Izlash

Kengaytirilgan qidiruv

 

 
 

 
 
 

Avtorizatsiya

id.uz orqali

id.uz
Qonun hujjatlarining tadbirkorlik faoliyatiga ta’sirini baholash tizimi
Izlash

Kengaytirilgan qidiruv

 

 
 

 
 
 

SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://official2.gov.uz/soap/api' : failed to load external entity "http://official2.gov.uz/soap/api"