хабарномалар, почта маркалари, меҳнат дафтарчалари бланкалари ҳамда уларга илова қилинган варақлар ва бошқалар ҳисобга олинади.

113 “Пул эквивалентлари” счётининг тегишли субсчётида:

Бундай ҳужжатларни кассага қабул қилиш ва кассадан бериш касса ордерлари билан расмийлаштирилади. Бу операцияларнинг ҳисоби пул маблағлари бўйича операциялардан алоҳида ҳолда юритилади.

Пул эквивалентлари сотиб олинганда 113 “Пул эквивалентлари” счётининг тегишли субсчёти дебетига ва пул маблағлари ёки ҳисоб-китоблар субсчётларининг кредитига ёзилади.

Пул эквивалентлари ҳисобдор шахсларга берилганда 341 330 “Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар” ёки 342 330 “Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар” субсчётлари дебетига ва 113 “Пул эквивалентлари” счёти тегишли субсчётининг кредитига ёзилади.

Пул эквивалентларининг (меҳнат дафтарчаси ва бошқаларнинг) сотилиши тегишли пул маблағлари ёки ҳисоб-китоблар субсчётларининг дебетида ҳамда 113 “Пул эквивалентлари” счёти тегишли субсчётининг кредитида акс эттирилади.

Пул эквивалентларининг ҳисобдан чиқарилиши ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг дебетида ва 113 “Пул эквивалентлари” счёти тегишли субсчётининг кредитида акс эттирилади.


2- §. Дебиторлар ва кредиторлар

Бу параграфда келтирилган субсчётларда мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан улар етказиб берган товар моддий қимматликлари, бажарган ишлари ва кўрсатган хизматлари учун олиб бориладиган ҳисоб-китоблар, бюджет ҳамда ижтимоий суғурта тўловларига ажратмалар бўйича, касаба уюшма ташкилотлари, ҳисобдор шахслар, ходимлар, стипендия олувчилар, депонент қилинган суммалар, таълим муассасаларида болаларни сақлаганлик учун уларнинг ота-оналари, шунингдек бошқа дебиторлар билан ҳисоб-китоблар ҳисобга олинади.

Қарзларни қарздорларнинг тўловга қодир эмаслиги оқибатида ҳисобдан чиқариш қарздорликни бекор қилиш эмас. Бу қарздорлик қарздорнинг мулкий аҳволи ўзгарган тақдирда ундириб олиш имконига эга бўлиш мақсадида кузатиб бориш учун у ҳисобдан чиқарилган пайтдан бошлаб қонунчиликда белгиланган муддат мобайнида балансдан ташқари 05 счётда кўрсатилиши лозим.

Даъво муддати ўтган дебиторлик қарзлар ташкилот раҳбарининг рухсати билан амалдаги харажатларни ошириш бўйича ҳисобдан чиқарилади ва бу ҳақда 10 кун муддатда тегишли молия органига хабар қилинади.

Даъво қилиш муддати тугаган бюджет маблағлари бўйича юзага келган депонент қилинган қарз суммалари ташкилот молиялаштириладиган (харажатлари амалга ошириладиган) тегишли бюджет даромадига даъво қилиш муддати тугаган ойдан кейинги ойнинг 10-кунидан кечиктирмай киритилиши керак.

Бунда, даъво қилиш муддати тугаган, бюджетдан ташқари маблағлар бўйича юзага келган депонент қилинган қарз суммалари 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётида даромад сифатида акс эттирилади.

Дебиторларни ҳисобда акс эттириш учун счётлар режасида қуйидаги счётлар белгиланган:

1.151 100 “Бюджет ташкилотларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари” счётининг 151 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” ва 152 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” субсчётлари мол етказиб берувчилар билан етказиб берилган моддий ва номоддий қимматликлар, шунингдек капитал қўйилмалар ҳисобига харид қилинадиган қурилиш материаллари, конструкциялар ва деталлар, ўрнатиш учун жиҳозлар, етказиб берилган бошқа товар-моддий қимматликлар қиймати ва шу кабилар, пудратчилар билан уларга қурилиш ва монтаж учун берилган конструкциялар ва деталлар, бажарилган қурилиш-монтаж ишлари учун ҳисоб-китоблар олиб борилади.

Мол етказиб берувчилар билан ҳисоб-китобларда 151 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” ва 152 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” субсчётлари дебетига қурилиш материаллари, конструкциялар ва деталлар, бошқа товар-моддий қимматликлар учун тўланган маблағлар суммаси ёзилади. Бунда, пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитланади. Мол етказиб берувчилардан омборга келиб тушган моддий қимматликлар суммасига моддий қимматликларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар дебетланади, бунда, 341 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” ёки 342 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” субсчётлари кредитланади.

151 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” ва 152 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” субсчётлари дебеторларнинг ҳисобдан чиқаришда 341 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” ёки 342 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” субсчётлари кредитланади.

Агарда мол етказиб берувчилардан олинган моддий қимматликлар омборга кирим қилинмасдан тўғридан-тўғри пудратчи ташкилотларга берилса, у ҳолда 151 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” ёки 152 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” субсчётлари дебитида, бунда 341 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” ёки 342 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” субсчётлари кредитланади.

Пудратчилар билан ҳисоб-китобларда 151 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” ёки 152 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар” субсчётлари дебетига бажарилган қурилиш-монтаж ва бошқа ишлар учун ўтказилган суммалар ва пудратчига қурилиш-монтаж ишлари учун берилган конструкция ва деталлар, қурилиш материалларининг суммалари ёзилади. Бунда, 161 260 “Қурилиш материаллари” ва бошқа тегишли субсчётлар кредитланади.

Пудратчиларнинг бажарган қурилиш-монтаж ишлари суммасига ёзувлартегишли “Қурилиши тугалланмаган” субсчётнинг дебети ва 341 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” ёки 342 110 “Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар” субсчётнинг кредити бўйича ёзилади.

2.Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар ва кредиторлар счётида ташкилотлар томонидан бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар ва ишлаб чиқарган маҳсулотларини (иш, хизматларини) сотиш жараёнида харидорлар ва буюртмачи ташкилотлар билан олиб борадиган ҳисоб-китоблари акс эттирилади.

Харидор ва буюртмачилардан ўзаро тузилган шартномада белгиланган тўловлар келиб тушганда пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар дебетланади ва 341 120 “Харидор ва буюртмачилар билан кредиторликлар” ёки 342 120 “Харидор ва буюртмачилар билан кредиторликлар” субсчёти кредитланади. Бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар харидор ва буюртмачилар томонидан қабул қилиниб олинганда (тегишли тасдиқловчи ҳужжатларга асосан) ҳамда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар харидорлар ва буюртмачиларга юклаб жўнатилганда 151 120 “Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар”ёки 152 120 “Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар” субсчёти дебети ва 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчёти кредити бўйича акс эттирилади.

3.Суғурта бўйича тўловлар субсчёти суғурта бўйича тўловларга доир ҳисоб-китобларни, жумладан, иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича операцияларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш учун қўлланилади.

Ушбу субсчётнинг кредит томонида ташкилотлар томонидан мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурта мукофоти суммаси ҳамда суғурта мажбуриятлари билан боғлиқ бошқа мажбуриятларни ҳисобланиши, дебет томонидан эса, ҳисобланган мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурта мукофоти суммаларини, шунингдек бошқа суғурта мажбуриятларининг тўланиши (бажарилиши) акс эттирилади.

Жумладан, иш берувчининг (ташкилотнинг) фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурта мукофоти суммаси ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710, 720, 730, 740 ва 750 субсчётларнинг тегишлисини дебетида ва 341 130 ёки 342 130 “Суғурта бўйича тўловлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

Ўтказиб берилган суммалар эса, 151 130 ёки 152 130 “Суғурта бўйича тўловлар” субсчётнинг дебетида ва тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредитида акс эттирилади.

4.341 400 “Бюджет Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар” субсчётида ташкилотнинг ихтиёрига вақтинчалик тушган ва маълум шартлар бажарилгандан кейин қайтарилиши лозим бўлган суммалар ҳисоби юритилади.

341 400 “Бюджет Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар” субсчётнинг кредитига ташкилотнинг ихтиёрига вақтинчалик тушган суммалар ёзилади, бунда 101 404 “Ташкилотларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари” субсчёти дебетланади, бу субсчётнинг дебетига эса, белгиланган шарт учун берилган ёки ўтказиб берилган суммалар ёзилади, бунда 101 404 “Ташкилотларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари” субсчёт кредитланади.

5. 152 140“Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётида қуйидагилар ҳисобга олинади:

болаларни мактабгача таълим муассасаларида (болалар боғчалари ва яслиларда) сақланганлиги;

болаларни мусиқа ва санъат мактабларида ўқитилганлиги;

тарбияланувчиларни мактаб-интернатларда ва бошқа таълим муассасаларида сақланганлиги учун ота-оналар билан олиб бориладиган ҳисоб-китоблар;

иш жойида овқат билан таъминланганлиги учун ходимлар билан олиб бориладиган ҳисоб-китоблар ва бошқа шу каби ҳисоб-китоблар ҳисоби юритилади.

Тўловлар ҳисобланганда 152 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётнинг дебетида ва 520 410 “Бюджет ташкилотлари томонидан ўқувчилар ва тарбияланувчилар давлат мактабгача таълим муассасаларида, умумтаълим мактабларининг куни узайтирилган гуруҳларида, мактаб-интернатларда, олимпия захиралари коллежлари ва бошқа таълим муассасаларида сақлаб турилганлиги учун ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлари” счётнинг кредитида акс эттирилади. Ота-оналардан келиб тушган маблағларга 342 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар”субсчёт кредитланади ва 101 405, 101 406, 101 407, 101 408 ва 101 415 тегишли субсчёти дебетланади.

Болалар мактабгача таълим муассасасидан чиқариб олинган тақдирда олдиндан тўланган сумма ота-оналарга уларнинг аризасига мувофиқ мактабгача таълим муассасаси раҳбарининг кўрсатмасига биноан қайтарилади. Ариза мактабгача таълим муассасаси бухгалтериясига раҳбарнинг кўрсатмаси ва болаларнинг боғчага қатнашининг ҳисоби олиб бориладиган навбатдаги табель билан биргаликда топширилади.

Қайтариладиган сумма касса орқали берилади ёки почта орқали жўнатилади, шунингдек нақд пулсиз ҳисоб-китоблар йўли билан ҳам қайтарилиши мумкин. Қайтарилган сумма 152 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётнинг дебетига ва 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчётнинг кредитига ёки 342 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар” субсчёт кредитига ёзилади. Бир вақтнинг ўзида 152 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчётнинг дебети ва 101 405, 101 406, 101 407, 101 408 ва 101 415 тегишли субсчёти кредити бўйича сторно проводкаси берилади.

Тарбияланувчиларнинг мактаб-интернатларда сақланганлиги учун ота-оналар билан олиб бориладиган ҳисоб-китоблар бўйича келиб тушган тўловлар суммасига 152 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчёт кредитланади, 101 405, 101 406, 101 407, 101 408 ва 101 415 тегишли субсчёти ёки 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчёт дебетланади. Тарбияланувчиларнинг мактаб-интернатда ҳақиқий бўлган кунлари учун ҳисобланган тўлов суммасига 342 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар” субсчёт дебетланади ва 101 405, 101 406, 101 407, 101 408
ва 101 415 тегишли субсчёти кредитланади.

6.Болаларни мактаблар қошидаги интернатларда овқатланганлиги учун ота-оналар билан олиб бориладиган ҳисоб-китоблар бўйича ҳисоблаб ёзилган тўлов суммасига 342 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар” субсчёт дебетланади ва 520 411, 520 412, 520 413 ва 520 420 тегишли субсчёти кредитланади. Келиб тушган тўловлар суммасига 152 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчёт кредитланади ва 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари”, 101 405, 101 406, 101 407, 101 408 ва 101 415 субсчётлар ёки 161 231 “Жорий озиқ-овқат маҳсулотлари” (тўлов ўрнига озиқ-овқат берилганда) субсчётлар дебетланади.

7.Болаларни болалар мусиқа ва санъат мактабларида, шунингдек бошқа таълим муассасаларида ўқитганлик учун ҳисобланган тўлов суммаларига 342 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар” субсчёт дебетланади ва 520 411, 520 412, 520 413 ва 520 420 тегишли субсчёти кредитланади. Келиб тушган суммаларга тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар дебетланади ва 152 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар” субсчёт кредитланади.

Аналитик ҳисоб ҳар бир бадал тўловчи ота-оналар бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

8.Ходимлар билан уларнинг иш жойларидан овқатланиш учун олиб бориладиган ҳисоб-китобларда қонунчиликка кўра касалхоналар, мактабгача таълим муассасалари, ногиронлар, шунингдек қариялар уйлари ва бошқа ташкилотлар жойлашган ерда умумий овқатланиш корхоналари бўлмаган ҳолларда уларнинг ходимларига тўлов ҳисобига овқатланиш рухсат этилган бўлиб, ана шу ташкилотларнинг ходимлари билан овқатланганлик учун ҳисоб-китоб олиб борилади.

Ходимлар билан улар олган овқатлар учун ҳисоб-китоб юритганда 342 140 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар” субсчётнинг дебетига сарф қилинган озиқ-овқат маҳсулотларининг қиймати ёзилади, бунда, 161 231 “Жорий озиқ-овқат маҳсулотлари” субсчёт кредитланади.

Кредитига эса, ходимлардан овқат учун олинган суммалар, шунингдек олдиндан тўланган аванс суммалари ёзиб борилади, бунда тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар (108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари”, 101 406, 101 407 субсчётлар) дебетланади.

152 190 “Бошқа дебитор ва кредиторлар билан дебиторликлар” субсчётида юқорида келтирилмаган барча ҳоллар бўйича дебитор ва 342 190 “Бошқа дебитор ва кредиторлар билан кредиторликлар” билан ҳисоб-китоблар ҳисоби олиб борилади.

Шунингдек, ушбу субсчётда штатда турмаган таркибга (композиторларга, артистларга, муаллифларга) шартнома бўйича бажарган ишлари ва чиқимлари учун, телевизор ва радио-эшиттиришларда бир марта чиқиш учун қилинган буюртмаларга бериладиган қалам ҳақи суммалари бўйича ҳисоб-китоблар, шунингдек уйда ногирон болаларни ўқитадиган педагогларга тўланадиган компенсация тўловлари ҳисобга олинади.

9.Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётларида бюджет билан қуйидагилар бўйича қилинадиган ҳисоб-китоблар ҳисоби юритилади: иш ҳақи ва бошқа тўловлардан ушлаб қолинган солиқлар, айбдор шахс ҳисобига олиб борилган ва бюджетга ўтказилиши лозим бўлган камомадлар суммалари, моддий қимматликларни сотишдан тушган ва қонунчиликка кўра бюджет даромадига ўтказилиши керак бўлган суммалар ва бошқа бюджет билан ҳисоб-китоблар.

Бюджет билан ҳисоб-китоблар бўйича вужудга келган ҳисобланган суммалар 341 210 ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчётнинг кредитига ёзилади, бунда бошқа тегишли счётларнинг субсчётлари дебетланади. Тегишли суммалар бюджет даромадига ўтказилганда 151 210 ёки 152 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар” субсчётнинг дебетига ёзилади, бунда, пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредитланади.

10.Ягона ижтимоий тўлов бўйича дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётида меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасидан ҳисобланган ягона ижтимоий тўловларнинг ҳисоби олиб борилади.

Ягона ижтимоий тўлов бўйича ҳисоб-китоблар қонунчиликка асосан тартибга солинади.

Меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасидан ҳисобланган ягона ижтимоий тўловлар суммаси 341 220 ёки 342 220 “Ягона ижтимоий тўлов бўйича кредиторликлар” ва ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000 ва 750 000 субсчётларнинг дебетида акс эттирилади. Ташкилот томонидан ўтказиб берилган тўловлар эса, пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитида ва 151 210 ёки 152 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар” субсчётнинг дебетида акс эттирилади.

11.Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётларида ташкилотлар ходимларининг жамғариб бориладиган пенсия тўловлари бўйича бадаллари ҳисоби юритилади. Жамғариб бориладиган пенсия тўловлари бўйича ҳисоб-китоблар қонунчиликка асосан тартибга солинади.

Ташкилот ходимларининг шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига мажбурий бадаллар ҳисобланганда 151 210 ёки 152 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар” субсчётнинг дебети ва 341 230 ёки 341 230 “Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича кредиторликлар” субсчётнинг кредити бўйича акс эттирилади. Ҳисобланган шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига мажбурий бадаллар ўтказиб берилганда 151 230 “Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебиторликлар” субсчёт дебетланади ва тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредитланади.

12.Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар ва кредиторлар субсчётларида ташкилотларнинг ходимларига ҳисобланган иш ҳақларидан бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига ажратма қилинадиган бадаллари, қонунчиликка мувофиқ сотилган маҳсулот (иш, хизмат)ларнинг ҳақиқатдаги ҳажмидан мажбурий ажратмаларнинг ҳисоби, шунингдек давлат ижтимоий суғуртаси ва бошқа бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси ҳисобидан амалга ошириладиган тўловлар бўйича бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан олиб бориладиган ҳисоб-китоблари ҳисоби юритилади.

Ходимларнинг ҳисобланган иш ҳақларидан Пенсия жамғармасига ушланган мажбурий бадаллар суммалари 151 340 ёки 152 340 “Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетида ва 341 240 ёки 342240 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади. Ўтказиб берилган бадаллар суммалари эса, 151 240 ёки 152 240 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар” субсчёт дебетида ва тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредитида акс эттирилади.

Қонунчиликка мувофиқ сотилган маҳсулот (иш, хизмат)ларнинг ҳақиқатдаги ҳажмидан ҳисобланган ажратмалар 341 240 ёки 342240 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар” субсчётнинг кредитида ва 912 200 “Давр харажатлари” субсчётининг дебетида, ўтказиб берилган ажратма суммалари эса, 151 340 ёки 152 340 “Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетида ва тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредитида акс эттирилади.

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси ҳисобидан амалга ошириладиган Давлат ижтимоий суғуртаси бўйича тўловлар ва бошқа тўловлар ҳисобланганда 151 340 ёки 152 340 “Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетида ва 341 320 ёки 342 320 “Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади. Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлимларидан ташкилот ҳисобварағига келиб тушган суммаларга пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар дебетланади ва 341 240 ёки 342 240 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар” субсчёт кредитланади.

Аналитик ҳисоб бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси ҳисобидан амалга ошириладиган тўловларни олувчилар бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

13.Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётида ташкилотларнинг давлат мақсадли жамғармаларига мажбурий ажратмалар ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан қонунчиликка мувофиқ олиб бориладиган ҳисоб-китоблари юритилади.

Ушбу бюджетдан ташқари мақсадли жамғармаларга ажратмаларнинг ҳисобланиши 912 200 “Давр харажатлари” субсчётининг дебетида ёки амалга оширилган операцияларнинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда бошқа тегишли субсчётларнинг дебетида ва 341 290 ёки 342 290 “Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади. Ҳисобланган ажратма суммаларининг ўтказиб берилиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар кредитида ва 151 290 ёки 152 290 “Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар” субсчётининг дебетида акс эттирилади.

14.Камомадларга доир дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётида камомадлар, талон-торож қилинган пул маблағлари ва моддий қимматликлар қиймати, шунингдек, айбдор шахслар ҳисобига ёзилган ва ўрнатилган тартибда ундириб олиниши лозим бўлган моддий қимматликлар қиймати ва қонунчиликда белгиланган бошқа ҳоллар ҳисоби олиб борилади.

Инвентаризация жараёнида аниқланган мол-мулк камомади ва ортиқчасининг бухгалтерия ҳисоби қонунчиликка мувофиқ тартибга солинади.

Аниқланган камомадлар, талон-торожлар, нобудгарчиликлар ва шу кабилар, агарда айбдор шахснинг ҳисобига олиб борилса, 151 310 ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётнинг дебетига ҳамда пул маблағлари ёки моддий қимматликлар ҳамда бошқа тегишли субсчётларнинг кредитига ёзилади. 341 310 ёки 342 310 “Камомадларга доир кредиторликлар” субсчётнинг кредитига етказилган зарарни қоплаш учун ташкилотга кирим қилинган суммалар ёзилади, бунда тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар дебетланади.

15.Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётларида ташкилотларнинг ходимлари билан ижтимоий суғурта тўловлари бўйича олиб бориладиган ҳисоб-китоблари юритилади. Ижтимоий суғурта тўловлари бўйича ҳисоб-китоблар қонунчиликка асосан тартибга солинади.

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари ҳисобидан ёки Пенсия жамғармаси орқали тўланадиган ташкилотнинг ходимларига ҳисобланган ижтимоий суғурта тўловлари ҳисобот ойининг охирги кунида 151 240 ёки 152 240 “Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар” субсчётнинг дебетида ва 341 320 ёки 342 320 “Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади. Бюджет маблағлари ҳисобидан тўланадиган ижтимоий суғурта тўловлари, жумладан, вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик ҳамда ҳомиладорлик ва туғиш бўйича нафақаларнинг ҳисобланиши ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000, 750 000 ёки бошқа тегишли субсчётлар дебетида ва 341 320 ёки 342 320 “Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар”субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

Тўланган ижтимоий суғурта тўловлари эса, 151 320 ёки 152 320 “Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетида ва 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” ёки бошқа тегишли субсчётларнинг кредитида акс эттирилади.

Аналитик ҳисоб ҳар бир ижтимоий суғурта тўловларини олувчилар ва ижтимоий суғурта тўловларининг турлари бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

16.Ҳисобдор шахслар билан дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётида ҳисобдор шахслар билан уларга нақд пул тўламасдан ҳисоб-китоб қилиш имкони бўлмайдиган харажатларга тўлаш учун бериладиган аванслар бўйича олиб бориладиган ҳисоб-китоблар ҳисоби олиб борилади. Ҳисоби бериладиган аванслар фақат мазкур ташкилотда ишлайдиган шахсларгагина берилади.

Ҳисобдор шахсларга берилган суммаларга 151 330 ёки 152 330 “Ҳисобдор шахслар билан дебиторликлар” субсчёт дебитига ва 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчёт кредитланади (агарда аванс суммалари хорижий валютада берилса, 109 000 “Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчёт кредитланади). Аванснинг сарф қилинган суммаси ва ҳисоби бериладиган сумманинг қайтарилган қолдиғи суммаси 341 330 ёки 342 330 “Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар” субсчётнинг кредитига ва тегишли субсчётлар дебетига ёзилади.

Шунингдек, ушбу субсчётда ташкилотнинг штатлар жадвалида кассирлик лавозимлари белгиланмаган ҳолларда иш ҳақи ва бошқа тўловларни нақд пулда тўлаши учун жавобгар шахсларга берилган нақд пул маблағларининг ҳам ҳисоби олиб борилади.

17.Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётида ташкилотнинг ходимлари билан иш ҳақининг барча турлари, мукофотлар ва бошқа меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ бўлган ҳисоб-китоблар ҳисобга олинади.

Ходимларга ҳисоблаб ёзилган иш ҳақи, мукофотлар, турли моддий ёрдамлар ва бошқа тўловлар суммалари 341 340 “Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича кредиторликлар” субсчётнинг кредитига ва ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000, 750 000 ва бошқа тегишли субсчётлар дебетига ёзилади. Тўланган иш ҳақи ва бошқа тўловлар суммалари ва тегишли тартибда ушлаб қолинган суммалар 151 340 ёки 152 340 “Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетига ҳамда бошқа тегишли субсчётларнинг кредитига ёзилади.

Аналитик ҳисоб ташкилотнинг ҳар бир ходими бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

18.Стипендия олувчилар билан дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётларида олий ўқув юртлари, илмий-тадқиқот муассасаларининг студентлари, стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар ҳамда курс тингловчилари ва бошқалар билан стипендиялар бўйича олиб бориладиган ҳисоб-китоблар ҳисобга олинади.

Стипендияларни ҳисоблаб ёзиш ва тўлаш ҳисоб-китоб тўлов қайдномаларида ойига бир марта буйруқлар асосида амалга оширилади. Ҳисоблаб ёзилган стипендияларнинг суммалари 341 350 ёки 342 350 “Стипендия олувчилар билан кредиторликлар” субсчёт кредитига ёзилади, ушбу субсчётнинг дебетига эса ушлаб қолинган суммалар, берилган ва муддатида олинмаган стипендияларнинг суммалари ёзилади.

Аналитик ҳисоб ўқув муассасасининг ҳар бир стипендия олувчиси бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

19.Талабалар билан бошқа дебиторликлар ва кредиторлар субсчётларида таълим муассасаларида талабалар билан тўлов-контракт маблағлари бўйича ва ўқув жараёнида юзага келадиган бошқа ҳисоб-китоблар олиб борилади.

Тўлов-контракт маблағларининг ҳисобланиши 152 360 “Талабалар билан бошқа дебиторликлар” субсчётнинг дебетида ва 520 430 “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида таълим олганлик учун ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар” субсчётининг кредитида акс эттирилади. Тўлов-контракт маблағларининг келиб тушиши эса, 342 360 “Талабалар билан бошқа кредиторликлар” субсчётнинг кредитида ва 101 409 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар” субсчётида акс эттирилади.

Аналитик ҳисоб ҳар бир талаба бўйича алоҳида ҳолда ташкил қилинади.

20.Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётларида иш ҳақидан ушланган касаба уюшма аъзолик бадаллари (касаба уюшма ташкилотлари билан нақд пулсиз ҳисоб-китоб тизими жорий этилган ҳолларда), шунингдек, иш ҳақи, стипендиялар ва бошқа тўловлардан ижро варақалари ва бошқа ҳужжатлар бўйича ушлаб қолинган суммалар ҳисобга олинади.

Касаба уюшма аъзолик бадалларини ушлаш касаба уюшма аъзоларининг улардан нақд пулсиз касаба уюшмага аъзолик бадалларини қабул қилиш ҳақидаги ёзма аризалари мавжуд бўлган ҳоллардагина амалга оширилади. Иш ҳақидан касаба уюшмага аъзолик бадалларини тўлаш учун ушланган суммалар 341 370 ёки 342 370 “Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича кредиторликлар” субсчётнинг кредитига ва 151 340 “Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетига ёзилади. Бюджет (бюджетдан ташқари) ҳисобварағидан ўтказилган суммалар 151 370 ёки 152 370 “Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар” субсчёти дебетига ва пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитига ёзилади.

Иш ҳақи, стипендиялар ва бошқа тўловлардан ижро варақалари ва бошқа ҳужжатлар бўйича ушлаб қолинган суммалар 341 370 ёки 342 370 “Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича кредиторликлар” субсчётнинг кредитига ҳамда 151 340, 151 340, 151 350, 152 350 ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетига ёзилади. 151 370 ёки 152 370 “Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетига бюджет (бюджетдан ташқари) ҳисобварақлардан ўтказилган суммалар ёзилади, бунда пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитланади.

21.Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётларида белгиланган муддат ичида олинмаган иш ҳақи, стипендиялар ва бошқа тўловларга доир суммалар ҳисоби юритилади.

Белгиланган муддат ичида олинмаган иш ҳақи, стипендиялар ва бошқа тўловларга доир суммалар 341 380 ёки 342 380 “Депонентланган тўловлар бўйича кредиторликлар” ва 151 320, 152 320, 151 340, 152 340, 151 350, 152 350 ва бошқа тегишли субсчётларнинг дебетига ёзилади. Бунда, ҳисобвараққа топширилган маблағлар суммасига пул маблағларини ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар дебетланади ҳамда 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчёт кредитланади.

Тўланган депонент қарзлар суммасига “Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар” субсчёт дебетланади ва 108 000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” ёки 341 340 (342 340) “Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар” субсчётлар кредитланади.

Шунингдек, даъво муддати ўтиб кетган ва тегишли бюджет даромадига ўтказилиши лозим бўлган бюджет маблағлари бўйича юзага келган депонент қарзлар суммаси 151 380 ёки 152 380 “Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар” субсчётнинг дебетига ёзилади, бунда 341 210 ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчёт кредитланади.

Даъво қилиш муддати тугаган бюджетдан ташқари маблағлар бўйича юзага келган депонент қарзлар тегишли бюджетдан ташқари маблағларнинг даромадларида акс эттирилади. Бунда, 151 380 ёки 152 380 “Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар” субсчёт дебетланади ва бюджетдан ташқари даромадларни ҳисобга олувчи 520 счётнинг тегишли субсчётлари кредитланади.

22.Ходимлар билан бошқа дебиторликлар ва кредиторликлар субсчётоларида (151 390, 152 390, 341 390, 342 390) ходимлар билан қонунчиликка мувофиқ бошқа турли масалалар бўйича юзага келган ҳисоб-китоблар, шунингдек, ходимларнинг иш ҳақидан уларнинг савдо ташкилотларидан кредитга олган моллари учун берган топшириқ - мажбуриятлари бўйича ушлаб қолинган суммалар, омонат кассаларга нақд пулсиз шахсий жамғармага ўтказиш ҳақидаги ёзма аризалари асосида ушланган суммалар, ижтимоий суғурта ташкилотлари билан тузган ихтиёрий суғурта шартномалари бўйича суғурта тўловларини тўлаш ҳақидаги топшириқномаларига асосан уларнинг маошларидан ушланган суммалар, ходимларнинг банклардан олган ссудаларига доир операциялар ва бошқалар ҳисобга олинади.


3-§. Товар-моддий захиралар

1.Товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи счётларда ташкилотга тегишли бўлган ва хизмат қилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлмаган ёки бир операцион цикл мобайнида фойдаланиладиган мол-мулклар, жумладан, қурилиш-таъмирлаш материаллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ёқилғи ва ёнилғилар, озуқа ва ем-хашак, тара (идиш)лар, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ва ишлаб чиқариш буюмлари, ўстирувдаги ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, илмий ва бошқа мақсадлар учун материаллар ҳамда лаборатория синовида бўлган, узоқ вақт фойдаланиладиган материаллар, шартнома асосида бажариладиган илмий-тадқиқот ишлари учун махсус асбоб-ускуналар ва бошқалар ҳисобга олинади.

2.Ташкилотга тегишли бўлмаган, вақтинчалик ташкилотда фойдаланишда бўлган шартнома асосида масъул сақлашга олинган товар-моддий захиралар бухгалтерия ҳисобида балансдан ташқари 02 “Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар” счётида шартномада кўрсатилган қиймат бўйича ҳисобга олинади.

3.Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан товар-моддий захираларнинг кирим қилиниши товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг дебетида ва 903 000 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

4.Инвентаризация натижасида аниқланган камомаднинг аниқ айбдори топилмаган ёки моддий-жавобгар шахслардан ундириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, кам чиққан товар-моддий захираларнинг ҳисобдан чиқарилишидан кўрилган зарар ташкилот ҳисобига олиб борилади ва ҳисобда товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитига ва ушбу товар-моддий захираларнинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000 ёки 750 000 субсчётларнинг дебетига ёзиш йўли билан акс эттирилади.

5.Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ва агарда товар-моддий захиралар бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинган бўлса ёки харид қилинган манбасини аниқлашнинг имкони бўлмаса, айбдор шахсдан ундириладиган сумма қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли бюджет даромадига ўтказиб берилади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан товар-моддий захираларнинг қийматини ҳисобдан чиқарилиши товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитида ва ушбу товар-моддий захираларнинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000 ёки 750 000 субсчётларнинг дебетида;

айбдор шахсдан ундириладиган сумманинг бюджет даромадларига ҳисобланиши 151 310 ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида ва 341 210 ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчётининг кредитида;

айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва 341 310 ёки 342 310 “Камомадларга доир кредиторликлар” субсчётининг кредитида;

маблағларни бюджет даромадига ўтказиб берилиши 151 210 ёки 152 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар” субсчётининг дебетида ва пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитида акс эттирилади.

6.Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ҳолда (агарда товар-моддий захиралар бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган бўлса), айбдор шахсдан ундириладиган сумма ташкилотнинг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига кирим қилинади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан товар-моддий захираларнинг қийматини ҳисобдан чиқарилиши товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитида ва 151 310 ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида акс эттирилади. Агарда, мазкур товар-моддий захираларнинг қиймати ва моддий жавобгар шахс ҳисобига олиб борилган сумма ўртасида фарқ мавжуд бўлса, ушбу фарқ сумма
151 310 ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида (ёки 341 310, 342 310 субсчёт кредитида) ва 520 100 “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси бўйича ҳисобланган даромадлари” (ёки товар-моддий захираларнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000 ёки 750 000 субсчётларнинг дебетида) акс эттирилади;

айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва 341 310 ёки 342 310 “Камомадларга доир кредиторликлар” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

7.161 210 “Инвентар ва хўжалик жиҳозлари” субсчётида ташкилотнинг кундалик эҳтиёжлари учун фойдаланиладиган хўжалик материаллари ва канцелярия буюмлари (электр лампалари, совун, чўтка ва ҳ.к.), шунингдек, бошқа инвентар ва хўжалик жиҳозлари ҳисобга олинади.

161 220 “Кийим-кечак, пойабзал ва чойшаб-ғилофлар” субсчётида Халқ таълими, соғлиқни сақлаш ва бошқа муассасалар омборидаги мавжуд ич кийимлар, кўрпа тўшаклар, кийим-кечак ва пойабзаллар қуйидагича алоҳида гуруҳларга ажратилиб ҳисобга олинади :

ич кийимлар (кўйлаклар, халатлар ва шунга ўхшашлар);

кўрпа-тўшаклар ва кўрпа-тўшак буюмлари (матраслар, ёстиқлар, кўрпалар, чойшаблар, кўрпа ва ёстиқ жилдлари, ёпинғичлар, қоп-кўрпа) ва ҳ.к;

кийим-бош ва шаклли уст-бош ҳамда махсус кийимлар (костюмлар, кофталар, юбкалар, курткалар, шимлар) ва бошқалар;

пойабзаллар, махсус пойабзаллар (ботинкалар, этиклар, сандаллар, пиймалар ва ҳ.к.) билан бирга;

спорт кийимлари ва пойафзаллари (костюмлар, ботинкалар) ва ҳ.к.

8.161 231 “Жорий озиқ-овқат маҳсулотлари” ва 161 232 “Қиш-баҳор мавсумига ғамланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари” субсчётларида ташкилотлардаги озиқ-овқат маҳсулотлари ҳисобга олинади.

9.161 240 “Дори-дармонлар, тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва бактериологик препаратлар” счётида касалхоналардаги, даволаш-профилактика, даволаш-ветеринария ва харажатлар сметаларида ушбу мақсадлар учун маблағ ажратиш кўзда тутилган ташкилотлардаги Дори-дармонлар ва тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, компонентлар, вакциналар, бактериологик препаратлар, зардоблар, қон ва ярани боғлаш воситалари, Амбулатория шароитида даволанувчи имтиёзли беморлар контингентига рецепт асосида бепул берилувчи дори-дармонлар, Ижтимоий аҳамиятга эга бўлган дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ва бошқа дори-дармонлар ҳисобга олинади.

10.Бу субсчётда ўз дорихоналарига эга бўлган медицина ташкилотларидаги ёрдамчи ва дорихона материаллари ҳам ҳисобга олинади.

11.161 250 “Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари” субсчётида омборларда, шунингдек, бевосита моддий жавобгар шахслар ихтиёрида турадиган барча турдаги ёнилғи, ёқилғи - мойлаш материаллари (ўтин, кўмир, торф, бензин, керосин, мазут, автол ва ҳ.к.) ҳисобга олинади.

12.161 260 “Қурилиш материаллари” субсчётида қурилиш ва монтаж ишлари жараёнида фойдаланиладиган қурилиш материаллари ҳисобга олинади.

Қурилиш материаллари сифатида силикат материаллар (цемент, қум, шағал, оҳак, тош, ғишт ва бошқ.) ёғоч материаллар (ходалар, арраланган ёғоч-тахталар, фанерлар ва ш.к.), қурилиш метали (темир, тунука, пўлат, листли рух ва ш.к.), металл буюмлар (михлар, гайкалар, болтлар, ҳалқали буюмлар ва шу кабилар), санитария-техника материаллари (жумраклар, муфталар ва ҳ.к.), электротехника материаллари (кабеллар, лампалар, патронлар, роликлар, шнур, сим ва сақлагичлар ва ш.к.), химиявий-бўёқ моддалари (бўёқлар, алифлар ва ш.к.) ва бошқа шу каби материаллар ҳисобга олинади.

13.161 270 “Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари” субсчётида машиналарнинг (тиббиёт, электрон-ҳисоблаш ва шу каби) ускуналари, тракторлар, комбайнлар, транспорт воситаларининг (моторлар, автомобиль шиналари, камера ва айлана шаклдаги ленталар ва шу кабилар) эскирган қисмларини алмаштириш ва таъмирлаш учун мўлжалланган эҳтиёт қисмлар ҳисобга олинади.

Эҳтиёт қисмларнинг аналитик ҳисоби эҳтиёт қисмларнинг номи, тури, завод берган рақами, миқдори, қиймати ва моддий жавобгар шахслар 296-сон шаклдаги материал қимматликларнинг миқдор-қиймат ҳисоби дафтари (карточкаси)да юритилади. Бунда, эскирганларини алмаштириш учун омбордан берилган автомобиль шиналари ва покришкалари балансдан ташқари 12-счётда ҳисобга олинади ҳамда олувчининг фамилияси, исми ва отасининг исми, мансаби, олинган куни ва завод рақами кўрсатилади.

14.161 290 “Моддий воситаларнинг бошқа захиралари” субсчётида илмий-тадқиқот ишлари ва лаборатория синовлари учун узоқ муддат ишлатиладиган материаллар, шартнома асосида бажариладиган илмий-тадқиқот ишлари учун махсус асбоб-ускуналар, ўстирувдаги ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, илмий ва бошқа мақсадларга мўлжалланган реактивлар ва химикатлар, ойна ва кимёвий идишлар, металлар, электр ва радио материаллари, радиолампалар, фотобуюмлари, ўқув дастурлари ҳамда қўлланма ва илмий ишларни нашр қилиш учун қоғозлар, тажриба қилинадиган ҳайвонлар ҳамда ўқув мақсадлари ва илмий-тадқиқот ишлари учун мўлжалланган бошқа материаллар, шунингдек, протез учун ишлатиладиган қимматбаҳо ва бошқа товар-моддий захиралар ҳисобга олинади.

15.Сотиб олинган товар-моддий захираларнинг қиймати (сотиб олиш нархи, шунингдек, етказиб бериш ва бошқа қўшимча харажатлар) ҳисобда 162 200 “Моддий захираларга бошқа харажатлар” субсчётининг дебетига ва 340 “Бюджет ташкилотларнинг кредиторликлари” счётининг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади. Товар-моддий захираларнинг қиймати (сотиб олиш нархи, шунингдек етказиб бериш ва бошқа қўшимча харажатлар) бўйича кирим қилиниши 161 “Товар-моддий захиралар” счётнинг тегишли субсчётлари дебетига ва 162 200 “Моддий захираларга бошқа харажатлар” субсчётининг кредитига ёзилади.

16.Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан беғараз олинган товар-моддий захиралар бухгалтерия ҳисобига кирим қилиш вақтида белгиланган тартибда аниқланган жорий бозор қиймати бўйича 162 200 “Моддий захираларга бошқа харажатлар” субсчётининг дебетига ёзилади ва 902 200 “Беғараз (бепул) олинган ёки берилган товар-моддий захиралар” субсчётининг кредитига ёзилади. Агарда, ушбу товар-моддий захиралар бўйича етказиб бериш ва шу билан боғлиқ бошқа харажатлар амалга оширилса, у ҳолда ушбу харажатлар мазкур товар-моддий захираларнинг қийматини оширади ва ҳисобда 162 200 “Моддий захираларга бошқа харажатлар” субсчётининг дебетига ва 340 “Бюджет ташкилотларнинг кредиторликлари” ёки бошқа тегишли счётларнинг субсчётлари кредитига ёзилади. Товар-моддий захираларнинг қиймати бўйича кирим қилиниши 161 “Товар-моддий захиралар” счётнинг тегишли субсчётлари дебетига ва 162 200 “Моддий захираларга бошқа харажатлар” субсчётининг кредитига ёзилади.


1.Товар-моддий захиралар фойдаланиш жараёнида белгиланган тартибда ҳисобдан чиқарилади. Фойдаланиш жараёнида, шунингдек, беғараз берилиши муносабати билан товар-моддий захиралар қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 161 “Товар-моддий захиралар” счётнинг тегишли субсчётлари кредитига ва ушбу товар-моддий захираларнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710 000, 720 000, 730 000, 740 000 ва 750 000 субсчётларнинг тегишлисини дебетига ёзиш йўли билан акс эттирилади.

2.161300 “Тайёр маҳсулот” счёти 161 310 “Омбордаги тайёр маҳсулот”, 161 320 “Кўргазмадаги тайёр маҳсулот” ва “161 330 “Комиссияга берилган тайёр маҳсулот” субсчётларидан иборат бўлиб, ушбу субсчётларда тайёр маҳсулотлар ҳақиқий ишлаб чиқариш таннархи бўйича ҳисобга олинади.

Сотиш учун тайёрланган (олинган) тайёр маҳсулотлар, шу жумладан, қисман ташкилотнинг ўз эҳтиёжлари учун мўлжалланган маҳсулотларнинг кирим қилиниши 161 310 “Омбордаги тайёр маҳсулот” субсчётининг дебетида 162 100 “Моддий захираларга харажатлар” субсчёти билан боғланган ҳолда акс эттирилади.

Харидорлар (буюртмачилар)га ортиб жўнатилган тайёр маҳсулотларнинг ҳақиқий таннархи ушбу харидор (буюртмачи)лар томонидан ҳисоб-китоб ҳужжатлари тақдим этилганда 161 310 “Омбордаги тайёр маҳсулот” субсчётининг кредитидан 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётининг дебетига ҳисобдан чиқарилади.

Шунингдек, ушбу субсчётда ёрдамчи қишлоқ ва ўқув хўжаликларининг маҳсулотлари ҳам ҳисобга олинади. Ёрдамчи қишлоқ хўжалик ва ўқув-тажриба хўжаликларининг маҳсулотлари режадаги баҳоси бўйича йил давомида ҳисобга олиб борилади.

Бу маҳсулотлар киримга олинганда 161 310 “Омбордаги тайёр маҳсулот” субсчётнинг дебетига ва 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётининг кредитига ёзилади.

Маҳсулотларни сотишда сотилган маҳсулотларнинг режадаги таннархи 161 310 “Омбордаги тайёр маҳсулот” субсчётнинг кредитидан 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётнинг дебетига ёзилади. Ташкилот ўзининг эҳтиёжлари учун мўлжалланган маҳсулотлари 161 310 “Омбордаги тайёр маҳсулот” субсчётнинг кредитига ва 161 “Моддий захиралар” счётнинг тегишли субсчётлари дебетига ёзилади.

Маҳсулотнинг режадаги таннархи йил охирида, йиллик ҳисобот калькуляциясига асосан, ҳақиқий таннархи билан мувофиқлаштирилади. Агар йил давомида олинган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ҳақиқий таннархи режадагидан юқори бўлса, сотилмаган маҳсулотларга тааллуқли бўлган қисмида ҳақиқий ва режадаги таннархи ўртасидаги фарқ суммасига қўшимча проводка қилинади, бунда ушбу фарқ сумма 161 310 субсчётнинг дебетига ва 911 100 субсчётнинг кредитига ёзилади, сотилган маҳсулотларга тааллуқли қисмида эса, 911 100 субсчётнинг дебетига ва 162 100 субсчётнинг кредитига ёзилади.

Агар йил давомида олинган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ҳақиқий таннархи режадагидан кам бўлса, у ҳолда режадаги ва ҳақиқий таннархи ўртасидаги фарқ суммасига (тежалган суммага) сотилмаган маҳсулотларга тааллуқли бўлган қисмида сторно билан (қизил сиёҳ билан) бухгалтерия ёзуви қилинади, яъни, ушбу фарқ сумма 161 310 субсчётнинг дебетига ва 162 100 субсчётнинг кредитига ёзилади, сотилган маҳсулотларга тааллуқли қисмида эса, 911 100 субсчётнинг дебетига ва 162 100 субсчётнинг кредитига ёзилади.

4- §. Бино, иншоот, асосий воситалар ва уларга қўйилмалар

3.220 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва уларга қўйилмалар” синтетик счёти таркибига кирувчи счётларда ташкилотларнинг бинолари, барча турдаги асосий воситалари, шу жумладан, ижарага олинган ва берилган асосий воситаларнинг ҳолати, ҳаракати, эскириши ва уларга қўйилмалар тўғрисидаги ахборотлар умумлаштирилади.

4.Бино ва асосий воситалар - қонунчиликка мувофиқ зиммасига юклатилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида ташкилот томонидан узоқ вақт давомида (бир йилдан ортиқ) фойдаланадиган, шунингдек, ижарага бериши мумкин бўлган моддий активлардир.

5.Асосий воситаларнинг бухгалтерия ҳисоби асосий воситаларнинг келиб тушиши, уларнинг ташкилот ичида жойдан-жойга ўтиши (кўчиши), ташкилот ҳисобидан чиқарилиши (жумладан, яроқсиз ҳолга келганлиги сабабли), шунингдек, ҳар бир объектнинг (предметнинг, комплектнинг) сақланиши ва тўғри фойдаланиши устидан назорат қилинишини ҳужжатларда тўғри расмийлаштирилишини ҳамда ҳисоб регистрларида ўз вақтида акс эттирилишини таъминлаши керак.

6.Ташкилотлар ўзларининг зиммаларига юклатилган вазифаларни бажариш билан боғлиқ бўлган фаолиятларини амалга ошириши, шунингдек ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) жараёнида фойдаланиладиган, қийматидан қатъи назар 1 йилдан ортиқ хизмат қилиш муддатига эга бўлган моддий активларни, шу жумладан, ижарага олинган ва консервация қилинган активларни бухгалтерия ҳисобида 221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счётининг таркибий счётларида ҳисобга олади ва акс эттиради.

7.Бино ва асосий воситалар таркибида қуйидагилар ҳисобга олинади: иморатлар, машина ва ускуналар, компьютер техникаси ва унга қўшимча қурилмалар, транспорт воситалари, кутубхона фонди, қимматбаҳо қийматликлар ва заргарлик буюмлари, ишчи ва маҳсулот берувчи ҳайвонлар ва бошқа асосий воситалар (музей бойликлари, ҳайвонот олами экспонатлари, саҳна-томоша воситалари, ўқув кинофильмлари, магнит дисклари ва ленталари, кассеталар ва ҳоказо).

Қиймати ва хизмат муддатидан қатъи назар, қуйидагилар асосий воситалар таркибига киради: қишлоқ хўжалиги машиналари ва ускуналари, катта ёшдаги ишчи ва маҳсулот берувчи ҳайвонлар (шу жумладан, майдаси ҳам), кутубхона фондлари, музей бойликлари (музей экспонатларидан ташқари), ҳайвонот олами экспонатлари ва намунавий лойиҳалаштиришга оид ҳужжатлар.

8.Кўп йиллик кўчатларга доир капитал харажатлар ҳар йили, бутун ишлар мажмуи тугашидан қатъи назар, фойдаланишга қабул қилинган майдонларга тааллуқли харажатлар суммасида асосий воситалар таркибига киритилади.

9.Хизмат муддати ва қийматидан қатъи назар, қуйидагилар асосий воситалар таркибига киритилмайди:

махсус асбоблар ва мосламалар (муайян буюмларни туркумлаб ва ёппасига ишлаб чиқариш учун ёки якка тартибдаги буюртмаларни тайёрлаш учун мўлжалланган, мақсадли йўналтирилган асбоблар ва мосламалар);

махсус ва санитария кийим-кечаклари, махсус пойабзаллар;

кўрпа-тўшак анжомлари;

ёзув-чизув анжомлари (калькуляторлар, стол устига қўйиладиган асбоблар ва бошқалар);

ошхона анжомлари, шунингдек ошхона учун дастурхон-сочиқлар;

тикланиши бўйича харажатлар қурилиш-монтаж ишлари таннархига киритиладиган вақтинчалик (нотитул) иншоотлар мосламалар ва қурилмалар;

бир йилдан кам фойдаланиш муддатига эга бўлган алмаштириладиган ускуналар;

ов қуроллари (траллар, тўрлар, қармоқлар, матраплар ва бошқалар) ва шу каби моддий қимматликлар.

Ушбу юқорида келтирилган моддий қимматликлар бухгалтерия ҳисобида товар-моддий захиралар таркибида ҳисобга олинади.

10.221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счёти қуйидаги таркибий счётларни ўзида қамраб олади:

а) 221 100 “Бино”:

221 110 “Тураржой бинолари”;

221 120 “Нотурар жой бинолари”;

221 130 “Иншоот”

б) 221 200 “Машиналар, жиҳозлар ва техникалар”:

221 210 “Иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар”;

221 220 “Ўлчов асбоблари”;

221 230 “Тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар”;

221 240 “Лаборатория жиҳозлари”;

221 250 “Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар”;

221 260 “Медицина жиҳозларилар”;

221 270 “Асбоб-ускуналарлар”;

221 280 “Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари”;

221 290 “Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларлар”;

в) 221 300 “Транспорт воситаларилар”:

221 310 “Автомобиль транспорт воситаларилар”;

221 320 “Темирйўл транспорт воситаларилар”;

221 330 “Сув транспорт воситаларилар”;

221 340 “Ҳаво транспорт воситаларилар”;

221 390 “Бошқа турдаги транспорт воситаларилар”;

г) 221 500 “Кутубхона фондилар”:

221 510 “Дарсликлар фондилар”;

221 520 “Бадиий китоблар фондилар”;

221 590 “Бошқа турдаги кутубхона фондилар”;

д) 221 600 “Қимматбаҳо қийматликлар ва заргарлик буюмларилар”:

221 610 “Қимматбаҳо бойликларлар”;

221 620 “Заргарлик буюмларилар”;

е) 221 700 “Етиштириладиган активларлар”:

221 710 “Кўп йиллик дарахтлар ва экинларлар”;

221 720 “Ҳайвонот олами экспонатларилар”;

221 730 “Иш ҳайвонларилар”;

221 740 “Маҳсулдор ва зотдор хайвонларлар”;

221 790 “Бошқа турдаги етиштириладиган активларлар”;

ё) 221 900 “Бошқа турдаги асосий воситаларлар”:

221 910 “Хусусий бошқа турдаги асосий воситалар”;

221 920 “Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги асосий воситалар”;

221 930 “Консервация қилинган бошқа турдаги асосий воситалар”.

1.221 110 “Тураржой бинолари” счётида тўлиқ ёки асосан тураржой учун белгиланган бинолар (тураржой биноларининг умумий фойдали майдони, барча майдоннинг 50 фоизидан кам бўлмаган) ҳисобга олинади. Шунингдек, ушбу счётда ташкилотларнинг балансида бўлган ва ўз ходимларининг, жумладан ҳарбий хизматчиларнинг яшаши учун фойдаланиладиган бинолари ҳам ҳисобга олинади.

2.221 120 “Нотурар жой иморатлар” счётида тураржой бўлмаган барча иморатлар, жумладан, ишлаб-чиқариш хўжалик бинолари, бошқарув органлари, ижтимоий-маданий (ўқув юртлари, касалхоналар, поликлиникалар
ва амбулаториялар, интернатлар, қариялар ва ногиронлар уйлари, мактабгача таълим муассасалари, кутубхоналар, клублар, музейлар, лабораториялар ва бошқалар)
ва ташкилотлар томонидан банд қилинган бошқа бинолар ҳисобга олинади.

3.221 200 “Машиналар, жиҳозлар ва техникалар” счётида қуйидагилар: кучланиш машиналари ва жиҳозлар, иш машиналари ва жиҳозлар, ўлчов асбоблари, тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар, лаборатория жиҳозлари, ҳисоблаш техникаси, медицина жиҳозлари ҳамда бошқа машина ва жиҳозлар алоҳида гуруҳларга ажратилиб ҳисобга олинади:

1) 221 210 “Иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар” счётида:

а) кучланиш машиналари ва жиҳозлар, иссиқлик ва электр энергиясини ҳосил қилувчи машина-генераторлар ва турли хил энергияни (сув, шамол, иссиқлик, электр энергияси ва ҳ.к.) механик, яъни, ҳаракат энергиясига айлантириб берувчи машина двигателлар;

б) иш машиналари ва жиҳозлар, маҳсулот яратиш ёки ишлаб чиқариш тусидаги хизматлар жараёнида меҳнат предметига механик, иссиқлик ва кимёвий таъсир кўрсатишга ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат предметини механик двигателлар, инсон ва ҳайвонлар кучи ёрдамида жойдан-жойга кўчириш учун мўлжалланган машиналар, аппаратлар ва жиҳозлар;

2) 221 220 “Ўлчов асбоблари” счётида: дозаторлар, амперметрлар, барометрлар, ваттметрлар, ваакумметрлар, вапориметрлар, вольтметрлар, баландлик ўлчагичлар, гальванометрлар, геодезия асбоблари, гидроскоплар, индикаторлар, компаслар, монометрлар, хронометрлар, махсус тарозилар, ўлчагичлар, касса аппаратлари, электр энергияси, газ, сув ўлчаш асбоблари ва бошқалар;

3) 221 230 “Тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар” счётида: тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар, кислород нафас олдиргич асбоблар, электр, пневматик ва гидравлик мунтазамлаштириб турувчи мосламалар, автоматик бошқариш пультлари, марказлаштириш, блокировка қилиш аппаратуралари, диспетчерлик назорати линияси мосламалари ва бошқалар;

4) 221 240 “Лаборатория жиҳозлари” счётида: пирометрлар, регуляторлар, калориметрлар, нам ўлчагич асбоблари, тутиш кублари, лаборатория копралари, газ ўтказмасликни синаш учун мўлжалланган асбоблар, микроскоплар, термостатлар, стабилизаторлар, суриб олувчи шкафлар ва шу кабилар;

5) 221 250 “Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар” счётида: электрон-ҳисоблаш, бошқарувчи ва аналогли машиналар, компьютерлар ва унга қўшимча қурилмалар, принтерлар, уяли ва мобил алоқа аппаратлари, рақамли ҳисоблаш машиналари ва мосламалари (клавишли ҳисоблаш ва жамловчи машиналар, перфорацион ҳисоблаш машиналари) ва бошқалар;

6) 221 260 “Медицина жиҳозлари” счётида: медицина жиҳозлари (тиш даволаш креслолари, операция столлари, махсус жиҳозли кроватлар ва бошқалар), дизенфекцияловчи ва дезинсекционловчи махсус жиҳозлар, сут ошхоналари ва сут станцияларининг, қон қуйиш станцияларининг жиҳозлари ва бошқалар;

7) 221 270 “Асбоб-ускуналар” счётида: механизациялаштирилган
ва механизациялаштирилмаган умумий фойдаланишга мўлжалланган меҳнат қуроллари, шунингдек, материалларга ишлов берувчи машиналарга бириктириб қўйилган предметлар. Уларга қуйидагилар киради: кесувчи, зарбберувчи, прессловчи ва зичловчи қўл меҳнати қуроллари, буларга электр энергияси, сиқилган ҳаво ва шунга ўхшашлар ёрдамида ишловчи механизациялаштирилган қўл меҳнати қуроллари ҳам киради (электродреллар, краскопультлар, электр вибраторлар, гайка бурагичлар ва бошқалар), шунингдек, материалларга ишлов беришга, монтаж ишларини бажаришга ва шунга ўхшашларга мўлжалланган турли хил мосламалар (тискилар, патронлар, бўлгич головкалар, автомобиль двигателларини ўрнатиш учун ва карданли вални айлантириш учун мўлжалланган мосламалар) ва бошқалар;

8) 221 280 “Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари
ва буюмлари” счётида:

а) хўжалик инвентарлари: идора жиҳозлари, кўчма барьерлар, кийим илгич, гардероблар, турли хил шкафлар, диванлар, столлар, креслолар, ёнмайдиган (ёнғинга чидамли) шкафлар ва қутилар, ёзув машинкалари, гектографлар, копирографлар ва бошқа аппаратлар, кўчма ўтовлар, палаткалар (кислородлилардан ташқари), кроватлар (махсус жиҳозли кроватлардан ташқари), гиламлар, пардалар ва бошқа хўжалик инвентарлари ва шунингдек, ёнғинга қарши предметлар — гидропультлар, стендлар, қўл нарвонлари ва ҳ.к;

б) ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари: иш вақтида ишлаб чиқариш операцияларини енгиллатишга хизмат қиладиган предметлари, иш столлари, верстаклар, кафедралар, парталар ва бошқалар, меҳнатни муҳофаза қилишга қаратилган жиҳозлар: суюқ ва сочилувчан жисмларни сақлашга мўлжалланган мосламалар (баклар, танлар, омборлар ва бошқалар), савдо шкафлари ва стелажлари, инвентарлар, иш машиналари қаторига қўшиб бўлмайдиган техника предметлари;

9) 221 290 “Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларлар” счётида: бошқа машина ва жиҳозлар — юқоридаги гуруҳларда номи келтирилмаган машиналар, аппаратлар, спорт майдонлари, стадионлар ва спорт биноларининг жиҳозлари (шу жумладан спорт анжомлари), ўқув юртларидаги хоналар ва устахоналарнинг жиҳозлари, музика асбоблари, телевизорлар, радиоаппаратуралар, илмий-тадқиқот муассасалари ва илмий иш билан шуғулланувчи бошқа муассасаларнинг махсус жиҳозлари, АТС жиҳозлари, ўт ўчиришда ишлатиладиган механик нарвонлар, кир ювадиган ва тикув машиналари, совиткичлар (музлаткичлар), чанг ютгичлар ва бошқалар.

4.221 300 “Транспорт воситалари” счётида қуйидагилар алоҳида гуруҳларга ажратилиб одамларни ва юкларни ташишга мўлжалланган барча турдаги воситалар ҳисобга олинади:

1) 221 310 “Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари” счётида: темир йўл, сув ва автомобиль транспортининг ҳаракатдаги таркиби (электровозлар, тепловозлар, паравозлар, мотовозлар, мотодрезиналар, вагонлар, платшакллар, цистерналар, теплоходлар, пароходлар, дизель-электроходлар, буксирлар, баржалар ва баркалар, қутқарувчи қайиқлар, сузувчи пристанлар, парусли кемалар,
юк автомобиллари ва енгил автомобиллар, прицеплар, автосамосваллар, автоцистерналар, автобуслар, тортувчи тракторлар ва бошқалар);

2) 221 320 “Ҳаво транспорт воситалари” счётида: ҳаво транспортининг ҳаракатдаги таркиби (самолётлар, вертолётлар ва бошқалар);

3) 221 330 “От-аравалар” счётида: от-аравалар (аравалар ва бошқалар);

4) 221 340 “Ишлаб чиқариш транспорт воситалари” счётида: ишлаб чиқариш транспорти (электрокаралар, мотоцикллар, мотороллерлар, велосипедлар, аравачалар ва бошқалар);

5) 221 350 “Спорт транспорти воситалари” счётида: спорт транспортининг ҳамма турлари.

Бунда, юк тортадиган ва спорт отлари ҳамда бошқа иш ҳайвонлари *** «Бошқа асосий воситалар» субсчётида ҳисобга олинади.

5.221 400 “Кутубхона фонди” счётида кутубхона фондлари, китобларнинг айрим нусхаларининг қийматидан қатъи назар, ҳисобга олинади. Кутубхона фондига илмий, бадиий ва ўқув адабиётлари, адабиётнинг махсус турлари ва бошқа нашрлар киради.

221 400 “Кутубхона фонди” счёти қуйидагилар алоҳида гуруҳларга ажратилиб ҳисобга олинади:

1) 221 410 “Дарсликлар фонди”;

2) 221 420 “Бадиий китоблар фонди”;

3) 221 490 “Бошқа турдаги кутубхона фонди”.

6.221 900 “Бошқа турдаги асосий воситалар” счётида алоҳида гуруҳларга ажратилиб қуйидагилар ҳисобга олинади:

1) 221 910 “Кўп йиллик дарахтлар ва экинлар” счёти. Кўп йиллик дарахтлар
ва экинларга сунъий кўп йиллик кўчатлар (уларнинг ёшидан қатъи назар), мевали кўчатларнинг ҳамма турлари (дарахт ва буталар), кўчалар, майдонлар, боғлар, хиёбонлар, муассасалар ҳудудида турар жой уйларининг ҳовлиларидаги кўкаламзорлаштирувчи ва манзарали дарахт ва буталар, яшил тўсиқлар, қордан тўсувчи ва далаларни ҳимоя қилувчи, қумларни ва дарё қирғоқларини мустаҳкамлаш учун экиладиган дарахтлар, жар ва сой ёқаларига экиладиган дарахтлар ва шунга ўхшашлар, ботаника боғлари ва бошқа илмий-тадқиқот муассасаларининг ҳамда ўқув юртларининг илмий мақсадларга мўлжалланган сунъий дарахтлари ва бошқа кўп йиллик сунъий дарахтлар (ҳамма турдаги ёш дарахтлар тўлиқ етилган, яъни мева берадиган дарахтлардан алоҳида ҳисобга олинади).

2) 221 920 “Музей қимматликлари” счёти. Музей қийматликлари (уларнинг қийматидан қатъи назар) давлат музейларида ҳисобга олинадиган музей экспонатларидан (санъат ва табиатшунослик предметлари, қадимий ва турмуш маданияти предметлари ҳамда илмий, тарихий ва техникавий аҳамиятга эга бўлган экспонатлардан) ташқари;

3) 221 930 “Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари” счёти. Ушбу счётда ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари уларнинг қийматидан қатъи назар ҳисобга олинади;

4) 221 940 “Саҳна воситалари” счёти. Саҳна-томоша воситалари, декорациялар, мебель ва реквизитлар, бутафория, театр костюмлари ва миллий костюмлар, бош кийимлар, ич кийимлар, пойабзаллар, париклар ва бошқалар;

5) 221 950 “Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар” счёти;

6) 221 960 “Иш ҳайвонлари” счёти. Отлар, ҳўкизлар, туялар, эшаклар ва бошқа иш ҳайвонлари (юк ташувчи ва спорт отлари ҳамда бошқа юк ташувчи ҳайвонларни ҳам қўшиб);

7) 221 970 “Маҳсулдор ва зотдор моллар” счёти. Сигирлар, буқалар, қўтослар ва буйволлар (иш ҳайвонларидан ташқари), айғирлар ва зотдор биялар (иш ҳайвонлари сифатида фойдаланилмайдиганлари), йилқида боқишга ўтказилган биялар, туялар (иш ҳайвонлари сифатида фойдаланилмайдиганлари), буғулар, чўчқалар, қўйлар, эчкилар, қўчқорлар ва бошқалар;

8) 221 980 “Бошқа инвентарлар” счёти. Болалар ўйинчоқлари, махсус чанғилар ва бошқалар;

9) 221 990 “Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар” счёти.

7.Бино ва асосий воситалар қуйидагилар натижасида ташкилот балансига кирим қилинади:

олди-сотди шартномаси бўйича объектни сотиб олиш;

капитал қўйилмалар тугаганидан сўнг тикланган объектни қабул қилиш-топшириш;

асосий воситаларнинг беғараз келиб тушиши;

товар-моддий захиралар таркибидан ўтказиш;

асосий воситаларнинг ортиқча (ҳисобга олинмаган) объектларини аниқлаш;

қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳоллар.

8.Бино ва асосий воситаларнинг бухгалтерия ҳисобига кирим қилиниши асосий воситаларнинг дастлабки қиймати бўйича амалга оширилади.

Сотиб олинган асосий воситалар, тугалланган қурилишлар ва иншоотлар, шунингдек, ташкилотнинг ўзида тайёрланган асосий воситаларнинг дастлабки қийматига уларнинг сотиб олиш нархи ва уларга қилинган барча харажатларнинг тўлиқ суммасида, жумладан, мазкур асосий воситаларни фойдаланиш учун ишчи ҳолатига келтириш билан бевосита боғлиқ бўлган етказиб бериш ва монтаж қилиш, ўрнатиш, ишга тушириш ва бошқа харажатларни ҳисобга олган ҳолда киритилади.

9.Сотиб олинган асосий воситаларнинг дастлабки қиймати қуйидаги харажатлардан ташкил топади:

етказиб берувчиларга ҳамда шартнома бўйича қурилиш-монтаж ишларини бажарганлик учун пудратчиларга тўланадиган суммалар;

бинони қуриш, асосий воситаларни сотиб олишмуносабати билан қонунчиликда белгиланган тартибда тўланган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар суммалари, шу жумладан божхона божлари ва йиғимлари (агар улар қопланмаса);

бинони қуриш, асосий воситаларни сотиб олиш билан боғлиқ ахборот ва маслаҳат хизматлари учун тўланган суммалар;

бинони қуриш, асосий воситаларни етказиб бериш хатарини суғурталаш бўйича харажатлар;

бино ва асосий воситалар объектини сотган воситачиларга тўланадиган ҳақлар;

асосий воситаларни ўрнатиш, монтаж қилиш, созлаш ва ишга туширишга оид харажатлар;

активдан фойдаланиш учун уни ишчи ҳолатга келтириш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар.

Ташкилотнинг ўзида қурилган биноь ва тайёрланган асосий воситаларнинг дастлабки қиймати бино ва асосий воситаларни тиклаш (қуриш, қуриб битказиш) бўйича амалга оширилган барча ҳақиқий харажатлар суммаси (таннархи) бўйича акс эттирилади.

Беғараз олинган бино ва асосий воситанинг дастлабки қиймати бухгалтерия ҳисобида мазкур бандда назарда тутилган харажатларни ҳисобга олган ҳолда бухгалтерия ҳисобига қабул қилинган санадаги уларнинг белгиланган тартибда аниқланган жорий қиймати бўйича акс эттирилади.

10.Ҳисобга қабул қилинган бино ва асосий воситаларнинг дастлабки қийматини ўзгартиришга асосий восита объектларида амалга оширилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция ёки модернизация қилиш, қисман тугатиш ва қайта баҳолаш амалга оширилган ҳолларда рухсат этилади.

Қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш ишларига асосий воситалар объектининг технологик ёки хизмат мўлжалининг ўзгариши, оширилган ишлар кўлами ва сифатини янада яхшилашга доир бошқа ҳоллар туфайли қилиниши лозим бўлган ишлар киритилади.

Реконструкция қилиш ишларига ишлаб чиқаришни такомиллаштириш ва унинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини ошириш билан боғлиқ бўлган ҳамда ишлаб чиқариш қувватларини ошириш, маҳсулот (ишлар, хизматлар) сифатини яхшилаш ва номенклатурасини ўзгартириш мақсадларида асосий воситаларни реконструкция қилиш лойиҳаси бўйича амалга ошириладиган мавжуд асосий воситалар объектларини қайта қуриш киритилади.

Модернизация қилишга илғор техника ва технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқаришни механизациялаш ва автоматлаштириш, маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни замонавийлаштириш ва уларни янгилари, унумдорлиги янада юқори бўлганлари билан алмаштириш асосида асосий воситалар ва уларнинг айрим қисмларининг техник-иқтисодий кўрсаткичларини ошириш бўйича чора-тадбирлар мажмуаси киради.

11.Бино ва асосий воситаларни ишчи ҳолатида сақлаб туриш уларни таъмирлаш (жорий, ўртача ва капитал тарзда) воситасида амалга оширилади.

Жорий таъмирлаш — асосий воситалар объектини ишчи ҳолатида сақлаб туриш мақсадида амалга ошириладиган таъмирлашдир.

Ўртача таъмирлашда таъмирланаётган агрегатни қисман ажратиш ва деталларнинг қисмларини тиклаш ёки алмаштириш амалга оширилади.

Ускуналар ва транспорт воситаларини капитал таъмирлаш — агрегатни тўлиқ ажратиб йиғиш амалга ошириладиган таъмирлашдир, базавий ва корпус деталлари ва узелларини таъмирлаш, барча эскирган деталлар ва узелларни алмаштириш ёки тиклаш ҳамда агрегатни йиғиш, созлаш ва синаб кўришдир.

Биноларни капитал таъмирлаш — базавий ва корпус деталлари ва узелларини таъмирлаш, барча эскирган конструкцияларнинг деталлари ва узелларини алмаштириш ёки тиклаш амалга ошириладиган таъмирлашдир.

12.Асосий воситаларда амалга оширилган жорий ва ўрта таъмирлаш харажатлари ва уларнинг дастлабки қийматини ўзгартиришга сабаб бўлмайдиган капитал таъмирлаш харажатлари асосий воситалар таркибига киритилмайди ҳамда ҳисоботларда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети харажатлари иқтисодий таснифининг (кейинги ўринларда иқтисодий тасниф деб юритилади) тегишли кодлари бўйича ҳақиқий харажатлар сифатида акс эттирилади ва ҳисобот йилининг охирида молиялаштириш (тўловларни амалга ошириш) манбаси бўйича ҳисобдан чиқарилади.

Кутубхоналарнинг инвентар фондига киритилган китоблар, дарсликлар ва бошқа нашрлар уларнинг дастлабки муқовалаш қийматларини ҳам қўшиб, дастлабки қиймати бўйича ҳисобга олинади. Китобларни таъмирлаш ва тиклаш, шу жумладан иккинчи марта муқовалаш харажатлари китобларнинг қийматини оширишга киритилмайди ва ҳисоботларда иқтисодий таснифнинг тегишли кодлари бўйича ҳақиқий харажатлар сифатида акс эттирилади ва ҳисобот йилининг охирида молиялаштириш (тўловларни амалга ошириш) манбаси бўйича ҳисобдан чиқарилади.

13.Бино ва асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати уларнинг юқорида кўрсатилган ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолдаги дастлабки қийматидан белгиланган тартибда аниқланган эскириш суммасининг фарқи сифатида аниқланади.

14.Бино ва асосий воситаларнинг ҳисоби, улар сақланадиган жойлар бўйича инвентар объектларига ҳамда жавобгар шахсларга бўлинган ҳолда юритилади.

Тугалланган конструктив қурилмалар, унга қарашли барча мосламалари ва ашёлари билан ёки маълум мустақил функцияни бажариш учун мўлжалланган конструктив жиҳатдан ажратилган предметлар, ёхуд маълум ишни биргаликда бажарувчи конструктив жиҳатдан бирлаштирилган бир бутун предметлар гуруҳи алоҳида инвентар объект ҳисобланади.

Ҳар бир алоҳида турган бино 221 110 “Тураржой бинолари” ва 221 120 “Нотурар жой бинолари” счёти бўйича инвентар объекти ҳисобланади. Бино таркибига уни эксплуатация қилиш учун зарур бўлган бино ичидаги барча коммуникациялар: бино ичидаги иситиш тизими, иситиш учун зарур бўлган қозон қурилмалари билан биргаликда (агар у бино ичида бўлса), ички сув, газ тармоқлари ва канализациялар, барча қурилмалари билан, ички куч ва ёритувчи электр симлари ва умумий санитария аҳамиятига эга бўлган вентиляция қурилмалари, кўтаргич (лифт)лар киради.

15.221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счётининг тегишли счётлари дебет томонида бино ва асосий воситаларнинг кирими (дастлабки қийматининг ошиши), кредит томонида эса, бино ва асосий воситаларнинг ҳисобдан чиқарилиши (дастлабки қийматининг камайиши) акс эттирилади.

16.Сотиб олинган бино ва асосий воситаларнинг сотиб олиш нархи ҳисобда223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” синтетик счётининг тегишли 223**1 счётининг, етказиб бериш ва бошқа қўшимча харажатлари эса 223**9 счётларининг дебетига, 341 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан кредиторликлари” ва 342 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари” счётларининг тегишли счётлари ҳамда бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади.

Асосий воситанинг дастлабки қиймати бўйича кирим қилиниши эса, 221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счётларининг тегишли 221**1 счётининг дебетига
ва 223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” синтетик счётининг тегишли счётларининг кредитига ёзилади.

17.Бошқа юридик ва жисмоний шахслардан беғараз олинган асосий воситалар бухгалтерия ҳисобига кирим қилиш вақтида белгиланган тартибда аниқланган жорий бозор қиймати бўйича 223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” синтетик счётининг тегишли 223**1 счёти дебетига ва 902 100 “Беғараз (бепул) олинган ёки берилган асосий воситалар” счётининг кредитига ёзилади.

Агарда, ушбу асосий восита бўйича етказиб бериш ва ишчи ҳолатга келтириш билан боғлиқ бошқа харажатлар амалга оширилса, у ҳолда ушбу харажатлар мазкур асосий воситанинг дастлабки қийматини оширади ва ҳисобда 223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” синтетик счётининг тегишли 223**9 счёти дебетига ва амалга оширилган операциянинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда 341 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари” ва 342 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари” счётларининг тегишли счётлари ҳамда бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари кредитига ёзилади.

Асосий воситанинг дастлабки қиймати бўйича кирим қилиниши 221 “Бино
ва асосий воситалар” синтетик счётларининг тегишли 221**1 счётининг дебетига
ва 223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” синтетик счётининг тегишли счётларининг кредитига ёзилади.

18.Ташкилотнинг ўзи томонидан, шунингдек, пудрат шартномасига асосан қурилган биноларнинг кирим қилиниши 221 100 “Бино” счётининг тегишли 2211*1 счётларининг дебетида ва 223 100 “Биноларга қўйилмалар” счётининг тегишли 2231*3 счётлари кредитида акс эттирилади.


1.Тугатилиши муносабати билан асосий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) қийматини ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счётининг тегишли счётлари кредитига, қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” синтетик счётларининг тегишли счётлари дебетига, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” синтетик счётининг тегишли счётлари дебетига ёзиш йўли билан акс эттирилади.

Асосий воситаларнинг тугатилиши муносабати билан кейинчалик фойдаланишга яроқли бўлган товар-моддий захираларни кирим қилиниши товар-моддий захираларнинг ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва товар-моддий захиралар суммасини мазкур асосий воситанинг қолдиқ қиймати доирасида 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” синтетик счётларининг тегишли счётлари кредитида (уни кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда), қолдиқ қийматидан ошган сумма эса, 520 990 “Бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлар” счётнинг кредитида акс эттирилади.

2.Ташкилотларда бино ва асосий воситаларнинг сотилиши ҳисобда қуйидагича акс эттирилади:

1) бино ва иншоотлар (чет элда жойлашганларидан ташқари);

асосий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) қийматини ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счётининг тегишли счётлари кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” синтетик счётларининг тегишли счётлари дебетига, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” синтетик счётининг тегишли счётлари дебетига ёзиш йўли билан акс эттирилади;

2) қолган асосий воситалар (чет элда жойлашганларидан ташқари):

дастлабки (тикланиш) қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” синтетик счётининг тегишли счётлари кредитида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” счётининг дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” синтетик счётининг тегишли счётлари дебетида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” счётининг кредитида акс эттирилади;

бино ва асосий воситаларнинг сотиш қиймати 152 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари” счётининг тегишли субсчётлари дебетида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” счётининг кредитида, бир вақтнинг ўзида тегишли бюджет даромадига ҳисобланган сумма 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” счётининг дебетида ва 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” счёти кредитида акс эттирилади;

пул маблағларининг келиб тушиши 152 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари” счётларининг кредитида ва 101401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” ёки 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” счётининг дебетида, бюджетга ҳисобланган суммаларнинг ўтказиб берилиши эса, 101401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” ёки 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” счётининг кредитида ва 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” счётининг дебетида акс эттирилади;

бино ва асосий воситаларнинг сотилишидан кўрилган ижобий молиявий натижа (даромад) 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” счётининг дебетида ва 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётининг кредитида, салбий молиявий натижа (зарар) эса, асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” синтетик счётларининг тегишли счётлари дебетида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” счётининг кредитида акс эттирилади.

3) чет элда жойлашган ташкилотларнинг асосий воситалари:

дастлабки (тикланиш) қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари кредитида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётининг дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари дебетида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётининг кредитида акс эттирилади;

асосий воситаларнинг сотиш қиймати 152 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари” счётларининг тегишли субсчётлари дебетида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётининг кредитида акс эттирилади;

пул маблағларининг келиб тушиши 152 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари” счётларининг тегишли субсчётлари кредитида ва 101401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” ёки 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг дебетида акс эттирилади;

асосий воситаларни сотиш натижалари бўйича ижобий молиявий натижа (даромад) 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётининг дебетида ва 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётининг кредитида, салбий молиявий натижа (зарар) эса, асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларнинг дебетида ва 911200 “Бино, иншоот, асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

3.Ташкилотлар томонидан асосий воситалар беғараз берилганда унинг дастлабки (тикланиш) қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларнинг дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари дебетида акс эттирилади.

4.Инвентаризация жараёнида аниқланган ҳисобга олинмаган асосий воситалар, ортиқча чиқиш аниқланган санадаги айнан шунга ўхшаш асосий воситаларнинг бозор қиймати бўйича уларнинг ҳақиқий аҳволини ҳисобга олган ҳолда баҳоланади (ортиқча чиқиш сабаблари ва айбдор шахслар кейинчалик аниқланади), белгиланган тартибда ташкилот ҳисобига қабул қилинади ҳамда бухгалтерия ҳисобида 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари дебетида ва 903000 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

5.Инвентаризация натижасида аниқланган камомаднинг аниқ айбдори топилмаган ёки моддий-жавобгар шахслардан ундириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, кам чиққан асосий воситаларни ҳисобдан чиқарилишидан кўрилган зарар ташкилот ҳисобига олиб борилади ва бухгалтерия ҳисобида унинг дастлабки (тикланиш) қийматини ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларнинг субсчётларнинг дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари дебетида акс эттирилади.

6.Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ва агарда асосий восита бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинган бўлса ёки харид қилинган манбасини аниқлашнинг имкони бўлмаса, айбдор шахсдан ундириладиган сумма қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли бюджет даромадига ўтказиб берилади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан асосий воситанинг дастлабки (тикланиш) қийматини ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларнинг дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари дебетида акс эттирилади;

айбдор шахсдан ундириладиган сумманинг бюджет даромадларига ҳисобланиши 151310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида ва 341210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчётининг кредитида;

айбдор шахс томонидан ташкилот кассасига камомад суммасининг тўланиши 108000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчётининг дебетида ва 151310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг кредитида;

камомад суммасининг ҳисобвараққа кирим қилиниши 101401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” ёки 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг дебетида ва 108000 “Миллий валютадаги нақд пул маблағлари” субсчётининг кредитида;

маблағларнинг бюджет даромадига ўтказиб берилиши 341210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчётининг дебетида ва 101401 “Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари” ёки 101 403 “Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

7.Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ҳолда (агарда асосий восита бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган бўлса), айбдор шахсдан ундириладиган сумма ташкилотнинг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига кирим қилинади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан асосий воситанинг дастлабки (тикланиш) қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари кредитида, қолдиқ қийматининг ҳисобдан чиқарилиши 151310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши эса, 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари дебетида акс эттирилади. Агарда, мазкур асосий воситанинг қолдиқ қиймати ва моддий жавобгар шахс ҳисобига олиб борилган сумма ўртасида фарқ мавжуд бўлса, ушбу фарқ сумма 151310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар”субсчётнинг дебетида (ёки кредитида) ва 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётининг кредитида (ёки асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларнинг дебетида акс эттирилади;

айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва 151310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

8.Агарда асосий восита бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига сотиб олинган бўлса, айбдор шахсдан ундириладиган сумма асосий восита қийматидаги бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг улушига мос равишда тақсимланиб, маблағнинг тегишли қисми бюджет даромадига ўтказиб берилади, қолган қисми ташкилотнинг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига кирим қилинади.

Ушбу маблағлар тўлиғича ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга сарфланади.

9.Агарда аниқланган камомад ўрнига моддий жавобгар шахснинг ташкилот ихтиёрига берган асосий воситаси камомад чиққан асосий восита қийматига тенг ёки кам бўлса, ушбу асосий восита белгиланган тартибда бозор қийматида кирим қилинади, етишмайдиган қисми эса, моддий жавобгар шахс томонидан пул маблағларини киритиш билан қопланади ва бухгалтерия ҳисобида мазкур Йўриқномада белгиланган тартибда акс эттирилади.

10.Асосий воситаларни чет эл валютаси ҳисобига сотиб олинишида сотиб олинаётган асосий воситаларнинг қиймати операция содир этилган (божхона юк декларациясини тўлдириш ёки етказиб берилганлигини тасдиқловчи тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилган) санадаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича чет эл валютасини сўмга ҳисоблаб ўтказиш йўли билан белгиланади.

11.Ташкилотлар томонидан вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва давлатнинг бошқа мол-мулкларини бошқа ташкилотларга ижарага бериш, шунингдек, ижарадан тушган маблағларни ҳисобда акс эттириш қонунчиликка мувофиқ тартибга солинади.

Ижарага берилган асосий воситалар ижарага берувчи ташкилотларда балансдан (ҳисобдан) чиқарилмайди, ижарага олувчиларда эса, мазкур асосий воситалар 01 «Ижарага олинган асосий воситалар» номли балансдан ташқари счётда ҳисобга олинади.

12.Асосий фондларни қайта баҳолаш қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

Асосий воситаларни қайта баҳолаш — асосий воситалар объектларининг тиклаш қийматини ҳозирги бозор нархлари даражасига мослаш мақсадида уларни вақти-вақти билан аниқлаштиришдир. Асосий воситалар қайта баҳолаш натижасида ҳисоб ва ҳисоботда жорий қиймат бўйича акс эттирилади.

Асосий воситаларнинг бошланғич (тиклаш) қиймати қайта баҳоланган ҳолларда қайта баҳолаш ўтказилган санадаги уларнинг жамланган эскириши асосий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) қиймати ўзгаришининг тегишли индексларига тузатилади ҳамда кейинги ҳисобланадиган эскириш қайта баҳоланган қиймати ҳисобидан амалга оширилади.

13.Қайта баҳолаш натижасида асосий воситалар қийматининг ошиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари дебетида, ҳисобланган эскириш суммасининг ошиши 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари кредитида ва молиявий натижаларнинг ошиши мазкур асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, 909000 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш” субсчётнинг якуний молиявий натижаларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётлари кредитида акс эттирилади.

Қайта баҳолаш натижасида асосий воситалар қийматининг камайиши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари кредитида, ҳисобланган эскириш суммасининг камайиши 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари дебетида ва молиявий натижаларнинг камайиши эса, мазкур асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, 909000 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш” субсчётнинг дебетида акс эттирилади.

5- §. “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши счёти

1.Бу счётда ташкилот ҳисобида (балансида) турган бино ва асосий воситаларнинг эскириб бориши акс эттирилади. Эскириш иморатлар, машина ва жиҳозлар, иш ҳайвонлари ва транспорт воситалари, ишлаб чиқариш (ашёларни ҳам қўшиб) ва хўжалик инвентарлари ҳамда фойдаланиш мумкин бўлган ёшга етган кўп йиллик дарахтлар, буталар ва бошқа асосий воситалар бўйича аниқланади ва ҳисобга олинади.

2.Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари, зарур ҳолларда, ўзларининг тизимидаги ташкилотларда асосий воситаларнинг эскириши меъёрларини бино ва асосий воситаларнинг техник шартлари ва/ёки тайёрловчи-ташкилотлар тавсияларига мувофиқ бино ва асосий воситалар объектларининг самарали фойдаланиш муддатини ҳисобга олган ҳолда, тегишли қонунчилик билан белгиланган меъёрлардан ошмаган ҳолда ўрнатилган тартибда белгилашлари мумкин.

Бино ва асосий восита объектларида амалга оширилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция ёки модернизация натижасида дастлабки қабул қилинган меъёрий кўрсаткичлари яхшиланиши (оширилиши) ҳолларда ташкилотлар шу объектнинг амалга оширилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция ёки модернизация ишлари тугатилган ойдан кейинги ҳисобот ойининг биринчи санасидан бошлаб шу объектнинг самарали фойдаланиш муддатини қайта кўриб чиқадилар.

3.Беғараз олинган бино ва асосий воситалар объектларининг самарали фойдаланиш муддати қуйидагича аниқланади:

ташкилотлардан олинганлар учун — амалда фойдаланилган муддатларини ва аввал ҳисобланган эскириш суммасини ҳисобга олган ҳолда;

бошқа юридик ва жисмоний шахслардан олинганлар учун — ташкилотларда доимий ишлайдиган инвентарлаш комиссияси томонидан белгиланган объектнинг бозор баҳоси ва фойдаланиш муддатидан келиб чиққан ҳолда.

4.Эскириш қуйидаги бино ва асосий воситалар бўйича аниқланмайди: архитектура ва санъатнинг ноёб ёдгорликлари бўлган иморатлар, кабинет ва лабораторияларда жойлашган ўқув ишлари ва илмий мақсадларда фойдаланиладиган жиҳозлар, экспонатлар, нусхалар, амалдаги ва амал қилмаётган моделлар, макетлар ва бошқа кўргазмали қўлланмалар, маҳсулдор қора моллар, қўтослар, ҳайвонот олами экспонатлари (ҳайвонот боғи ва шунга ўхшаш ташкилотларда), фойдаланиш мумкин бўлган ёшга етмаган кўп йиллик кўчатлар, кутубхона фондлари, фильмлар фонди, саҳнага қўйиш ускуналари, бадиий ва музей буюмлари, қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилмаган капитал қурилиш объектлари ёки унинг қисмлари ҳамда тугалланмаган қурилишлар.

5.Бино ва асосий воситалар объекти бўйича эскириш ҳисоблаш мазкур объект асосий воситалар таркибига қабул қилинган ойдан кейинги ойнинг биринчи санасидан бошланади ҳамда мазкур объектнинг дастлабки (тикланиш) қиймати доирасида ёхуд бу объектни балансдан ҳисобдан чиқарилгунча амалга оширилади.

6.Ҳисобот йили мобайнида асосий восита объектлари бўйича эскириш ҳар ойда йиллик эскириш суммасининг 1/12 миқдорида ҳисобланади.

Олдинги таҳрирга қаранг.

7.Мавсумий тусга эга бюджет ташкилотларида фойдаланилаётган асосий воситалар бўйича эскириш суммаси 118-бандда белгиланган тартибда аниқланади.

8.Асосий восита объектлари бўйича эскириш ҳисоблаш асосий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) қиймати тўлиқ қопланган ёхуд бу объект балансдан ҳисобдан чиқарилган ойдан кейинги ойнинг биринчи санасидан бошлаб тўхтатилади.

Асосий воситалар объектининг самарали фойдаланиш муддати мобайнида эскириш ҳисобланиши тўхтатилмайди, объектларда амалга оширилган қўшимча қуриш, қўшимча асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, реконструкция, модернизация, техник қайта жиҳозлаш ишлари олиб борилиши туфайли тўлиқ тўхтатилган ҳоллар бундан мустасно.

9.Асосий восита объектлари бўйича эскириш ҳисоблаш ҳисобот даврида амалга оширилади ва бухгалтерия ҳисобида тегишли ҳисобот даврида акс эттирилади.

Эскириш ҳисоблаш асосий воситалар объектлари қийматининг 100 фоизидан ошиб кетиши мумкин эмас.

10.Ҳисобот йили мобайнида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларда асосий воситаларнинг қайта баҳоланиши, кирим қилиниши ва ҳисобдан чиқарилиши (эскирганлиги туфайли тугатилиши муносабати билан уларнинг ҳисобдан чиқарилиши натижасида ҳам) ҳисобига эскиришнинг умумий суммаси ўзгариши мумкин.

11.Ҳар ойда ҳисобланган эскириш суммаси тегишли инвентар карточкалар (китоблар)да асосий воситалар объектлари бўйича ҳисоби ёзиб борилмайди. Агар асосий воситалар тугатилаётганда ёки бошқа ташкилотга берилаётганда, шунингдек объектларни эскиришининг йиллик меъёри белгиланган тартибда ўзгартирилаётган бўлса, асосий восита объектларининг бутун фойдаланиш муддати мобайнида ҳисобланган тўлиқ эскириш суммаси алоҳида инвентар объектлари бўйича аниқланади.

12.Аввал фойдаланишда бўлган асосий воситалар бир ташкилотдан бошқасига берилаётганда, шунингдек тугатилиши сабабли ҳисобдан чиқарилаётганда объектларнинг дастлабки (тикланиш) қиймати ва мазкур Йўриқномага мувофиқ ўрнатилган тартибда ҳисобланган эскириш суммаси кўрсатилган ҳолда тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилади.

Бошқа ташкилотлардан беғараз олинган ва аввал фойдаланишда бўлган асосий воситалар-инвентар объектлар келиб тушганда, қабул қилиб олувчи томон бухгалтерия ҳисобида уларнинг дастлабки (тикланиш) қийматидан эскиришини айирмаган ҳолда 221 “Бино ва асосий воситалар” счётининг тегишли субсчётлари дебетида ва уларнинг дастлабки (тикланиш) қийматидан эскиришини айирган ҳолда 902100 “Беғараз (бепул) олинган ёки берилган бино, иншоот ваасосий воситалар” субсчёти кредити ҳамда берувчи ташкилотларнинг ҳужжатларига мувофиқ мазкур объект эскириш суммасига 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари кредити бўйича акс эттирилади.

Бошқа ташкилотлардан келиб тушган аввал фойдаланишда бўлган объектлар бўйича эскириш суммаси тегишли инвентар карточкалар (китоблар)га ёзилади.

13.Келгусида фойдаланишга яроқли бўлган алоҳида объектлар қийматининг 100 фоиз миқдорида эскириш ҳисобланиши, уларнинг тўлиқ эскириш ҳисобланганлиги сабабли ҳисобдан чиқариш учун асос бўлиб хизмат қилмайди.

14.Ташкилотлар асосий воситаларига эскириш ҳисоблаш меъёрлари қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

15.222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счёти ҳисобда қуйидаги субсчётларга бўлинган ҳолда акс эттирилади:

а) 222100 “Биноларнинг эскириши”:

222110 “Тураржой биноларини эскириши”;

222120 “Нотурар жой биноларини эскириши”;

222 130 “Иншоотларни эскириши”;

б) 222200 “Машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши”:

222210 “Машина ва жиҳозларни эскириши”;

222220 “Ўлчов асбобларини эскириши”

222230 “Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларни эскириши”;

222240 “Лаборатория жиҳозлари эскириши”;

222250 “Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши”;

222260 “Медицина жиҳозлари эскириши”;

222270 “Асбоб-ускуналар эскириши”;

222 280 “Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши”;

222290 “Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши”;

в) 222300 “Транспорт воситаларини эскириши”:

222310 “Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши”;

222320 “Ҳаво транспорт воситаларини эскириши”;

222330 “От-араваларни эскириши”;

222340 “Ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши”;

222350 “Спорт транспорти воситаларини эскириши”;

г) 222900 “Бошқа турдаги асосий воситаларни эскириши”:

222910 “Кўп йиллик дарахтлар ва экинларни эскириши”;

222910 “Хусусий кўп йиллик дарахтлар ва экинларни эскириши”;

222 920 “Музей қимматликларини эскириши”;

222 930 “Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши”;

222940 “Саҳна воситаларини эскириши”;

222950 “Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши”;

222 960 “Иш ҳайвонларини эскириши”;

222 970 “Маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши”;

222 980 “Бошқа инвентарларни эскириши”;

222 990 “Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши.

Мазкур субсчётларнинг кредит томонида асосий воситаларга эскириш ҳисобланиши, дебет томонида эса, ҳисобланган эскириш суммасининг ҳисобдан чиқарилиши акс эттирилади. Ҳар ойда ҳисобланган эскириш суммасига асосий воситанинг кирим қилиш манбасидан ҳамда операциянинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларнинг дебети бўйича ва 222 “Бино ва асосий воситаларнинг эскириши” счётининг тегишли субсчётлари кредити бўйича алоҳида мемориал ордерларда тузилади.

6- §. “Асосий воситаларга қўйилмалар счёти

16.223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” счёти қуйидаги субсчётларга бўлинган ҳолда ҳисобга олинади:

а) 223 100 “Биноларга қўйилмалар”:

223 110 “Тураржой биноларига қўйилмалар”;

223 120 “Нотурар жой биноларига қўйилмаларлар”;

223 130 “Иншоотларга қўйилмалар”;

б) 223 200 “Машиналар, жиҳозлар ва техникаларга қўйилмалар”:

223 210 “Машина ва жиҳозларга капитал қўйилмалар”;

223 220 “Ўлчов асбобларига капитал қўйилмалар”;

223 230 “Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга капитал қўйилмалар”;

223 240 “Лаборатория жиҳозларига капитал қўйилмалар”;

223 250 “Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга капитал қўйилмалар”;

223 260 “Медицина жиҳозларига капитал қўйилмалар”;

223 270 “Асбоб-ускуналарга капитал қўйилмалар”;

223 280 “Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига капитал қўйилмалар”;

223 290 “Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга капитал қўйилмалар”;

в) 223 300 “Транспорт воситаларига қўйилмалар”:

223 310 “Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига капитал қўйилмалар”;

223 320 “Ҳаво транспорт воситаларига капитал қўйилмалар”;

223 330 “От-араваларга капитал қўйилмалар”;

223 340 “Ишлаб чиқариш транспорт воситаларига капитал қўйилмалар”;

223 350 “Спорт транспорти воситаларига капитал қўйилмалар”;

г) 223 400 “Кутубхона фондига капитал қўйилмалар”:

223 410 “Дарсликлар фондига капитал қўйилмалар”;

223 420 “Бадиий китоблар фондига капитал қўйилмалар”;

223 490 “Бошқа турдаги кутубхона фондига капитал қўйилмалар”;

д) 223 900 “Бошқа турдаги асосий воситаларга капитал қўйилмалар”:

223 910 “Кўп йиллик дарахтлар ва экинларга капитал қўйилмалар”;

223 920 “Музей қимматликларига капитал қўйилмалар”;

223 930 “Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига капитал қўйилмалар”;

223 940 “Саҳна воситаларига капитал қўйилмалар”;

223 950 Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга капитал қўйилмалар”;

223 960 “Иш ҳайвонларига капитал қўйилмалар”;

223 970 “Маҳсулдор ва зотдор молларга капитал қўйилмалар”;

223 980 “Бошқа инвентарларга капитал қўйилмалар”;

223 990 “Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга капитал қўйилмалар”.

17.223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётида қурилаётган (таъмирланаётган) объектларда ўрнатиш учун мўлжалланган ва монтажни талаб қилувчи технологик, энергетик ва ишлаб чиқариш асбоб-ускуналарнинг (шунингдек, лаборатория, тажриба мосламалари ва устахоналар учун мўлжалланган асбоб ускуналар) ҳисобга олинади.

Монтажни талаб қилувчи асбоб-ускуналарга уларнинг қисмлари йиғилганидан сўнг ва фундаментга ёки таянчга, полга, қаватлар ўртасидаги устунларга ва бошқа бино ва иншоотларнинг конструкцияларига мустаҳкамлангандан сўнг ишга тушириладиган кўтарма асбоб-ускуналар шунингдек, шу каби асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари киради. Бундай асбоб-ускуналар таркибига шунингдек, назорат-ўлчов аппаратлари ёки ўрнатиладиган асбоб-ускуна таркибида йиғиш-ўрнатиш учун мўлжалланган бошқа асбоблар киради.

18.Ушбу субсчётда монтажни талаб қилмайдиган асбоб-ускуналар: транспорт воситалари, мустақил турувчи станоклар, қурилиш механизмлари, қишлоқ хўжалиги машиналари, ишлаб чиқариш воситалари, инвентарлар, ўлчов асбоблари ва бошқалар ҳисобга олинмайди. Монтажни талаб қилмайдиган асбоб-ускуналарни тегишлича асосий воситалар таркибида акс эттирилади.

19.Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар ташкилотга ушбу қийматликларни етказиб бериш ва тайёрлаш харажатлари ҳамда харид қилиш (тайёрлаш) баҳолари қийматидан ташкил топадиган ҳақиқий харид қилиш таннархи бўйича ҳисобга олинади.

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг сотиб олиниши ҳисобда 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг дебетида ва 341 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан кредиторликлари” ёки 342 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан кредиторликлари” счётининг тегишли субсчётлари кредитида акс эттирилади. Беғараз олинган ўрнатиладиган асбоб-ускуналар эса, 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг дебетида ва 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

20.Ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг инвентаризацияси қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг кирим қилиниши 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг дебетида ва 903 000 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

Инвентаризация натижасида аниқланган камомаднинг аниқ айбдори топилмаган ёки моддий-жавобгар шахслардан ундириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, кам чиққан ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг ҳисобдан чиқарилишидан кўрилган зарар ташкилот ҳисобига олиб борилади ва бухгалтерия ҳисобида ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг қийматини ҳисобдан чиқарилиши 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг кредитига ва ушбу ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларининг дебетига ёзиш йўли билан акс эттирилади.

21.Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ва агарда ўрнатиладиган асбоб-ускуналар бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинган бўлса ёки харид қилинган манбасини аниқлашнинг имкони бўлмаса, айбдор шахсдан ундириладиган сумма қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли бюджет даромадига ўтказиб берилади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг қийматини ҳисобдан чиқарилиши 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётининг кредитида ва ушбу ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларининг дебетида;

айбдор шахсдан ундириладиган сумманинг бюджет даромадларига ҳисобланиши 151 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида ва 341 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчётининг кредитида;

айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва 151 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида субсчётининг кредитида;

маблағларни бюджет даромадига ўтказиб берилиши 341 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчётининг дебетида ва пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитида акс эттирилади.

22.Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ҳолда (агарда ўрнатиладиган асбоб-ускуналар бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан харид қилинган бўлса), айбдор шахсдан ундириладиган сумма ташкилотнинг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига кирим қилинади ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг қийматини ҳисобдан чиқарилиши 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг кредитида ва 151 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310
“Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида акс эттирилади. Агарда, мазкур ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг қиймати ва моддий жавобгар шахс ҳисобига олиб борилган сумма ўртасида фарқ мавжуд бўлса, ушбу фарқ сумма 151 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг дебетида (ёки кредитида) ва 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётининг кредитида (ёки ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларининг дебетида) акс эттирилади;

айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетида ва 151 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” ёки 152 310 “Камомадларга доир дебиторликлар” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

23.Агарда ўрнатиладиган асбоб-ускуналар бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига сотиб олинган бўлса, айбдор шахсдан ундириладиган сумма ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қийматидаги бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг улушига мос равишда тақсимланиб, маблағнинг тегишли қисми бюджет даромадига ўтказиб берилади, қолган қисми ташкилотнинг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига кирим қилинади ва тўлиғича ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга сарфланади.

Агарда аниқланган камомад ўрнига моддий жавобгар шахснинг ташкилот ихтиёрига берган ўрнатиладиган асбоб-ускуналарининг қиймати камомад чиққан ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қийматига тенг ёки кам бўлса, ушбу ўрнатиладиган асбоб-ускуналар белгиланган тартибда бозор қийматида кирим қилинади, етишмайдиган қисми эса, моддий жавобгар шахс томонидан пул маблағларини киритиш билан қопланади ва бухгалтерия ҳисобида мазкур Йўриқномада белгиланган тартибда акс эттирилади.


1.Ўрнатиладиган асбоб-ускуналарни қайта баҳолаш қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналарни қайта баҳолаш — уларнинг тиклаш қийматини ҳозирги бозор нархлари даражасига мослаш мақсадида уларни вақти-вақти билан аниқлаштиришдир. Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қайта баҳолаш натижасида ҳисоб ва ҳисоботда жорий қиймат бўйича акс эттирилади.

2.Қайта баҳолаш натижасида ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қийматининг ошиши 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг дебетида ва молиявий натижаларнинг ошиши мазкур ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда, якуний молиявий натижаларни ҳисобга олувчи 909 000 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

Қайта баҳолаш натижасида ўрнатиладиган асбоб-ускуналар қийматининг камайиши 223 273 “Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар” субсчётнинг кредитида ва молиявий натижаларнинг камайиши мазкур ўрнатиладиган асбоб-ускуналарнинг сотиб олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда, якуний молиявий натижаларни ҳисобга олувчи 909 000 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш” субсчётининг дебетида акс эттирилади.

3.223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчётида (қурилиш пудрат ёки хўжалик усулида амалга оширилишдан қатъи назар) капитал қурилиш сметалари, смета-лойиҳа ҳисоб-китобларида ва титул рўйхатларида келтирилган бино ва иншоотларни барпо этиш, ускуналар, асбоблар, инвентарлар ва бошқа жиҳозларни сотиб олиш бўйича харажатлар ҳисобга олинади.

Агар қурилиш хўжалик усулида олиб борилаётган бўлса, қилинган харажат суммаларига . 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчёт дебетланади ва пул маблағлари, ҳисоб-китоблар, қурилиш материаллари ва ўрнатиладиган жиҳозлар, мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан олиб бориладиган ҳисоб-китобларнинг тегишли субсчётлари кредитланади.

Агар қурилиш пудрат усулида олиб борилаётган бўлса, у ҳолда пудратчилар томонидан қурилиш ишлари бажарилгандан сўнг тўлов учун тақдим қилинган ҳисобварақлар (счётлар) суммасига 071 . 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчёт дебетланади ва 341 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан кредиторликлари” ёки 342 100 “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан кредиторликлари” субсчёти кредитланади.

Битказилган ва фойдаланишга топширилган қурилиш объектлари далолатномалар асосида 221 111 “Хусусий тураржой бинолари” ёки 221 121 “Хусусий нотураржой бинолари” субсчёти дебетига ва 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчётининг кредитига ёзилади.

Битказилмаган ҳамда битказилиб, лекин фойдаланишга топширилмаган (тегишли қабул қилиш далолатномалари билан расмийлаштирилмаган) қурилиш объектлари ва реконструкциялар бўйича харажатлар 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчёт бўйича кейинги йил балансига ўтказилади.

Тугалланмаган қурилиш объектларининг сотилиши (чет элда жойлашганларидан ташқари) 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчётининг кредитида ва ушбу объектни қурилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларининг дебетида акс эттирилади.

4.Қайта баҳолаш натижасида тугалланмаган қурилишлар қийматининг ошиши 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчётининг дебетида ва молиявий натижаларнинг ошиши мазкур тугалланмаган қурилишларнинг қурилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, якуний молиявий натижаларни ҳисобга олувчи 909 000 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш” субсчётининг кредитида акс эттирилади.

Қайта баҳолаш натижасида тугалланмаган қурилишлар қийматининг камайиши эса, 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчётининг субсчётининг кредитида ва молиявий натижаларнинг камайиши мазкур тугалланмаган қурилишларнинг қурилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, якуний молиявий натижаларни ҳисобга олувчи 909 000 “Бино, иншоот ва асосий воситаларни қайта баҳолаш” субсчёти дебетида акс эттирилади.

5.Хўжалик усулида амалга оширилаётган қурилишга 223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчёт бўйича қилинган харажатларнинг аналитик ҳисоби харажат элементлари (иш ҳақи, материаллар, бошқа бевосита сарфлар ва устама харажатлар)га бўлинган ҳолда ҳар бир объект бўйича алоҳида юритилади.

Пудрат усулида амалга оширилаётган қурилишга қилинаётган харажатларнинг ҳисоби фақат объектлар бўйича (элементларга бўлинмаган ҳолда) юритилади.

223 113 “Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари” ёки 223 123 “Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари” субсчёт бўйича аналитик ҳисоб қурилиш ишлари хўжалик ёки пудрат усулида олиб борилишидан қатъи назар, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг сарфи бўйича алоҳида ҳолда олиб борилади.

205. 223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” счётининг 223 **1 турдаги субсчётларида бино ва асосий воситаларни харид қилиш ёки қабул қилиб олиш қиймати, 223 **2 турдаги субсчётларида бино ва асосий воситаларни молиявий ижара шартномаси бўйича олиш харажатлар, 223 **9 турдаги субсчётларида ўрнатиш, ишга тушириш ва йиғиш билан боғлиқ барча харажатлар ҳамда бошқа етказиб бериш билан боғлиқ харажатлар ҳисобга олинади. Асосий воситаларнинг дастлабки қиймати бўйича (сотиб олиш ва бошқа қўшимча харажатларни ҳисобга олган ҳолда) кирим қилиниши 221 “Бино ва асосий воситалар” счётнинг тегишли субсчётлари дебетида
ва 223 “Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар” счётининг тегишли субсчётининг кредитида акс эттирилади.

6.100. 230 “Ноишлаб чиқариш активлари” счётининг тегишли субсчётлари қуйидаги таркибий счётларни ўзида қамраб олади:

230 100 “Хусусий ер”;

230 200 “Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ер”;

230 300 “Хусусий ерни ободонлаштириш”;

230 400 “Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ерларни ободонлаштириш”;

7.230 “Ноишлаб чиқариш активлари” счётининг тегишли субсчётлари хусусий ва молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ернинг қийматини ҳамда ноинвентар тусдаги харажатларга кирувчи (иншоотлар қурилиши билан боғлиқ бўлмаган) хусусий ёки молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ерни яхшилашга доир капитал қўйилмалар, капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга ошириладиган, қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун ернинг устки қисмини яхшилашга доир маданий-техникавий тадбирлар (ер участкаларини режалаштириш, майдонларни ҳайдовга тайёрлаш учун кундаков қилиш, далаларни тошлар ва харсанглардан тозалаш, сув ҳавзаларини тозалаш ва бошқалар)га оид капитал харажатлар акс эттирилади.

Ерни ободонлаштириш харажатларининг амалга оширилиши 230 300 “Хусусий ерни ободонлаштириш” ёки 230 400 “Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ерларни ободонлаштириш” субсчётининг дебетида ва 340 “Бюджет ташкилотларнинг кредиторликлари” счётининг тегишли субсчётлари кредитида акс эттирилади.

Ҳар йили ҳисобот йилининг охирида ерни орбодонлаштириш харажатларининг 10 фоизи миқдоридаги сумма ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебетига ҳисобдан чиқарилади. Бунда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи (ушбу харажатларни амалга ошириш манбасидан келиб чиққан ҳолда) 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётларининг дебетида ва 230 300 “Хусусий ерни ободонлаштириш” ёки 230 400 “Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ерларни ободонлаштириш”субсчётининг кредитида акс эттирилади.


4-боб. Молиявий натижаларни ҳисобга олувчи счётлар

1-§. Реализация ва харажатлар

1.Ташкилотларнинг маҳсулотлар (ишлар, хизматлар)ни реализация қилиш бўйича, шунингдек мазкур маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва реализация қилиш жараёнида амалга ошириладиган давр харажатлари ва тақсимланадиган харажатлар тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги счётларда акс эттирилади:

911 “Моддий қийматликларнинг реализацияси;

912 “Бошқа харажатлар”.

911 “Моддий қийматликларнинг реализацияси” счёти

2.911 “Моддий қийматликларнинг реализацияси” счётида тайёр маҳсулотлар (ишлар, хизматлар), жумладан, ишлаб чиқариш (ўқув) устахоналарининг, ёрдамчи қишлоқ хўжалик ва ўқув-тажриба хўжаликларининг тайёр маҳсулотларини, шунингдек, тайёр босма маҳсулотларини ҳамда ташкилотнинг асосий воситалари ва бошқа активларининг реализация қилиниши ҳисобга олинади.

3.. 911 “Моддий қийматликларнинг реализацияси счёти қуйидаги субсчётларга бўлинади:

911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси”;

911 200 “Асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси”.

4.911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётида тайёр маҳсулотлар (ишлар, хизматлар), жумладан, ишлаб чиқариш (ўқув) устахоналарининг, ёрдамчи қишлоқ хўжалик ва ўқув-тажриба хўжаликларининг тайёр маҳсулотларини, шунингдек, тайёр босма маҳсулотларини ва бошқа маҳсулотлар (иш, хизматлар) реализацияси ҳисобга олинади.

5.911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётинингкредитига маҳсулотлар (иш, хизматлар)нинг реализация қилинган суммалари ёзилади (ўзаро тузилган шартнома бўйича), бунда, 150 счётнинг тегишли субсчётлари дебетланади. Субсчёт дебетига эса, реализация қилинган маҳсулотларнинг ҳақиқий таннархи ёзилади, бунда 161 300 “Тайёр маҳсулот” субсчёт кредитланади. Агарда, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар реализация қилинаётган бўлса, уларнинг ҳақиқий таннархи 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётнинг дебетида ва 162 100 “Моддий захираларга харажатлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

Реализация натижалари (фойда ёки зарар) 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчётига ўтказилади. Бунда, фойда суммасига 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчёти дебетланади ва 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчёти кредитланади. Аксинча, зарар суммасига 520 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” счётининг тегишли субсчёти дебетланади ва 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчёт кредитланади. 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчёт бўйича қолдиқ қолмайди.

Аналитик ҳисоб реализация қилинган маҳсулотлар турлари бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

6.911 200 “Асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётида ташкилотнинг асосий воситалари ва бошқа активларининг реализацияси ҳисобга олинади. Ушбу активларни реализация қилиш ва реализация қилишдан тушган маблағларни тақсимлаш тартиби қонунчилик билан тартибга солинади.

911 200 “Асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси” субсчётнинг кредитига асосий воситалар ва бошқа активларнинг реализация қилинган суммалари ёзилади (ўзаро тузилган шартнома бўйича), бунда 150 счётнинг тегишли субсчётлари дебетланади. Шунингдек, ушбу субсчётнинг кредитида реализация қилинган асосий воситаларнинг ҳисобланган эскириш суммаларининг ҳисобдан чиқарилиши, бунда 222 счётларнинг тегишли субсчётлари дебетланади.

Ушбу субсчётнинг дебетига эса, реализация қилинган асосий воситалар ва бошқа активларнинг дастлабки (тикланиш) қиймати ёзилади, бунда мазкур активларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитланади. Шунингдек, ушбу субсчёт дебетига реализация қилинган асосий воситалар ва бошқа активларнинг реализация суммасидан тегишли бюджетлар даромадларига ҳисобланган суммалар ҳам акс эттирилади, бунда 341 210 ёки 342 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар” субсчёт кредитланади.

Аналитик ҳисоб реализация қилинган асосий воситалар ва бошқа активларнинг турлари бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

7.912 “Бошқа харажатлар” счёти қуйидаги субсчётларга бўлинади:

912 100 “Тақсимланадиган харажатлар”;

912 200 “Давр харажатлари”.

Бир неча калькуляция объектлари мавжуд бўлганда, ёки ташкилотнинг фаолияти бир нечта манбалардан молиялаштирилганда, шунингдек амалга оширилган харажатларни қайси маҳсулот (иш, хизмат)ларга тегишли эканлигини аниқлаш мураккаб бўлган ҳолларда ушбу харажатлар 912 100 “Тақсимланадиган харажатлар” субсчётида ҳисобга олинади. Устама харажатлар, аниқ шароитларга қараб айрим буюмлар, қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг тури ёки ишлаб чиқариш тармоқлари бўйича ишлаб чиқариш ишчиларининг, илмий ходимларнинг ва шу кабиларнинг иш ҳақларига мутаносиб равишда ёки сарфланган материаллар ёки бевосита харажатлар жамига қараб тақсимланади.

Бунда, устама харажатлар 912 100 “Тақсимланадиган харажатлар” субсчётнинг кредитига ва 162 100 “Моддий захираларга харажатлар” субсчётнинг (ёки бошқа тегишли субсчётларнинг) дебетига ёзиб ҳисобдан ўчирилади (ҳар бир маҳсулот, иш ёки хизматлар турлари бўйича).

8.912 200 “Давр харажатлари” субсчётида ишлаб чиқариш жараёни билан бевосита боғлиқ бўлмаган сотиш харажатлари, ишлаб чиқаришни бошқариш харажатлари ва бошқа харажатлар ҳисобга олинади.

Сотиш харажатлари сифатида маҳсулотни сотиш бўйича харажатлар, яъни маҳсулотни истеъмолчига етказиб бериш билан боғлиқ, транспорт воситаларига ортиш ва бошқа харажатлар акс эттирилади. Ишлаб чиқаришни бошқариш бўйича харажатлар ва бошқа харажатлар маъмурий харажатлар бўйича ҳисобга олинади.

Ишлаб чиқарилган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг таннархига киритилмайдиган давр харажатлари 912 200 “Давр харажатлари” субсчёти дебети ва сарф-харажатларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитида акс эттирилади.

Ҳисобот даврининг охирида 912 200 “Давр харажатлари” субсчёт 520 000 “Бюджет ташкилотларнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлари” субсчётнинг тегишлиси билан боғланган ҳолда ёпилади.

2-§. Бюджет ташкилотларининг жорий йилга якуний молиявий натижалари

9.Ушбу бўлимда ташкилотларнинг жорий йил мобайнида бюджетдан молиялаштирилган маблағлари, барча бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромадлари, шунингдек, ушбу маблағлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлари ҳамда молиявий натижалари акс эттирилади.

10.980 “Бюджет ташкилотларининг жорий йилга якуний молиявий натижалари” счёти қуйидаги субсчётларга бўлинади:

981 000 “Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа”;

982 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа”;

983 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа”;

984 000 “Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа”;

985 000 “Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа”

986 000 “Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар”

11.981 000 “Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчётида 503 000 “Бюджетдан молиялаштириш” ва 710 000 “Бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” субсчётлари ҳисобга олинади.

12.503 000 “Бюджетдан молиялаштириш” субсчётининг йил мобайнида бюджетдан молиялаштирилган маблағларнинг (амалга оширилган тўловларни) ҳамда 710 000 “Бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” субсчётида ташкилотни сақлаш ва бошқа тадбирлар учун бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар ҳисобдан чиқарилиши учун акс эттирилади.

13.503 000 “Бюджетдан молиялаштириш” субсчёти йил якунига дебетланади ҳамда 981 000 “Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчётида кредитида, 710 000 “Бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” субсчётининг кредитланади 981 000 “Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти дебетида акс эттирилади. 503 000 “Бюджетдан молиялаштириш” ва 710 000 “Бюджетининг маблағлари ҳисобидан ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” субсчётлари йил охирига маблағлар қолдиқ қолмайди.

14.982 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа” счёти қуйидаги субсчётларнинг йил якуни бўйича молиявий натижалари акс эттирилади:

а) 520 100 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар”:

520 110 “Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар”;

520 120 “Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар”;

520 130 “Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар”;

520 140 “Бюджет ташкилотлари томонидан ўқувчилар болалар мусиқа ва санъат мактаблари ҳамда мактабдан ташқари таълим муассасаларида таълим олганлиги учун ундириладиган тўловлар бўйича ҳисобланган даромадлар”;

б) 720 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар”;

15.982 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа” субсчётида тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича йил якуни бўйича молиявий натижалар акс эттириб борилади. Бунда 720 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчёти кредитланади, аксинча 982 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти дебетланади.

16.Йил мобайнида ҳисобланган ота-оналарнинг маблағларини ҳисобдан чиқарилиши учун эса, 520 100 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар” счётининг тегишли субсчётлари дебетланади, аксинча 982 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти кредитланади.

17.Ҳар йил молия йилининг охирида жорий йилга тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича молиявий натижалар 982 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа” субсчётига ҳисобдан чиқарилади, 720 000 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчёти ва 520 100 “Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар” счётининг тегишли субсчётларида йил охирида қолдиқ қолмайди.

18.Харажатларнинг аналитик ҳисоби ҳар бир харажат тури ва моддалари бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

1.983 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” счёти қуйидаги субсчётларнинг йил якуни бўйича молиявий натижалари акс эттирилади:

520 200 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар”;

730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар”.

19.983 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчётида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича йиллик молиявий натижалари акс эттирилади. Ушбу субсчётнинг дебетида йил охирида ҳисобдан чиқарилган мазкур маблағлар бўйича амалга оширилган ҳақиқий харажатлар акс эттирилади, бунда, 730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчёти кредитланади.

983 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчёт кредитида эса, йил мобайнида ҳисобланган таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича даромадларни ҳисобдан чиқарилиши акс эттирилади, бунда, 520 200 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар” субсчёти дебетланади.

Ҳар йил молия йилининг охирида жорий йилга тўлов-контракт маблағлари бўйича молиявий натижалар 983 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчётининг кредитига (дебетига) ҳисобдан чиқарилади ҳамда 520 200 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар” ва 730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётлари бўйича йил охирида қолдиқ қолмайди.

20.730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар ҳисобга олинади.

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар йил давомида 730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётнинг дебетида акс эттирилиб борилади, бунда, ҳисоб-китоблар ва бошқаларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитланади.

Йил охирида аввало, фойдаланилган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар суммасига тўғри келувчи ҳақиқий харажатлар суммаси (ушбу маблағлар ҳисобидан сотиб олинган моддий активларнинг сарфланиши (эскириши) ёки моддий активлар сотиб олиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадларига ишлатилиши муносабати билан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар) 730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётидан ҳисобдан чиқарилади. Бунда, 986 000 “Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар” субсчёти дебетланади ва 730 000 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчёти кредитланади.

21.Ўқитишнинг тўлов-контракт шакли бўйича маблағларнинг ҳисобланиши 152 360 “Талабалар билан бошқа дебиторликлар” субсчётининг дебетида ва 520 200 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга ҳисобланган даромадлар” субсчётнинг кредитида, маблағларнинг келиб тушиши 101 409 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар” субсчётнинг дебетида ва 152 360 “Талабалар билан бошқа дебиторликлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумларнинг аналитик ҳисоби талабаларнинг курслари (босқичлари), факультетлар (деканатлар, ўқиш йўналишлари), гуруҳлар, шунингдек талабалар (фамилияси, исми, отасининг исми) бўйича алоҳида ҳолда юритилади.

22.984 000 “Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчётига 520 31* “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси бўйича ҳисобланган даромадлари” ва 740 000 “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётларнинг якуний молиявий натижалари ҳисобга олинади. Бунда, 520 31* “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси бўйича ҳисобланган даромадлари” субсчёт дебетланади ва 984 000 “Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти кредитланади, 984 000 “Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти дебитланади ва 740 000 “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчёти кредитланади.

1.Йил охири якунида 520 31* “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси бўйича ҳисобланган даромадлари” ва 740 000 “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётлари бўйича бўйича қолдиқ қолмайди.

2.985 000 “Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа” субсчётига 520 4** “Бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари ҳисобланган даромадлари” счётининг субсчётлари ва 750 000 “Бошқа даромадлар бўйича ҳақиқий харажатлар” субсчётининг якуний молиявий натижалари ҳисобга олинади. Бунда 520 4** “Бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари ҳисобланган даромадлари” счётининг субсчётлари дебитланади ва 985 000 “Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти, 985 000 “Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа” субсчёти дебитланади ва 750 000 “Бошқа даромадлар бўйича ҳақиқий харажатлар” субсчёти кредитланади.

3.Ишлаб чиқарилган маҳсулот (бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар)нинг реализация қилинишидан харидор ва буюртмачилардан келиб тушадиган даромадларнинг айнан ўша маҳсулот (иш, хизмат)лар учун сарфланган жами харажатлардан (таннархидан) ошган қисми 911 100 “Маҳсулот (иш, хизмат)лар реализацияси” субсчётининг дебетида ва 520 310 “Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси бўйича ҳисобланган даромадлари” субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

4.903 000 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар” субсчётида ташкилотларда ўтказилган инвентаризация натижаларига кўра аниқланган ортиқча мол-мулкларнинг кирим қилиниши акс эттирилади. Ўтказилган инвентаризация натижаларига кўра аниқланган ортиқча мол-мулкларнинг кирим қилиниши 903 000 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар” субсчёт кредитида, мол-мулкларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг дебетида акс эттирилади. Йил охирида инвентаризация натижаларига кўра аниқланган ортиқча мол-мулклар қийматини молиявий натижаларга ҳисобдан чиқарилиши 903 000 “Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар” субсчётнинг дебетида ва 985 000 “Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа” субсчётнинг кредитида акс эттирилади.

5.“Якуний молиявий натижалар” счётида ташкилот фаолиятининг якуни бўйича молиявий натижалари акс эттирилади. Агарда, йил якунлари бўйича якуний молиявий натижаларини ҳисобга олувчи субсчётларда умумий ҳолда кредит қолдиғининг қолиши ташкилотнинг барча активларини (номолиявий активлари, молиявий активлари, дебиторлар) умумий суммаси ташкилот мажбуриятларининг умумий суммасидан ортиқ бўлганлигини, дебет қолдиғининг қолиши эса, ташкилотнинг умумий мажбуриятлари суммаси унинг барча активлари (номолиявий активлари, молиявий активлари, дебиторлар) умумий суммасидан ортиб кетганлигини билдиради.

6.986 000 “Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар” субсчётида фойдаланилган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар суммасига тўғри келувчи ҳақиқий харажатлар суммаси (ушбу маблағлар ҳисобидан сотиб олинган моддий активларнинг сарфланиши (эскириши) ёки моддий активлар сотиб олиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадларига ишлатилиши муносабати билан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар) акс эттирилади.

Ушбу субсчётнинг кредитида бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўлов турлари бўйича белгиланган имтиёз суммаси акс эттирилади, бунда, 151 210 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар”, 151 240 “Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар” ва 151 290 “Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар” субсчётларнинг тегишлиси дебетланади.

Ушбу маблағлар ҳисобидан сотиб олинган моддий активларнинг сарфланиши (эскириши) ёки моддий активлар сотиб олиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадларига ишлатилиши муносабати билан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар мос равишда 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётлари дебетида акс эттирилади.

Ҳисобот йилининг охирида мазкур субсчётларда акс эттирилган ҳақиқий харажатлар аввало, фойдаланилган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар суммасига тўғри келувчи қисми доирасида 986 000 “Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар” субсчётининг дебетига ҳисобдан чиқарилади, бунда, мос равишда 700 “Ҳисобланган ҳақиқий харажатлар” счётининг тегишли субсчётлари кредитланади.

5- боб. Балансдан ташқари счётлар

7.Балансдан ташқари счётларда ташкилотда вақтинчалик турган ва унга қарашли бўлмаган моддий қимматликлар (ижарага олинган асосий воситалар, жавобгарликда сақлаш учун ёки қайта ишлаш учун олинган моддий қимматликлар), шунингдек, қатъий ҳисобот бланкалари, дам олиш уйлари ҳамда санаторийлар учун йўлланмалар ва бошқалар ҳисобга олинади.

8.Балансдан ташқари счётларда ҳисоб оддий ҳисоб системасида юритилади. Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган барча товар-моддий қимматликлар, шунингдек, ижарага олинган асосий воситалар балансда ҳисобга олинадиган моддий қимматликлар учун белгиланган тартибда ва муддатда инвентаризация қилинади.

9.Ташкилотларга, зарур ҳолларда, бухгалтерия ҳисобининг тўғри юритилишини таъминлаш мақсадида, белгиланган тартибда қўшимча балансдан ташқари счётларни қўллашларига рухсат этилади.

10.Кўрсатиб ўтилганларни ҳисобга олиш учун ташкилотларда қуйидаги балансдан ташқари счётлар қўлланади:

01 “Ижарага олинган асосий воситалар”;

02 “Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар”;

04 “Қатъий ҳисобот бланклари”;

05 “Ишончсиз дебиторларнинг қарзларини харажатга чиқазилиши”;

06 “Марказлаштирилган таъминот бўйича тўланган моддий қимматликлар”;

07 “Ўқувчилар ва талабаларнинг қайтарилмаган моддий қимматликлар бўйича қарзлари”;

08 “Кўчма спорт совринлари ва кубоклари”;

09 “Тўланмаган йўлланмалар”;

10 “Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари”;

11 “Ҳарбий техникаларнинг ўқув предметлари”;

12 “Эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг эҳтиёт қисмлари”.

11.01 “Ижарага олинган асосий воситалар” счётида бошқа ташкилотлардан шартнома бўйича ижарага олинган асосий воситалар шартномада назарда тутилган қийматда ҳисобга олинади. Ижарага олинган асосий воситаларнинг аналитик ҳисоби ижарага берувчилар ва асосий воситаларнинг объектларини ижарага олувчиларда ижарага берувчиларнинг инвентар рақамлари билан 296-сон шакл дафтарида юритилади.

12.02 “Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар” счётида ташкилот томонидан жавобгарликда сақлаш учун қабул қилинган мол ва моддий қимматликлар ҳисобга олинади. Уларга шартнома бўйича бажариладиган илмий-тадқиқот ва конструкторлик ишларини бажариш учун олинган махсус жиҳозлар ҳам киради. Жавобгарликда сақлаш учун олинган мол ва моддий қимматликларнинг аналитик ҳисоби ташкилотлар, бу моддий қимматликларнинг эгалари, турлари, навлари ва сақланадиган жойлари бўйича шартномада кўрсатилган ёки харид қилинган нархларда юритилади.

Бу счётда, шунингдек, қайта ишлаш учун олинган хом ашё ва материаллар шартномаларда кўзда тутилган нархларда ҳисобга олинади. Аналитик ҳисоб буюртмачилар, материалларнинг турлари ва турадиган жойлари бўйича 296-сон шакл дафтарида олиб борилади.

13.04 “Қатъий ҳисобот бланклари” счётида сақланаётган ва ҳисобот бериш шарти билан бериладиган қатъий ҳисобот бланкалари (квитанция дафтарчалари, аттестатлар, дипломлар, гувоҳнома бланкалари ва ҳ. к.лар.) вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар томонидан тасдиқланган рўйхат бўйича ҳисобга олинади.

14.05 “Ишончсиз дебиторларнинг қарзларини харажатга чиқазилиши” счётида тўлашга қодир бўлмаган дебиторларнинг қарзи қарздорларнинг мулкий ҳолати ўзгарган тақдирда ундириш имконини кузатиш учун қонунчиликда белгиланган муддат давомида ҳисобга олиб борилади. Ушбу қарзни узиш учун олинган суммалар бу счётдан ўчирилади ва бюджет маблағлари ҳисобидан юзага келган ундирилган дебиторлик қарзлар тегишли бюджет даромадига, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига юзага келган ундирилган дебиторлик қарзлар суммаси эса, ташкилотнинг даромадига олинади.

15.06 “Марказлаштирилган таъминот бўйича тўланган моддий қимматликлар” счётида юқори ташкилот томонидан республика ёки маҳаллий бюджетдан тўланган ва ўз қарамоғидаги ташкилотларга жўнатилган мол-мулк ва моддий қимматликлар ҳисобга олинади. Юқори ташкилот мол-мулк қабул қилиб олувчи ташкилотдан кўрсатилган қимматликлар унинг ҳисобида акс эттирилганлиги тўғрисидаги хабарномани олгандан кейин улар ҳисобдан ўчирилади.

16.07 “Ўқувчилар ва талабаларнинг қайтарилмаган моддий қимматликлар бўйича қарзлари” счётида ўқувчилар ва талабалар томонидан қайтарилмаган уст-бош, ич кийимлар, асбоб-ускуналар ва бошқа моддий қимматликлар юзасидан қарзи ҳисобга олинади. Таълим муассасасидан чиқарилган ўқувчилар ва талабалар ҳисобида турган моддий қимматликларни таълим муассасаси балансидан ўчириш уларнинг ўқув юртидан чиқарилганлиги ҳақидаги буйруққа асосан амалга оширилади.

17.08 “Кўчма спорт совринлари ва кубоклари” счётида ташкилотлар турли ташкилотлар томонидан таъсис этилган ва улардан ғолиб командаларни мукофотлаш учун олинадиган кўчма совринларни, байроқларни, кубокларни ҳисобга оладилар. Совринлар, байроқлар, кубоклар ушбу ташкилотда бўлган давр мобайнида ҳисобга олинади.

18.09 “Тўланмаган йўлланмалар” счётида жамоат, касаба уюшма ва бошқа ташкилотлардан текинга олинган йўлланмалар ҳисобга олинади. Йўлланмалар кассада пул ҳужжатлари билан тенг шароитда сақланиши керак.

19.10 “Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари” счёти фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозларининг мавжудлиги ва ҳаракати тўғрисидаги ахборотларни умумлаштириш учун мўлжалланган.

Инвентар ва хўжалик жиҳозларини фойдаланишга бериш вақтида уларнинг қиймати тўлиқ ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг дебетига олиб борилади ва бир вақтнинг ўзида 10 “Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари” счётида акс эттирилади. Инвентар ва хўжалик жиҳозлари кейинчалик фойдаланиш (ишлатиш)га яроқсиз ҳолга келганда уларнинг қиймати
10 “Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари” счётидан тегишли тартибда расмийлаштирилган ҳисобдан чиқариш далолатномаси асосида ҳисобдан чиқарилади.

20.11 “Ҳарбий техникаларнинг ўқув предметлари” счётида тирларда, спорт отишмаларида, таълим муассасаларининг ҳарбий фан ва бошқа хоналаридаги барча турдаги жиҳоз ва предметлар ҳисобга олинади.

21.12 “Эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг эҳтиёт қисмлари” счётида эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг моторлари, аккумуляторлари, шиналари ва бошқа эҳтиёт қисмларининг ҳисоби
296-сон шаклдаги дафтарда олувчиларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими, олган санаси ва бошқа зарурий реквизитларни кўрсатган ҳолда юритилади.Menga yoqdi Menga yoqmadi
Yoqdi: 2
Yoqmadi: 0

Umumiy izohlar va ularga berilgan javoblar

2018-06-18 23:11:42

Xojamberdiyev Elmurod Isakjonovich

2018-06-27 16:00:07

Qabul qilindi
Menga yoqdi Menga yoqmadi
Yoqdi: 0
Yoqmadi: 0
Loyiha So`nggi tahrir

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ БУЙРУҒИ

Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”ни тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ ва бюджет ҳисобини давлат секторида молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари билан мувофиқлаштириш мақсадида буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур буйруқ 2019 йил 1 январдан кучга киради.

Вазир

Д. Кучкаров

Тошкент ш.,
2018 йил “___”____________,
___ – сонЎзбекистон Республикасимолия вазирининг 2018 йил “___” ________ даги
____ - сон буйруғига

ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти

Мазкур Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти
(3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси” (бундан буён матнда Стандарт деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонунига мувофиқ бюджет ҳисобини норматив тартибга солиш тизимининг элементи ҳисобланади. Мазкур Стандарт бюджет ҳисобининг бошқа стандартлари билан биргаликда қўлланилади.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органларида Ўзбекистон Республикасининг
бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси ҳамда бюджет ташкилотларида молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби мазкур Стандартнинг
1-иловасида келтирилган ягона счётлар режасига мувофиқ ташкил этилади.

Ягона счётлар режаси молиявий ҳисобот элементларига мувофиқ гуруҳлаштирилган активлар, мажбуриятлар, даромадлар, харажатлар, капитал
ва молиявий натижани ўзида акс эттирувчи счётлардан иборат.

2. Ягона счётлар режаси даромадларни турлари бўйича ҳисоблаш, тушумини юритиш, харажатларни эса моддалари бўйича ҳисоблаш, амалга ошириш ҳамда даромадлар ва харажатлар бўйича бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларини амалга оширишда маълумотларни тўлиқ акс эттириш мақсадида даромадларнинг турлари ва харажатларнинг иқтисодий таснифи (қўшимча аналитик счётлар) билан қуйидаги кўринишда юритилади:

Счётлар режаси

Даромадларнинг турлари ёки харажатларнинг моддалари

Синтетик счёт

Аналитик счёт

ХХХ

ХХХ

ХХ ХХ ХХХ

3. Мазкур Стандарт талабларига асосан:

Молия органлари ва ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлари Ўзбекистон Республикасининг
бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижросида ягона счётлар режасини қўллаш тартиби (мазкур Стандартга 2-илова)га мувофиқ;

Бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисобида ягона счётлар режасини қўллаш тартиби (мазкур Стандартга 3-илова)га мувофиқ амалга оширади.

4. Ушбу Стандартда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланади:

бухгалтерия счёти – Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари ижросининг ҳамда бюджет ташкилотлари иқтисодий ресурсларининг ҳолати
ва ҳаракати ҳақидаги бухгалтерия ахборотларини қайд этиш ва сақлаш услуби
ва уларга бўлган талаблар;

доимий счётлар - бу ҳисобот даври охирига сальдога эга бўлиб, бухгалтерия балансида акс эттириладиган активлар, мажбуриятлар, сармоялар счётларидир. Доимий счётлар актив, пассив, контр-актив ва контр-пассивларга бўлинади;

актив счёт (А) - бу активларни акс эттиришга мўлжалланган счёт бўлиб, унда иқтисодий ресурсларнинг қолдиғи ва кўпайиши счётнинг дебетида, камайиши эса кредит бўйича акс эттирилади;

пассив счёт (П) - бу мажбурият ва сармояни акс эттиришга мўлжалланган счёт бўлиб, унда мажбурият ва сармоянинг қолдиғи ва кўпайиши счётнинг кредити бўйича, камайиши эса дебет бўйича акс эттирилади;

контр-актив счёт (КА) - бу у билан боғлиқ бўлган актив счётнинг сальдосидан чегириладиган молиявий ҳисоботда активнинг соф қийматини акс эттирувчи счётдир;

контр-пассив счёт (КП) - бу у билан боғлиқ бўлган пассив счётнинг сальдосидан чегириладиган молиявий ҳисоботда мажбурият ёки сармоянинг соф қийматини акс эттирувчи счётдир;

транзит счётлар (Т) - бу ҳисобот даврида фойдаланиладиган, лекин ёпиладиган Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттириладиган
ҳисобот даври охирига қолдиққа эга бўлмайдиган даромадлар ва харажатларнинг вақтинчалик счётларидир;

балансдан ташқари счётлар (З) - бу корхонага қарашли бўлмаган, лекин вақтинчалик тасарруфида бўлган, активларнинг мавжудлиги ва ҳаракати, шартли ҳуқуқлар ва мажбуриятлар ҳақидаги ахборотни умумлаштиришга мўлжалланган счётлар. Бу счётлар бошқа счётлар билан ўзаро боғланмайди ва корхонанинг ҳисоботида акс эттирилмайди;

актив ҳисобварақ – актив маблағларни ифодалайди. Активларнинг қолдиғи ва ортиши унинг дебетида уларнинг камайиши эса унинг кредитида акс эттирилади;

пассив ҳисобварақ - маблағлар манбаи ва мажбуриятларни ифодалайди. Маблағлар манбаи ва мажбуриятларнинг қолдиғи ҳамда ортиши унинг кредитида, уларнинг камайиши эса ҳисобварақнинг дебетида акс эттирилади;

электрон тўлов маркази – ягона ғазна ҳисобварағига кирим қилинган маблағларни Давлат молиясини бошқаришни ахборот тизимига қабул қилиш, уларни меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан тегишли ғазна ҳисобварақларига тақсимлаш, қайтариш, даромадларни бир даромад туридан бошқа даромад турига ўтказиш ҳамда шахсий ғазна ҳисобварақлари орқали ягона ғазна ҳисобварағидан харажатларни амалга оширишда тегишли дастурий функцияларни амалга оширувчи модул;

ҳисобланган даромадлар - Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси, бошқа мажбурий тўловларни ундириш вазифасини амалга оширувчи давлат органлари (ташкилотлар) ҳамда бюджет ташкилотлари (бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича) томонидан молия органларига даромадлар таснифи кодлари бўйича тақдим этилган тегишли бюджетлар ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига ўтказиб берилиши ҳисобга олинган даромадлар тўғрисидаги маълумотлар;

ҳисобланган харажатлар - бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар томонидан давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳисобидан олинган молиявий мажбуриятлар;

даромадлар бўйича мажбуриятлар - давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига даромадларни ҳисобланишини ва уларни бажарилишини ифодалайди;

харажатлар бўйича мажбуриятлар – давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳисобидан харажатларнинг ҳисобланиши ва уларни бажарилишини ифодалайди;

транзит ҳисобварақ – пул маблағларини вақтинчалик ҳисобга олувчи ҳисобварақ;

даромадлар тушуми – давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларига солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа даромадлар сифатида ўтказилган пул маблағлари;

харажатлар - давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа жамғармалар бюджетлари ҳамда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари пул маблағлари ҳисобидан амалга оширилган харажатлар;

2-боб. Стандартнинг қўлланиш соҳаси

5. Мазкур Стандарт молия органлари, ғазначилик бўлинмалари, давлат мақсадли жамғармаларини тақсимловчи органлари ва барча бюджет ташкилотларига қўлланилади.

3-боб. Кучга кириш санаси

6. Стандарт 2019 йил 1 январдан кучга киради.


Ўзбекистон Республикаси бюджетҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС)“Ягона счётлар режаси”га

ЯГОНА СЧЁТЛАР РЕЖАСИ

Счётлар режаси

Ҳисобварақ номланиши

синтетик счёт

аналитик счёт

I БОБ. Жорий активлар

100

000

Тўлов марказидаги пул маблағлари

100

100

Тўлов марказидаги пул маблағлари

100

900

Тўлов марказидаги аниқланмаган тушумлар

101

000

Ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

100

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

110

Республика бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

120

Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

121

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

122

Туманлар ва шаҳарлар бюджетларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

200

Давлат мақсадли жамғармаларининг ягона ғазна ҳисобварағидаги пул маблағлари

101

201

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

202

Ўзбекистон Республикасининг Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

203

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика йўл жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

204

Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

300

Бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги маблағлари

101

301

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг давлат хариди ва қишлоқ хўжалигини техника билан жиҳозлашни мақсадли молиялаштириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

303

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари таълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

304

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика мақсадли китоб жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

305

Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

306

Ипотека кредити беришни қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

307

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

308

Болалар спортини ривожлантириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

310

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузурида Оролбўйи минтақасини ривожлантириш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

311

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги «Соф ичимлик суви» жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

312

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалиги йўналишидаги олий таълим муассасаларини қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

313

Ички истеъмол бозорида нарх-навони барқарорлаштиришга кўмаклашиш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

314

ЎзбекистонРеспубликаси Бандликва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Жамоат ишлари жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

315

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

316

Ўзбекистон ёшлар иттифоқини қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

317

Ўзбекистон Касаба уюшмалар федерацияси жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

318

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузурида “Обод қишлоқ” жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

319

Янги иш ўринларини яратишни рағбатлантириш ҳудудий жамғармасининг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

320

Маҳаллаларни комплекс ривожлантириш жамғармаси

101

380

Бюджетдан ташқари бошқа давлат жамғармаларининг маблағлари бўйича депозитларнинг ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

400

Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги бюджетдан ташқари маблағлари

101

401

Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари

101

402

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасидан давлат ижтимоий суғуртаси бўйича харажатларни тўлаш учун кирим бўлган маблағлар

101

403

Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари

101

404

Ташкилотларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари

101

405

Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари

101

406

Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари

101

407

Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушган маблағлари

101

408

Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар бўйича маблағлари

101

409

Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар

101

410

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари

101

411

Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган маблағлари

101

412

Капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар маблағлари

101

413

Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар маблағлари

101

414

Тақсимланиши назарда тутилган тушумлар

101

415

Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови маблағлари

101

416

Бошқа маблағлар бўйича депозитларнинг маблағлари

101

428

Божхона тўловларини тўлашдан тушган тушумлар бўйича ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

500

Грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари бўйича ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

600

Кредитлар бўйича ягона ғазна ҳисобварақдаги пул маблағлари

101

900

Ягона ғазна ҳисобварағининг аникланмаган тушум маблағлари

102

000

Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

102

100

Давлат бюджетининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

102

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

103

000

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги пул маблағлари

103

100

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бошка (банк) ҳисобрақамларидаги бюджет маблағлари

103

200

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги бюджетдан ташқари маблағлари

104

000

Ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари

104

100

Давлат бюджетининг ягона ғазна ҳисобварағидаги хорижий валютадаги пул маблағлари

104

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги хорижий валютадаги маблағлари

104

300

Бюджет ташкилотларининг ягона ғазна ҳисобварақдаги хорижий валютадаги бюджетдан ташқари маблағлари

104

900

Ягона ғазна ҳисобварағининг хорижий валютадаги аникланмаган тушум маблағлари

105

000

Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари

105

100

Давлат бюджетининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари

105

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги пул маблағлари

106

000

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари

106

100

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бошка (банк) ҳисобрақамларидаги хорижий валютадаги бюджет маблағлари

106

200

Бюджет ташкилотларининг бошқа (банк) ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги бюджетдан ташқари маблағлари

108

000

Миллий валютадаги нақд пул маблағлари

109

000

Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари

110

000

Бошқа пул маблағлари

111

000

Йўлдаги пул маблағлари

111

100

Бюджет маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул маблағлари олиш учун транзит ҳисобварақлари

111

400

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағларининг махсус ҳисоб рақами (блок-счёт)

111

900

Йўлдаги бошқа пул маблағлари

112

000

Аккредитивлар

113

000

Пул эквивалентлари

113

100

Дам олиш уйлари, санаторийлар, туристик базалар учун берилган пули тўланган йўлланмаларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

200

Почта орқали жўнатилган пуллар учун хабарномаларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

300

Почта маркаларини ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

400

Меҳнат дафтарчалари бланкалари ҳамда уларга илова қилинган варақларни ҳисобга олиш учун ҳисобварақ

113

500

Қатъий ҳисобдаги бланкаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақ

113

900

Бошқа эквивалентларни ҳисобга олувчи ҳисобварақ

120

000

Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар

121

000

Нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121

100

Бюджет маблағларидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг маблағлари ҳисобидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

121

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул тўлови бўйича банк мажбуриятлари

122

000

Конвертация учун ўтказиб берилган пул маблағлари бўйича банк мажбуриятлари

123

000

Қисқа муддатли депозитлар бўйича мажбуриятлар

123

100

Қисқа муддатли ички депозитлар бўйича мажбуриятлар

123

110

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

120

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармалари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

130

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан қисқа муддатли ички депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

200

Қисқа муддатли ташқи депозитлар бўйича мажбуриятлар

123

210

Давлат бюджетининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

220

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

123

230

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг ташқи депозит маблағлари бўйича мажбуриятлар

124

000

Берилган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

100

Берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

110

Номолиявий давлат ташкилотларига берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

120

Нодавлат нотижорат ташкилотларга берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

130

Молиявий ташкилотларга берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

190

Бошқа берилган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

124

200

Берилган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

125

000

Олинган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

125

100

Олинган қисқа муддатли ички қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

125

200

Олинган қисқа муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

130

000

Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар

131

000

Берилган ссудалар бўйича дебиторликлар

131

100

Бюджет маблағларидан берилган ссудалар бўйича дебиторликлар

131

110

Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга берилган бюджет ссудалари

131

120

Маҳаллий бюджетларда юқори бюджетдан қуйи бюджетларга берилган бюджет ссудалари

131

130

Республика бюджетидан резидент юридик шахсларга берилган қисқа муддатли бюджет ссудалари

131

140

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган ссудалар

131

200

Давлат мақсадли жамғармаларидан мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган ссудалар

132

000

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

132

100

Республика бюджети билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

132

200

Маҳаллий бюджетлар билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

132

300

Давлат бюджети бажарилиши жараёнида юзага келадиган бошқа ўзаро-ҳисоб китоблар бўйича дебитор қарздорликлар

133

000

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари бўйича юқори ва қуйи бўлинмаларнинг ўзаро ҳисоб-китоблари

133

100

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси Ижро этувчи аппарати билан ўзаро ҳисоб-китоблар

133

110

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

120

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

200

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси худудий бошқармалари билан ўзаро ҳисоб-китоблар

133

210

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

220

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

133

230

Бошқа маблағлар ҳисобидан тўланадиган конпенсациялар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

140

000

Даромадлар бўйича дебиторликлар

141

000

Давлат бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

100

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

200

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

210

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

141

220

Туманлар ва шаҳарлар бюджетларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

142

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

143

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

144

000

Бюджет ташқилотларинининг пенсия ва нафақаларни тўлаш учун ҳисобланган даромадлари бўйича дебитор қарздорликлари

145

000

Тақсимланадиган даромадлар бўйича дебитор қарздорликлар

146

000

Ўтган йилги дебиторлик карздорликлар, камомадлар, текширув натижасига кўра тўловлар бўйича ҳисобланган даромадларнинг дебитор қарздорликлари

149

000

Аниқланмаган тушум

150

000

Бюджет ташкилотларнинг дебиторликлари

151

000

Бюджет ташкилотларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан дебиторликлари

151

100

Бюджет ташкилотларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари

151

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар

151

120

Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар

151

130

Суғурта бўйича тўловлар

151

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан дебиторликлар

151

200

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлари

151

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар

151

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича дебиторликлар

151

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебиторликлар

151

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар

151

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар

151

300

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан дебиторликлари

151

310

Камомадларга доир дебиторликлар

151

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебиторликлар

151

330

Ҳисобдор шахслар билан дебиторликлар

151

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар

151

350

Стипендия олувчилар билан дебиторликлар

151

360

Талабалар билан бошқа дебиторликлар

151

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар

151

380

Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар

151

390

Ходимлар билан бошқа дебиторликлар

152

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан дебиторликлар

152

100

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар билан дебиторликлари

152

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан дебиторликлар

152

120

Харидор ва буюртмачилар билан дебиторликлар

152

130

Суғурта бўйича тўловлар

152

140

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар

152

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан дебиторликлар

152

200

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлари

152

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебиторликлар

152

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича дебиторликлар

152

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебиторликлар

152

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебиторликлар

152

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебиторликлар

152

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан дебиторликлари

152

310

Камомадларга доир дебиторликлар

152

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебиторликлар

152

330

Ҳисобдор шахслар билан дебиторликлар

152

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебиторликлар

152

350

Стипендия олувчилар билан дебиторликлар

152

360

Талабалар билан бошқа дебиторликлар

152

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича дебиторликлар

152

380

Депонентланган тўловлар бўйича дебиторликлар

152

390

Ходимлар билан бошқа дебиторликлар

160

000

Моддий захиралар ва моддий захираларга харажатлар

161

000

Товар-моддий захиралар

161

100

Стратегик захиралар

161

110

Давлат захиралари

161

120

Озиқ-овқат захиралари

161

190

Бошқа стратегик захиралар

161

200

Бошқа товар-моддий захиралар

161

210

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари

161

211

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (қоғоз ва бошқа матбаа маҳсулотларидан ташқари)

161

212

Қоғоз

161

213

Бошқа матбаа маҳсулотларини сотиб олиш

161

220

Кийим-кечак, пойабзал ва чойшаб-ғилофлар

161

230

Озиқ-овқат маҳсулотлари

161

231

Жорий озиқ-овқат маҳсулотлари

161

232

Қиш-баҳор мавсумига ғамланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари

161

240

Дори-дармонлар, тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва бактериологик препаратлар

161

241

Дори-дармонлар ва тиббиётда фойдаланиладиган воситалар

161

242

Вакциналар ва бактериологик препаратлар

161

243

Амбулатория шароитида даволанувчи имтиёзли беморлар контингентига рецепт асосида бепул берилувчи дори-дармонлар

161

244

Ижтимоий аҳамиятга эга бўлган дори воситалари ва тиббиёт буюмлари

161

250

Ёнилғи ва ЁММ

161

251

Ёқилғи нефть маҳсулотлари

161

252

Суюлтирилган газ

161

253

Кўмир

161

260

Қурилиш материаллари

161

270

Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари, бутловчи буюмлар ва сотиб олинадиган ярим тайёр маҳсулотлар

161

290

Моддий воситаларнинг бошқа захиралари

161

291

Ўстиришдаги ҳайвонлар

161

292

Боқувдаги ҳайвонлар

161

293

Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш

161

294

Материаллар қийматидаги четга чиқишлар

161

300

Тайёр маҳсулот

161

310

Омбордаги тайёр маҳсулот

161

320

Кўргазмадаги тайёр маҳсулот

161

330

Комиссияга берилган тайёр маҳсулот

161

400

Тугалланмаган ишлаб чиқариш

161

410

Асосий ишлаб чиқариш

161

420

Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулотлар

161

430

Ёрдамчи ишлаб чиқариш

161

440

Умумишлаб чиқариш харажатлари

161

450

Ишлаб чиқаришдаги яроқсиз маҳсулот

161

460

Хизмат кўрсатувчи хўжаликлар

161

500

Қайта сотиш учун товарлар

161

510

Омбордаги товарлар

161

520

Чакана савдодаги товарлар

161

530

Кўргазмадаги товарлар

161

540

Прокат буюмлари

161

550

Товарлар билан банд ва бўш таралар

161

560

Комиссияга берилган товарлар

161

570

Йўлдаги товарлар

161

580

Савдо устамаси

161

590

Бошқа товарлар

162

000

Моддий захираларга харажатлар

162

100

Моддий захираларга харажатлар

162

200

Моддий захираларга бошқа харажатлар

II БОБ. Узоқ муддатли активлар

210

000

Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар

211

000

Узоқ муддатли депозитлар

211

100

Узоқ муддатли ички депозитлар бўйича мажбуриятлар

211

110

Давлат бюджетининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари

211

120

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари

211

130

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг узоқ муддатли ички депозит маблағлари

211

200

Узоқ муддатли ташқи депозитлар

211

210

Давлат бюджетининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари

211

220

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари

211

230

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармаларининг узоқ муддатли ташқи депозит маблағлари

212

000

Берилган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар

212

100

Берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

110

Номолиявий давлат ташкилотларига берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

120

Нодавлат нотижорат ташкилотларга берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

130

Молиявий ташкилотларга берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

190

Бошқа берилган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар

212

200

Берилган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар

213

000

Акция ва капиталда иштирок этиш

213

100

Ички акция ва капиталда иштирок этиш

213

200

Ташқи акция ва капиталда иштирок этиш

214

000

Олинган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно)

214

100

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ички қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно)

214

200

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акциялар бундан мустасно)

215

000

Берилган узоқ муддатли бюджет ссудалари

215

100

Бюджет маблағларидан берилган узоқ муддатли ссудалар

215

110

Республика бюджетидан резидент юридик шахсларга берилган қисқа муддатли бюджет ссудалари

215

120

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган узоқ муддатли ссудалар

215

200

Давлат мақсадли жамғармаларидан мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига берилган узоқ муддатли ссудалар

220

000

Бино, иншоот ва асосий воситалар ҳамда уларга қўйилмалар

221

000

Бино, иншоот ва асосий воситалар

221

100

Бино ва иншоот

221

110

Тураржой бинолари

221

111

Хусусий тураржой бинолари

221

112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тураржой бинолари

221

113

Консервация қилинган тураржой бинолари

221

120

Нотурар жой бинолари

221

121

Хусусий нотураржой бинолари

221

122

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган нотураржой бинолари

221

123

Консервация қилинган нотураржой бинолари

221

130

Иншоот

221

131

Хусусий иншоот

221

132

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иншоот

221

133

Консервация қилинган иншоот

221

200

Машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

210

Иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

211

Хусусий иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

213

Консервация қилинган иш машиналари, кучланиш машиналари ва жиҳозлар

221

220

Ўлчов асбоблари

221

221

Хусусий ўлчов асбоблари

221

222

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўлчов асбоблари

221

223

Консервация қилинган ўлчов асбоблари

221

230

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

231

Хусусий тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

232

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

233

Консервация қилинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар

221

240

Лаборатория жиҳозлари

221

241

Хусусий лаборатория жиҳозлари

221

242

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган лаборатория жиҳозлари

221

243

Консервация қилинган лаборатория жиҳозлари

221

250

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

251

Хусусий компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

252

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

253

Консервация қилинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёлар

221

260

Медицина жиҳозлари

221

261

Хусусий медицина жиҳозлари

221

262

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган медицина жиҳозлари

221

263

Консервация қилинган медицина жиҳозлари

221

270

Асбоб-ускуналар

221

271

Хусусий асбоб-ускуналар

221

272

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асбоб-ускуналар

221

273

Консервация қилинган асбоб-ускуналар

221

280

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

281

Хусусий хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

282

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

283

Консервация қилинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари

221

290

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларлар

221

291

Хусусий бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

292

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

293

Консервация қилинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникалар

221

300

Транспорт воситалари

221

310

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

311

Хусусий темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

312

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

313

Консервация қилинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситалари

221

320

Ҳаво транспорт воситалари

221

321

Хусусий ҳаво транспорт воситалари

221

322

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳаво транспорт воситалари

221

323

Консервация қилинган ҳаво транспорт воситалари

221

330

От-аравалар

221

331

Хусусий от-аравалар

221

332

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган от-аравалар

221

333

Консервация қилинган от-аравалар

221

340

Ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

341

Хусусий ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

342

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

343

Консервация қилинган ишлаб чиқариш транспорт воситалари

221

350

Спорт транспорти воситалари

221

351

Хусусий спорт транспорти воситалари

221

352

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган спорт транспорти воситалари

221

353

Консервация қилинган спорт транспорти воситалари

221

400

Кутубхона фонди

221

410

Дарсликлар фонди

221

411

Хусусий дарсликлар фонди

221

412

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган дарсликлар фонди

221

420

Бадиий китоблар фонди

221

421

Хусусий бадиий китоблар фонди

221

422

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бадиий китоблар фонди

221

490

Бошқа турдаги кутубхона фонди

221

491

Хусусий бошқа турдаги кутубхона фонди

221

492

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги кутубхона фонди

221

900

Бошқа турдаги асосий воситалар

221

910

Кўп йиллик дарахтлар ва экинлар

221

910

Хусусий кўп йиллик дарахтлар ва экинлар

221

920

Музей қимматликлари

221

921

Хусусий музей қимматликлари

221

922

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган музей қимматликлари

221

923

Консервация қилинган музей қимматликлари

221

930

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

931

Хусусий ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

932

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

933

Консервация қилинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатлари

221

940

Саҳна воситалари

221

941

Хусусий саҳна воситалари

221

942

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган саҳна воситалари

221

943

Консервация қилинган саҳна воситалари

221

950

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

951

Хусусий ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

952

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

953

Консервация қилинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқалар

221

960

Иш ҳайвонлари

221

961

Хусусий иш ҳайвонлари

221

962

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иш ҳайвонлари

221

963

Консервация қилинган иш ҳайвонлари

221

970

Маҳсулдор ва зотдор моллар

221

971

Хусусий маҳсулдор ва зотдор моллар

221

972

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган маҳсулдор ва зотдор моллар

221

980

Бошқа инвентарлар

221

981

Хусусий бошқа инвентарлар

221

982

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа инвентарлар

221

983

Консервация қилинган бошқа инвентарлар

221

990

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

221

991

Хусусий бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

221

992

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

221

993

Консервация қилинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситалар

222

000

Бино ва асосий воситаларнинг эскириши

222

100

Биноларнинг эскириши

222

110

Тураржой биноларини эскириши

222

111

Хусусий тураржой биноларни эскириши

222

112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тураржой биноларни эскириши

222

120

Нотурар жой биноларини эскириши

222

121

Хусусий нотураржой биноларни эскириши

222

122

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган нотураржой биноларни эскириши

222

130

Иншоотни эскириши

222

131

Хусусий иншоотларни эскириши

222

132

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иншоотларни эскириши

222

200

Машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

210

Машина ва жиҳозларни эскириши

222

211

Хусусий машина ва жиҳозларни эскириши

222

212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган машина ва жиҳозларни эскириши

222

220

Ўлчов асбобларини эскириши

222

221

Хусусий ўлчов асбобларини эскириши

222

222

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўлчов асбобларини эскириши

222

230

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларни эскириши

222

231

Хусусий тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар эскириши

222

232

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламалар эскириши

222

240

Лаборатория жиҳозлари эскириши

222

241

Хусусий лаборатория жиҳозлари эскириши

222

242

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган лаборатория жиҳозлари эскириши

222

250

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши

222

251

Хусусий компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши

222

252

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни эскириши

222

260

Медицина жиҳозлари эскириши

222

261

Хусусий медицина жиҳозлари эскириши

222

262

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган медицина жиҳозлари эскириши

222

270

Асбоб-ускуналар эскириши

222

271

Хусусий асбоб-ускуналар эскириши

222

272

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асбоб-ускуналар эскириши

222

280

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши

222

281

Хусусий хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши

222

282

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмлари эскириши

222

290

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

291

Хусусий бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

292

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни эскириши

222

300

Транспорт воситаларини эскириши

222

310

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши

222

311

Хусусий темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши

222

312

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини эскириши

222

320

Ҳаво транспорт воситаларини эскириши

222

321

Хусусий ҳаво транспорт воситаларини эскириши

222

322

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳаво транспорт воситаларини эскириши

222

330

От-араваларни эскириши

222

331

Хусусий от-араваларни эскириши

222

332

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган от-араваларни эскириши

222

340

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши

222

341

Хусусий ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши

222

342

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ишлаб чиқариш транспорт воситаларини эскириши

222

350

Спорт транспорти воситаларини эскириши

222

351

Хусусий спорт транспорти воситаларини эскириши

222

352

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган спорт транспорти воситаларини эскириши

222

900

Бошқа турдаги асосий воситаларни эскириши

222

910

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларни эскириши

222

910

Хусусий кўп йиллик дарахтлар ва экинларни эскириши

222

920

Музей қимматликларини эскириши

222

921

Хусусий музей қимматликларини эскириши

222

922

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган музей қимматликларини эскириши

222

923

Консервация қилинган музей қимматликларини эскириши

222

930

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

931

Хусусий ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

932

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

933

Консервация қилинган ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини эскириши

222

940

Саҳна воситаларини эскириши

222

941

Хусусий саҳна воситаларини эскириши

222

942

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган саҳна воситаларини эскириши

222

943

Консервация қилинган саҳна воситаларини эскириши

222

950

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

951

Хусусий ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

952

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

953

Консервация қилинган ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни эскириши

222

960

Иш ҳайвонларини эскириши

222

961

Хусусий иш ҳайвонларини эскириши

222

962

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иш ҳайвонларини эскириши

222

963

Консервация қилинган иш ҳайвонларини эскириши

222

970

Маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши

222

971

Хусусий маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши

222

972

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган маҳсулдор ва зотдор молларни эскириши

222

980

Бошқа инвентарларни эскириши

222

981

Хусусий бошқа инвентарларни эскириши

222

982

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа инвентарларни эскириши

222

983

Консервация қилинган бошқа инвентарларни эскириши

222

990

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

222

991

Хусусий бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

222

992

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

222

993

Консервация қилинган бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни эскириши

223

000

Бино ва асосий воситаларга қўйилмалар

223

100

Биноларга қўйилмалар

223

110

Тураржой биноларига қўйилмалар

223

111

Тураржой биноларини харид ёки қабул қилиш

223

112

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тураржой биноларига капитал қўйилмалар

223

113

Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари

223

119

Тураржой биноларига бошқа харажатлар

223

120

Нотурар жой биноларига қўйилмаларлар

223

121

Нотураржой биноларини харид ёки қабул қилиш

223

122

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган нотураржой биноларига капитал қўйилмалар

223

123

Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари

223

129

Нотураржой биноларига бошқа харажатлар

223

130

Иншоотларга қўйилмалар

223

131

Иншоотларни харид қилиш

223

132

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган иншоотларга капитал қўйилмалар

223

133

Қурилиши тугалланмаган иншоотлар

223

139

Иншоотларга бошқа капитал қўйилмалар

223

200

Машиналар, жиҳозлар ва техникаларга қўйилмалар

223

210

Машина ва жиҳозларга капитал қўйилмалар

223

211

Машина ва жиҳозларни харид ёки қабул қилиш

223

212

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган машина ва жиҳозларга капитал қўйилмалар

223

219

Машина ва жиҳозларга бошқа харажатлар

223

220

Ўлчов асбобларига капитал қўйилмалар

223

221

Ўлчов асбобларини харид ёки қабул қилиш

223

222

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ўлчов асбобларига капитал қўйилмалар

223

229

Ўлчов асбобларига бошқа харажатлар

223

230

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга капитал қўйилмалар

223

231

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларни харид ёки қабул қилиш

223

232

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга капитал қўйилмалар

223

239

Тартибга солувчи асбоблар ва мосламаларга бошқа харажатлар

223

240

Лаборатория жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

241

Лаборатория жиҳозларини харид ёки қабул қилиш

223

242

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган лаборатория жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

249

Лаборатория жиҳозларига бошқа харажатлар

223

250

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга капитал қўйилмалар

223

251

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларни харид ёки қабул қилиш

223

252

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга капитал қўйилмалар

223

259

Компьютер жиҳозлари, ахборот технологияси ва унга керакли ашёларга бошқа харажатлар

223

260

Медицина жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

261

Медицина жиҳозларини харид ёки қабул қилиш

223

262

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган медицина жиҳозларига капитал қўйилмалар

223

269

Медицина жиҳозларига бошқа харажатлар

223

270

Асбоб-ускуналарга капитал қўйилмалар

223

271

Асбоб-ускуналарни харид ёки қабул қилиш

223

272

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган асбоб-ускуналарга капитал қўйилмалар

223

273

Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар

223

279

Асбоб-ускуналарга бошқа харажатлар

223

280

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига капитал қўйилмалар

223

281

Хусусий хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларини харид ёки қабул қилиш

223

282

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига капитал қўйилмалар

223

283

Хўжалик инвентарлари, ишлаб-чиқариш инвентарлари ва буюмларига бошқа харажатлар

223

290

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга капитал қўйилмалар

223

291

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларни харид ёки қабул қилиш

223

292

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга капитал қўйилмалар

223

299

Бошқа турдаги машиналар, жиҳозлар ва техникаларга бошқа харажатлар

223

300

Транспорт воситаларига қўйилмалар

223

310

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

311

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

312

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

319

Темир йўл, сув ва автомобиль транспорт воситаларига бошқа харажатлар

223

320

Ҳаво транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

321

Ҳаво транспорт воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

322

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ҳаво транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

329

Ҳаво транспорт воситаларига бошқа харажатлар

223

330

От-араваларга капитал қўйилмалар

223

331

От-араваларни харид ёки қабул қилиш

223

332

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган от-араваларга капитал қўйилмалар

223

339

От-араваларга бошқа харажатлар

223

340

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

341

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

342

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ишлаб чиқариш транспорт воситаларига капитал қўйилмалар

223

349

Ишлаб чиқариш транспорт воситаларига бошқа харажатлар

223

350

Спорт транспорти воситаларига капитал қўйилмалар

223

351

Спорт транспорти воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

352

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган спорт транспорти воситаларига капитал қўйилмалар

223

359

Спорт транспорти воситаларига бошқа харажатлар

223

400

Кутубхона фондига капитал қўйилмалар

223

410

Дарсликлар фондига капитал қўйилмалар

223

411

Дарсликлар фондини харид ёки қабул қилиш

223

412

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган дарсликлар фондига капитал қўйилмалар

223

419

Дарсликлар фондига бошқа харажатлар

223

420

Бадиий китоблар фондига капитал қўйилмалар

223

421

Бадиий китоблар фондини харид ёки қабул қилиш

223

422

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бадиий китоблар фондига капитал қўйилмалар

223

429

Бадиий китоблар фондига бошқа харажатлар

223

490

Бошқа турдаги кутубхона фондига капитал қўйилмалар

223

491

Бошқа турдаги кутубхона фондини харид ёки қабул қилиш

223

492

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган бошқа турдаги кутубхона фондига капитал қўйилмалар

223

499

Бошқа турдаги кутубхона фондига бошқа харажатлар

223

900

Бошқа турдаги асосий воситаларга капитал қўйилмалар

223

910

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларга капитал қўйилмалар

223

911

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларни харид ёки қабул қилиш

223

912

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган кўп йиллик дарахтлар ва экинларга харажатлар

223

919

Кўп йиллик дарахтлар ва экинларга бошқа харажатлар

223

920

Музей қимматликларига капитал қўйилмалар

223

921

Музей қимматликларини харид ёки қабул қилиш

223

922

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган музей қимматликларига харажатлар

223

929

Музей қимматликларига бошқа харажатлар

223

930

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига капитал қўйилмалар

223

931

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларини харид ёки қабул қилиш

223

932

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига харажатлар

223

939

Ҳайвонот боғлари ва шунга ўхшаш муассасалардаги ҳайвонот олами экспонатларига бошқа харажатлар

223

940

Саҳна воситаларига капитал қўйилмалар

223

941

Саҳна воситаларини харид ёки қабул қилиш

223

942

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Саҳна воситаларига харажатлар

223

943

Саҳна воситаларига бошқа харажатлар

223

950

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга капитал қўйилмалар

223

951

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларни харид ёки қабул қилиш

223

952

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга харажатлар

223

959

Ўқув кинофильмлар, магнит дискалар, кассеталар ва бошқаларга бошқа харажатлар

223

960

Иш ҳайвонларига капитал қўйилмалар

223

961

Иш ҳайвонларини харид ёки қабул қилиш

223

962

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Иш ҳайвонларига харажатлар

223

969

Иш ҳайвонларига бошқа харажатлар

223

970

Маҳсулдор ва зотдор молларга капитал қўйилмалар

223

971

Маҳсулдор ва зотдор молларни харид ёки қабул қилиш

223

972

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Маҳсулдор ва зотдор молларга харажатлар

223

979

Маҳсулдор ва зотдор молларга бошқа харажатлар

223

980

Бошқа инвентарларга капитал қўйилмалар

223

981

Бошқа инвентарларни харид ёки қабул қилиш

223

982

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Бошқа инвентарларга харажатлар

223

989

Бошқа инвентарларга бошқа харажатлар

223

990

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга капитал қўйилмалар

223

991

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларни харид ёки қабул қилиш

223

992

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга харажатлар

223

999

Бошқа махсус, шу жумладан ҳарбий асосий воситаларга бошқа харажатлар

230

000

Ноишлаб чиқариш активлари

230

100

Хусусий ер

230

200

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ер

230

300

Хусусий ерни ободонлаштириш

230

400

Молиявий ижара шартномаси бўйича олинган ерларни ободонлаштириш

240

000

Номоддий активлар ва уларга қўйилмалар

241

000

Номоддий ноишлаб чиқариш активлари

241

100

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хау

241

200

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналари

241

300

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқлари

241

400

Ташкилий харажатлар

241

500

Франчайз

241

600

Муаллифлик ҳуқуқлари

241

700

Гудвилл

241

900

Бошқа номоддий активлар

242

000

Номоддий ноишлаб чиқариш активларининг амортизацияси

242

100

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хаунинг амортизацияси

242

200

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарининг амортизацияси

242

300

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларининг амортизацияси

242

400

Ташкилий харажатларнинг амортизацияси

242

500

Франчайзнинг амортизацияси

242

600

Муаллифлик ҳуқуқларининг амортизацияси

242

700

Гудвиллнинг амортизацияси

242

900

Бошқа номоддий активларнинг амортизацияси

243

000

Номоддий активларга қўйилмалар

243

100

Патентлар, лицензиялар ва ноу-хауга харажатлар

243

200

Савдо маркалари, товар белгилари ва саноат намуналарига харажатлар

243

300

Ер ва табиат ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқларига харажатлар

243

400

Ташкилий харажатларга харажатлар

243

500

Франчайзга харажатлар

243

600

Муаллифлик ҳуқуқларига харажатлар

243

700

Гудвиллга харажатлар

243

900

Бошқа номоддий активларга харажатлар

III БОБ. Жорий мажбуриятлар

310

000

Молиявий маблағлар бўйича жорий мажбуриятлар

311

000

Олинган қисқа муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

100

Олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

110

Номолиявий давлат ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

120

Нодавлат нотижорат ташкилотлардан олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

130

Молиявий ташкилотларидан олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

190

Бошқа олинган қисқа муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

200

Олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

210

Хорижий ҳукуматлардан олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

220

Халқаро ташкилотлардан олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

311

230

Молиявий ташкилотлардан (халқаро ташкилотлар бундан мустасно) олинган қисқа муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

312

000

Чиқарилган қисқа муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

312

100

Чиқарилган қисқа муддатли ички қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

312

200

Чиқарилган қисқа муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

320

000

Бюджетлараро муносабатлар бўйича мажбуриятлар

321

000

Олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

321

100

Бюджет маблағларидан олинган ссудалар бўйича мажбуриятлар

321

110

Республика бюджетидан олинган бюджет ссудалари бўйича мажбуриятлар

321

120

Юқори маҳаллий бюджетдан олинган бюджет ссудалари

321

140

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига бюджет маблағлари ҳисобидан олинган ссудалар

321

200

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларига Давлат мақсадли жамғармалари ҳисобидан олинган ссудалар

322

000

Бюджетлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322

100

Республика бюджети билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322

200

Маҳаллий бюджетлар билан ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича мажбуриятлар

322

300

Давлат бюджети бажарилиши жараёнида юзага келадиган бошқа ўзаро-ҳисоб китоблар бўйича мажбуриятлар

323

000

Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси юқори ва қуйи бўлинмаларининг ўзаро ҳисоб-китоблари

323

100

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси Ижро этувчи аппарати билан ўзаро ҳисоб-китоблар

323

110

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

120

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

200

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси худудий бошқармалари билан ўзаро ҳисоб-китоблар

323

210

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағларидан тўланадиган пенсия ва нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

220

Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланадиган нафақалар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

323

230

Бошқа маблағлар ҳисобидан тўланадиган компенсациялар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар

330

000

Харажатлар бўйича мажбуриятлар

331

000

Давлат бюджетининг харажатлари мажбуриятлари

331

100

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетининг харажатлари мажбуриятлари

331

200

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг харажатлари мажбуриятлари

331

210

Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджети ва Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджетининг харажатлари мажбуриятлари

331

220

Туманлар ва шаҳарлар бюджетларининг харажатлари мажбуриятлари

332

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари

333

000

Давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари давлат жамғармаларининг харажатлари мажбуриятлари

334

000

Давлат божхона қўмитасининг ғазначиликда миллий валютадаги депозит шахсий ҳисобварағи маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари

335

000

Бюджет ташкилотларининг Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари ҳисобидан харажатлари мажбуриятлари

336

000

Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари бўйича харажатлари мажбуриятлари

340

000

Бюджет ташкилотларнинг кредиторликлари

341

000

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан кредиторликлари

341

100

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари

341

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар

341

120

Харидор ва буюртмачилар билан кредиторликлар

341

130

Суғурта бўйича тўловлар

341

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан кредиторликлар

341

200

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлари

341

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар

341

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича кредиторликлар

341

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича кредиторликлар

341

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар

341

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлар

341

300

Бюджет ташкилотларининг бюджет маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан кредиторликлари

341

310

Камомадларга доир кредиторликлар

341

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар

341

330

Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар

341

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича кредиторликлар

341

350

Стипендия олувчилар билан кредиторликлар

341

360

Талабалар билан бошқа кредиторликлар

341

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича кредиторликлар

341

380

Депонентланган тўловлар бўйича кредиторликлар

341

390

Ходимлар билан бошқа кредиторликлар

341

400

Бюджет Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар

342

000

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан кредиторликлари

342

100

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан турли мол етказиб берувчи ва буюртмачилар биланкредиторликлари

342

110

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан кредиторликлар

342

120

Харидор ва буюртмачилар билан кредиторликлар

342

130

Суғурта бўйича тўловлар

342

140

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар

342

190

Бошқа дебитор ва кредиторлар билан кредиторликлар

342

200

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлари

342

210

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан кредиторликлар

342

220

Ягона ижтимоий тўлов бўйича кредиторликлар

342

230

Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича кредиторликлар

342

240

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан кредиторликлар

342

290

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан кредиторликлар

342

300

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ходимлар ва стипендия олувчилар билан кредиторликлари

342

310

Камомадларга доир кредиторликлар

342

320

Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича кредиторликлар

342

330

Ҳисобдор шахслар билан кредиторликлар

342

340

Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича кредиторликлар

342

350

Стипендия олувчилар билан кредиторликлар

342

360

Талабалар билан бошқа кредиторликлар

342

370

Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича кредиторликлар

342

380

Депонентланган тўловлар бўйича кредиторликлар

342

390

Ходимлар билан бошқа кредиторликлар

IV БОБ. Узоқ муддатли мажбуриятлар

410

000

Молиявий маблағлар бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар

411

000

Олинган ўрта ва узоқ муддатли кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

100

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

110

Номолиявий давлат ташкилотларидан олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

120

Нодавлат нотижорат ташкилотлардан олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

130

Молиявий ташкилотларидан олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

190

Бошқа олинган ўрта ва узоқ муддатли ички кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

200

Олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

210

Хорижий ҳукуматлардан олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

220

Халқаро ташкилотлардан олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

411

230

Молиявий ташкилотлардан (халқаро ташкилотлар бундан мустасно) олинган ўрта ва узоқ муддатли ташқи кредитлар бўйича мажбуриятлар

412

000

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

412

100

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли ички қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

412

200

Чиқарилган ўрта ва узоқ муддатли ташқи қимматли қоғозлар (акция бундан мустасно) бўйича мажбуриятлар

V БОБ. Ҳисобланган даромадлар

500

000

Ҳисобланган даромадлар

501

000

Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетининг ҳисобланган даромадлари

501

100

Умумдавлат солиқлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

110

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

120

Ягона солиқ тўлови бўйича ҳисобланган даромадлар

501

130

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

140

Қўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

150

Акциз солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

160

Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича ҳисобланган даромадлар

501

200

Божхона божлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

300

Қўшимча фойда солиғи бўйича ҳисобланган даромадлар

501

400

Маҳсулот тақсимотига оид битимлар бўйича фойда келтирадиган маҳсулотдаги давлат улуши бўйича ҳисобланган даромадлар

501

900

Бошқа ҳисобланган даромадлар

501

901

Имзоли бонус ва тижоратбоп топилма бонус тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

902

Давлат божлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

903

Йиғимлар бўйича ҳисобланган даромадлар

501

904

Товон пуллари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

905

Компенсация тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

906

Жарима санкциялари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

907

Давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилиш бўйича ҳисобланган даромадлар

501

908

Давлат активларини жойлаштириш бўйича ҳисобланган даромадлар

501

909

Давлат активларини фойдаланишга бериш бўйича ҳисобланган даромадлар

501

910

Давлат активларини сотишдан ҳисобланган даромадлар

501

911

Мерос, ҳадя ҳуқуқи бўйича давлат мулкига ўтказиладиган пул маблағлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

912

Юридик шахслардан тушадиган қайтарилмайдиган пул тушумлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

913

Жисмоний шахслардан тушадиган қайтарилмайдиган маблағлар бўйича ҳисобланган даромадлар

501

914

Чет давлатлардан тушадиган қайтарилмайдиган пул тушумлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

915

Резидент-юридик шахсларга берилган бюджет ссудаларининг тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

916

Чет давлатларга берилган кредитларнинг тўловлари бўйича ҳисобланган даромадлар

501

917

Акцияларнинг давлат улуши (пайи) бўйича дивидендлар (бундан маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг улуши бўйича дивидендлар мустасно) бўйича ҳисобланган даромадлар

501

918

Мобиль алоқа хизматлари кўрсатувчи юридик шахслар (уяли алоқа компаниялари) томонидан абонент рақамидан фойдаланганлик учун тўлов бўйича ҳисобланган даромадлар

501

919

Ўзбекистон Ре